Geïnteresseerd in autodelen? Vul dan zeker onze enquête in

Geplaatst op 04/06/2019

De gemeente Assenede is volop bezig met het opstarten van een autodeelproject.

De gemeente Assenede is volop bezig met het opstarten van een autodeelproject. Om te weten wat de noden zijn bij de mogelijke gebruikers, starten we met een online enquête.

Bij autodelen maken meerdere personen om beurt gebruik van één (of meer) wagen(s).
Autodelen gaat uit van een eenvoudig principe: de wagen wordt gebruikt wanneer hij nodig is. Wanneer de wagen niet nodig is kan deze door een andere persoon gebruikt worden.

Wereldwijd ontstaan steeds meer nieuwe initiatieven rond autodelen. Grosso modo kan je de initiatieven opdelen in autodeelaanbieders met eigen vloot en organisaties die het delen van privé-wagens ondersteunen.

De gemeente Assenede onderzoekt de mogelijkheid om autodelen op te starten in de gemeente. Geef jullie mening en zorg er mee voor dat autodelen opgenomen wordt in het beleid.

Vul hier onze enquête in! 

terug naar het overzicht

Verklaring over cookies