Captatieverbod op oppervlaktewateren in Assenede

Geplaatst op 29/05/2020

Er gelden momenteel wel drie uitzonderingen

Door de aanhoudende droogte wordt voor onbepaalde tijd een captatieverbod ingevoerd op alle oppervlaktewateren in Assenede.

Dat betekent dat er geen water vanuit de oppervlaktewateren opgepompt mag worden uit alle oppervlaktewateren. Dit zijn waterlopen, kreken, vijvers,….

Er gelden wel een aantal uitzonderingen.

  • Er mag water vanuit de oppervlaktewateren opgepompt worden met een (mechanische) weidedrinkpomp om het vee ter plaatse te laten drinken.
  • Er mag water vanuit de oppervlaktewateren opgepompt worden, uitsluitend met een sproeitoestel, om te gebruiken als aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen en uitsluitend te gebruiken op velden in de gemeente Assenede.  De bestuurder van het sproeitoestel dient in het bezit te zijn van een geldige fytolicentie afgeleverd door de federale overheid. Bij controle door de politiediensten of een bevoegd toezichthouder moet de fytolicentie op het eerste verzoek kunnen getoond worden.
  • Captatie uit bevaarbare waterlopen en kanalen mits melding of vergunning van de Vlaamse Waterweg.

Inbreuken op dit verbod worden gesanctioneerd met een gemeentelijke administratieve sanctie van maximaal 350 euro.

Info: Milieudienst, 09 341 95 92, milieu@assenede.be

terug naar het overzicht

Verklaring over cookies