Vernieuwing Westkade Sas ven Gent.

Geplaatst op 04/09/2019

Update.

De gemeente Terneuzen, Rijkswaterstaat en Rosier hebben vandaag een principeakkoord bereikt over de Westkade in Sas van Gent.

De partijen willen alle drie financieel bijdragen aan het oplossen van het probleem. Het project bestaat uit een nieuwe waterkering, laad- en loskade en een openbare weg (inclusief fietspad). De totaalkosten voor de werkzaamheden zijn naar verwachting 7,5 miljoen euro. Verder komt er binnenkort langs de Westkade een tijdelijke doorgang voor fietsers en voetgangers. Voor overig verkeer blijkt zo’n bypass helaas niet haalbaar.

Het college van B&W stelt de raad voor om vanuit de gemeente een bijdrage van 850.000 euro beschikbaar te stellen. Dit voorstel wordt eind september door de gemeenteraad behandeld.

 Voorbereidingen maanden geleden opgestart

Het bedrijf Rosier zal opdrachtgever zijn van het bouwproject voor de nieuwe Westkade. De afgelopen periode is al gewerkt aan tekeningen en technische voorbereidingen. Deze voorbereidingen gaan de komende tijd door. Hierdoor kunnen na het definitieve besluit over de budgetten snel de verdere stappen gezet worden zoals het aanvragen van de vergunningen. Na de vergunningverlening is naar verwachting 12 maanden nodig om de kade van 210 meter te slopen en opnieuw aan te leggen.

Tijdelijke doorgang alléén voor fietsers en voetgangers

De Westkade is nu dicht. Volgens planning kunnen fietsers en voetgangers vanaf eind september gebruik maken van een alternatieve doorgang over het bedrijfsterrein van Rosier. Ook is een tijdelijke enkelbaans route voor personenauto’s onderzocht. Deze weg zou langs de kade en over het terrein van Rosier lopen. Helaas blijkt het technisch niet haalbaar om deze weg over het bedrijfsterrein aan te leggen. Zo is onder meer de beschikbare ruimte te beperkt en zijn er te ingrijpende aanpassingen nodig. Alternatieven voor een tijdelijke weg (zoals achterom het bedrijf) waren helaas ook geen optie. Daarom zal voor auto’s en vrachtverkeer de huidige omleidingsroute via de Tractaatweg in stand blijven.

 Westkade dicht sinds februari

Het gedeelte van de Westkade bij Rosier is sinds februari dicht. Deze plotselinge afsluiting was nodig omdat de kadeconstructie naast en deels onder de weg in slechte staat is. De fundering van de kadeconstructie (uit 1913) bleek sterk verzwakt. Naar de staat van de kade is uitvoerig onderzoek gedaan door een onderzoeksbureau. Er bleek dat die risico’s dusdanig ernstig waren, dat gebruik van de kade niet verantwoord meer was.

terug naar het overzicht

Verklaring over cookies