Afsprakennota tussen adviesraden en gemeentebestuur

Geplaatst op 11/12/2019

"Nieuwe stap naar meer burgerparticipatie"

Gisterenavond ondertekenden de vertegenwoordigers van de erkende adviesraden en het college van burgemeester en schepenen een afsprakennota die de dialoog tussen de adviesraden en het gemeentebestuur moet stroomlijnen. Een nieuwe stap naar nog meer burgerparticipatie in onze gemeente.

De afsprakennota kent een lange weg. Zo werd in 2016, op een hete meiavond in gemeenschapscentrum ‘de Bijenkorf’, de basis gelegd tijdens een vormingsavond voor leden van adviesraden. Onder begeleiding van vzw De Wakkere Burger, werden de adviesraden samen gebracht, praktische ideeën aangereikt en werd er nagedacht over concrete stappen naar een beter onderling contact tussen de verschillende adviesraden voor het formuleren van advies of het realiseren van projecten. Deze vorming werkte  zo inspirerend dat beslist werd een  vervolgtraject op te starten en blijvend in overleg met elkaar te treden. Eén van de resultaten van dat overleg is een gemeenschappelijke afsprakennota tussen de erkende gemeentelijke adviesraden en het gemeentebestuur.

Die afsprakennota focust zich op de onderlinge communicatie, de formulering van adviesvragen en de manier waarop advies geformuleerd kan worden. De afsprakennota is het startpunt om de dialoog tussen het bestuur en de erkende adviesraden nog te verbeteren.

Assenede telt negen erkende adviesraden: de adviesraad voor de bibliotheek, de cultuurraad, de jeugdraad, de milieuraad, de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (Gros), de sportraad, de ouderenadviesraad, de adviesraad voor lokale economie (ALEA) en de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro). Die laatste werd niet in de afsprakennota opgenomen vanwege zijn specifieke karakter en domein.

“We zijn heel erg tevreden met deze nieuwe afsprakennota”, zegt milieuraadvoorzitter Wim Vandendriessche. “Tegelijkertijd is het vanuit onze kant een engagement om via de digitale weg nog nauwer samen te werken met het gemeentebestuur. Daarnaast willen we ook de banden tussen de adviesraden onderling nog meer aanscherpen. Zo zullen we op regelmatige basis samenkomen om van elkaar te leren.”

terug naar het overzicht

Verklaring over cookies