Kandidaten voor GeCoRo gezocht

Geplaatst op 23/12/2019

Oproep voor deskundigen en vertegenwoordigers van geledingen

De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening is op zoek naar leden. De GeCoRo is een adviesraad voor ruimtelijke ordening op gemeentelijk niveau en adviseert het (inter)gemeentelijk beleid in die materie.

Het gemeentebestuur zoekt kandidaten voor de wedersamenstelling van de GeCoRo. Een GeCoRo-mandaat loopt gelijk met een legislatuur van de gemeenteraad.

De GeCoRo bestaat uit 1/3de deskundigen en 2/3de vertegenwoordigers uit maatschappelijke geledingen.

 

Oproep voor deskundigen

Het gemeentebestuur doet hierbij een oproep naar deskundigen die hetzij beroepshalve, hetzij door studies of ervaringen kunnen aantonen dat zij enige deskundigheid hebben opgebouwd over ruimtelijke ordening, ruimtelijke planning, huisvesting en dergelijke.

De deskundigheid moet worden aangetoond en gemotiveerd. Deskundigen van buiten de gemeente kunnen eveneens deel uitmaken van de GeCoRo.

Oproep voor vertegenwoordigers van geledingen

Het gemeentebestuur doet ook een oproep naar vertegenwoordigers van geledingen. Geledingen zijn gemeentelijke jeugdverenigingen, gemeentelijke sportverenigingen, handelaars, werkgevers of zelfstandigen, milieu- en natuurverenigingen, landbouwers, verenigingen van werknemers en sociale huisvestingsmaatschappijen.

Kandidatuur indienen

Kandidaat-deskundigen en kandidaat-vertegenwoordigers van geledingen dienen hun gemotiveerde kandidatuur te stellen voor 31 januari 2020. Alle kandidaturen dienen ondertekend te worden. Voor de geledingen wordt de kandidatuur ondertekend door een verantwoordelijke van de organisatie in kwestie. Het aanvraagformulier kan gedownload worden op de gemeentelijke website via www.assenede.be/inschrijven. Het ondertekende aanvraagformulier kan per mail bezorgd worden via stedenbouw@assenede.be of persoonlijk afgegeven worden aan de balie van de dienst stedenbouw in het gemeentehuis van Assenede, Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

Info: lngrid Clapp, omgevingsambtenaar, 09 341 95 96, stedenbouw@assenede.be

terug naar het overzicht

Verklaring over cookies