Bekendmaking Openbaar Onderzoek - NV Aquafin

Geplaatst op 13/07/2020

Collector Prins Boudewijnlaan

OPENBAAR ONDERZOEK VOOR HET BEKOMEN VAN EEN MINISTERIEEL BESLUIT TOT VERKLARING VAN OPENBAAR NUT

Bekendmaking openbaar onderzoek
 

NV Aquafin 
Project 22077: “Assenede: Collector Prins Boudewijnlaan”
Investerings- en optimalisatieprogramma 2014
Aanvraag om ministerieel besluit tot verklaring van openbaar nut.

De hierboven vermelde aanvraag tot het bekomen van een ministerieel besluit tot verklaring van openbaar nut heeft betrekking op onderstaande kadastrale percelen of gedeelten van deze percelen:

 • Perceel nr. 500R8 der sectie F van 1e  afdeling Assenede
 • Perceel nr. 471D der sectie F van de 1e afdeling Assenede
 • Perceel nr. 469C der sectie F van de 1e  afdeling Assenede
 • Perceel nr. 469B der sectie F van de 1e afdeling Assenede
 • Perceel nr. 469A der sectie F van de 1e afdeling Assenede
 • Perceel nr. 468 der sectie F van de 1e afdeling Assenede
 • Perceel nr. 457C der sectie F van de 1e afdeling Assenede
 • Perceel nr. 455A der sectie F van 1e  afdeling Assenede
 • Perceel nr. 455D der sectie F van de 1e afdeling Assenede
 • Perceel nr. 500E8 der sectie F van de 1e  afdeling Assenede
 • Perceel nr. 304T4 der sectie E van de 1e afdeling Assenede
 • Perceel nr. 304S4 der sectie E van de 1e afdeling Assenede
 • Perceel nr. 399E der sectie E van de 1e afdeling Assenede
 • Perceel nr. 399F der sectie E van de 1e afdeling Assenede
 • Perceel nr. 399G der sectie E van 1e  afdeling Assenede
 • Perceel nr. 1869B der sectie E van de 1e afdeling Assenede
 • Perceel nr. 400L der sectie E van de 1e  afdeling Assenede
 • Perceel nr. 400H der sectie E van de 1e afdeling Assenede
 • Perceel nr. 300X4 der sectie E van de 1e afdeling Assenede
 • Perceel nr. 471E der sectie F van de 1e afdeling Assenede
 • Perceel nr. 444C  der sectie F van de 1e afdeling Assenede
 • Perceel nr. 319L3  der sectie F van de 1e afdeling Assenede

Het dossier ligt gedurende 30 dagen - van 15.07.2020 tot en met 14.08.2020 om 11.00 uur - tijdens de openingsuren ter inzage in het gemeentehuis, Kasteelstraat 1-3 te 9960 Assenede – Technische Dienst, verkeer en patrimonium.

De personen die opmerkingen hebben, kunnen gedurende voormelde termijn, tot bij de sluiting van het onderzoek, hun schriftelijke bezwaren toezenden aan het College van burgemeester en schepenen, Kasteelstraat 1-3 te 9960 Assenede.

Mondelinge bezwaren kunnen worden medegedeeld aan de burgemeester of aan een door hem aangewezen ambtenaar.

terug naar het overzicht

Verklaring over cookies