Opgepast voor websites die uittreksels uit het strafregister aanbieden tegen betaling!

Geplaatst op 14/11/2019

Gebruik het e-loket op de gemeentelijke website

De dienst burgerzaken en de FOD Justitie stellen vast dat er sinds kort dubieuze websites actief zijn die tegen een forse betaling uittreksels uit het strafregister aanbieden. Graag willen wij alle inwoners erop wijzen dat het hier gaat om een kennelijk illegale praktijk, waarbij u zowel geld als persoonlijke gegevens afhandig worden gemaakt.

Een uittreksel uit het strafregister kan u altijd rechtstreeks aanvragen bij de dienst burgerzaken. Dit kan online via  https://www.assenede.be/nl/online-aanvragen/e-loket of aan het loket op het gemeentehuis. Deze procedure is bovendien gratis.

De bevoegde autoriteiten stellen momenteel alles in het werk om deze praktijk te onderzoeken en stop te zetten.

terug naar het overzicht

Verklaring over cookies