Subsidiemogelijkheden

 

Hieronder vind je een overzicht van de subsidiemogelijkheden die bestaan en van toepassing zijn op het culturele leven in Assenede.

Subsidiemogelijkheden via gemeente Assenede

Verenigingen die aangesloten zijn bij de gemeentelijke cultuurraad kunnen beroep doen op volgende subsidies:

  • Subsidie voor socio-culturele projecten
    Doelstellingen

    • De plaatselijke culturele werking stimuleren en aanmoedigen, cultuurspreiding bevorderen.

    • Cultuurparticipatie is een proces waarbij er gestreefd wordt naar publieksdifferentiatie door culturele activiteiten en evenementen toegankelijk(er) te maken, drempels te verlagen, opstapjes te bieden en een gerichte communicatie te voeren.

    • Gemeenschapsvorming zorgt ervoor dat meer mensen zich betrokken voelen bij de gemeenschap waarin ze leven, waardoor ze in staat worden gesteld om (nieuwe) sociale netwerken uit te bouwen.

  • Subsidie voor de organisatie van Vlaanderen Feest!

 

Subsidiemogelijkheden via Comeet/Erfgoedcel Meetjesland

Erfgoedcel Meetjesland, dat onderdeel is van Comeet (Cultuuroverleg Meetjesland) geeft financiële ondersteuning aan erfgoedprojecten.

Meer info vind je hier.

Andere subsidiemogelijkheden

Voor culturele projecten kunnen ook subsidies aangevraagd worden bij volgende nationale instellingen:

Projectsubsidies bovenlokale cultuurwerking

Vlaamse Overheid

Koning Boudewijnstichting

Cera

Verklaring over cookies