Speelplein Oranje

 

Aanbod

Het speelplein van Oranje is een inclusieve werking. Sinds jaar en dag spelen kinderen met en zonder beperking er samen. voor kinderen met een grotere zorgbehoefte voorzien we extra ondersteuning. Indien nodig kan dit zelfs onder de vorm van individuele begeleiding. Zo kan echt iedereen terecht op ons speelplein! Een enthousiaste ploeg animatoren staat elke dag klaar om iedereen een fantastische dag te bezorgen!

Contactgegevens

Vrijetijdspunt Oranje vzw, 050 47 25 90, speelplein@oranje.be, www.vrijetijd-oranje.be

Voor wie, waar, wanneer

Voor wie? Kinderen die geboren zijn in 2003, 2014 of alle jaren daartussen!

Kinderen met een beperking zijn welkom tot ze geen school meer lopen.

Locatie: VBS ‘t Ooievaarsnest, Leegstraat 17 9960 ASSENEDE

Wanneer

  • Maandag 02.07.2018 t.e.m. vrijdag 13.07.2018
  • Maandag 23.07.2018 t.e.m. vrijdag 10.08.2018

’s Morgens is er onthaal van 8.00 tot 10.00 uur. Tussen 12 en 14 uur kunnen kinderen die enkel in de voormiddag komen naar huis maar zijn ook de kinderen die komen voor een middag speelplezier welkom! Je kan natuurlijk ook een volledige dag blijven! Afhalen kan tussen 16.00 uur tot 17.30 uur.

Wie voor 8.00 uur of na 17.30 uur nog opvang zoekt kan terecht bij IBO ‘t Kreekje!

Let op! Dit kan niet tijdens het collectief verlof van IBO van maandag 16.07.2018 t.e.m. vrijdag 03.08.2018. Neem gerust even contact met de coördinator van IBO om af te spreken. Contactgegevens zijn te vinden bij ‘IBO’ eerder in deze Zomergazet.

Let op:! Maandag 16.07.2018 t.e.m. vrijdag 20.07.2018 is er GEEN speelplein! Je kan dan deelnemen aan het kookkamp 'De kleine chef' in Assenede van dinsdag 17.07.2018 t.e.m. vrijdag 20.07.2018 (inschrijven vooraf verplicht) of gaan ravotten bij speelplein Sloeberslot in Bassevelde, Boekhoute of Oosteeklo. 

Op zwier!

Wekelijks is er een uitstap gepland. De uitstappen kan je bekijken op onze website www.vrijetijd-oranje.be.

De extra kosten voor de uitstappen worden apart gefactureerd. Het speelplein staat zelf in voor het vervoer van en naar de locatie van de uitstap. De prijs van een uitstap wordt de week voor de uitstap op het speelplein zelf meegedeeld. Vraag er naar bij je aanmelding bij de administratie!

Kinderen die niet meegaan op uitstap of slechts een halve dag komen kunnen die dag gewoon op het speelplein terecht.

Inschrijven

1. Inschrijven op het speelplein

Vooraf inschrijven is enkel noodzakelijk voor kinderen die een extra ondersteuningsnood vragen. Is dit niet het geval dan kan je je ’s morgens of ’s middags gewoon aanmelden aan de administratie op het speelplein om in te schrijven!

2. Extra ondersteuningsnood

- Telefonisch inschrijfmoment op woensdag 18.04.2018 tussen 17.00 uur en 19.00 uur via 050 47 29 50

- Vanaf 19.04.2018 kan inschrijven enkel nog via de inschrijfstrook  in het Magazine (tijdschrift Vrijetijdspunt) of via e-mail.

Je ontvangt een bevestigingsmail of je zoon/dochter al dan niet ingeschreven is.

We vragen aan de ouders om even mee te komen op de eerste dag dat hun zoon of dochter naar het speelplein komt. Zo kunnen de nodige afspraken gemaakt worden en kan de medische fiche ingevuld worden.

Let op! Beperkte plaatsen!

Wij voorzien 10 plaatsen voor kinderen met een individuele ondersteuningsnood. Schrijf dus zo snel mogelijk in. Ben je niet bij de 10 eerste inschrijvingen dan kom je terecht op de wachtlijst. Zodra er een plaatsje vrij is nemen we contact met je op.

3. IBO + Speelplein Oranje

Als je Speelplein Oranje en IBO combineert, willen we vragen om dit vooraf te melden bij de coördinator van IBO. Inschrijven via de inschrijvingsformulieren is niet nodig bij voor- en na-opvang speelpleinwerking Oranje. Je kan dus tot de dag vooraf beslissen!

Betaling

1. Een gewone speelpleindag

De betaling gebeurt achteraf via factuur.

Voor een fantastische middag speelplezier (incl. drankje, koek en verzekering) betaal je:

- 3 euro voor een halve dag

- 6 euro voor een volledige dag

- Vanaf het derde kind van hetzelfde gezin betaal je de helft van de prijs.

2. Op zwier

Uitstappen worden apart gefactureerd en komen bovenop de basisprijs.

3. IBO + Speelplein Oranje

Voor- en na-opvang van het speelplein kost 0,92 euro per begonnen half uur. IBO stuurt hiervoor een aparte factuur.

 

Verklaring over cookies