European Disability Card

Geplaatst op 06/04/2020

Ontdek hier alle voordelen

Wat?

De European Disability Card is een kaart die:

  • Toegang van personen met een handicap tot cultuur, sport en vrijetijdsbesteding bevordert.
  • Een aantal voorbeelden in die domeinen biedt.Dit is een officiële kaart uitgereikt door de Belgische instellingen bevoegd voor personen met een handicap. Voor regio Vlaanderen kunt u terecht bij de FOD Sociale Zekerheid (federale overheid) en het VAPH (Vlaams Agentschap voor personen met een handicap).

Deze kaart is erkend in 8 Europese landen. Naast België kan de kaart gebruikt worden in Cyprus, Estland, Finland, Italië, Malta, Roemenië en Slovenië.

Het doel van deze kaart is om “de toegankelijkheid voor personen met een beperking te verhogen en hun inclusie in de maatschappij te bevorderen”. Met deze kaart kunnen personen eenvoudig hun beperking bewijzen aan de ingang van musea, culturele centra, sportactiviteiten.

Enkele voorbeelden van voordelen:

  • Gratis toegang of toegang tegen een verlaagd tarief voor de persoon met een handicap of zijn begeleider (of zijn tolk)
  • Een gratis audio- of videogids
  • Brochures of informatie, aangepast aan specifieke behoeften (vb in brailleschrift of eenvoudige taal)
  • Aangepaste rondleidingen (vb in gebarentaal)
  • Korting op rondleidingen
  • Toegankelijke en voorbehouden plaatsen
  • Een speciale pas in parken voor een vlottere toegang tot attracties
  • En zo veel meer ...

 Wie kan de kaart aanvragen?

Wie erkend is door of hulp krijgt van de vijf Belgische instellingen die belast zijn met het integratiebeleid voor personen met een handicap, kan de kaart aanvragen.

 Hoe aanvragen?

U kunt uw aanvraag bij volgende instanties indienen:

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid:

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

Directie-generaal Personen met een handicap

Kruidtuinlaan 50 bus 150

1000 Brussel

Vlaams Agentschap voor personen met een Handicap (VAPH)

U kunt uw aanvraag indienen via het digitale loket van de VAPH. Daarvoor hebt u uw elektronische identiteitskaart, uw pincode en een kaartlezer nodig, www.mijnvaph.be

Meer info?

www.europeandisabilitycard.be

terug naar het overzicht

Verklaring over cookies