Maak ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050

Geplaatst op 21/08/2019

Geef hier uw mening.


Provincie maakt samen met jou ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050

De Provincie maakt werk van een nieuw Ruimtelijk Beleidsplan met daarin de langetermijnvisie voor het gebruik van de ruimte in Oost-Vlaanderen. Ze kijkt daarbij richting 2050.

De indeling van onze ruimte vandaag heeft gevolgen op lange termijn, dus moeten we goed nadenken en de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen steeds voor ogen houden.

Geef je mening over de conceptnota

De Provincie heeft een conceptnota opgemaakt. Daarin staat welk ruimtelijk beleid de Provincie wil vastleggen. Tijdens de publieke raadpleging van de conceptnota kan je jouw opmerkingen of bezwaren indienen.

De raadpleging loopt van 16 september 2019 tot en met 14 november 2019. 

Je kan de conceptnota inkijken op verschillende manieren:

- Op de website www.oost-vlaanderen.be/ruimte2050

- In het Provinciaal Administratief Centrum: Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent

- Op het gemeentehuis van jouw gemeente

Tijdens de periode van de raadpleging kan je opmerkingen of bezwaren indienen op verschillende manieren:

1. Vul het formulier in op www.oost-vlaanderen.be/ruimte2050

2. Stuur een mail naar maakruimte@oost-vlaanderen.be

3. Verstuur je opmerkingen per post of geef ze af tegen ontvangstbewijs in het Provinciaal Administratief Centrum: Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent.  De datum van de poststempel of van het ontvangstbewijs geldt als bewijs.

Participatiemoment op 8 oktober 2019

Wil je graag jouw suggesties toelichten en in debat gaan met ons en andere experts?

Kom dan langs op het participatiemoment dat we organiseren op dinsdag 8 oktober in Gent. Zet de datum alvast in jouw agenda en hou onze website in de gaten. Vanaf midden september kan je inschrijven op www.oost-vlaanderen.be/ruimte2050

terug naar het overzicht

Verklaring over cookies