Het Agentschap Wegen en Verkeer bouwt een nieuwe brug over de N49/E34: Start openbaar onderzoek

Geplaatst op 06/02/2021

Neem deel aan de digitale infovergadering op donderdag 25 februari

Het Agentschap Wegen en Verkeer werkt al geruime tijd aan de ombouw van de N49/E34 tot autosnelweg om de gewestweg veiliger en vlotter te maken.

Het project Stoepestraat is één van de projecten om de ombouw te realiseren. Het project bestaat uit een nieuwe brug over de E34 ter hoogte van de Stoepestraat in Assenede, een nieuwe verbindingsweg tussen de Stoepestraat en de Kanaalstraat in Zelzate en de verbreding van de zuidelijke parallelweg aan de N49 (Gavergrachtstraat). Hiervoor werkt het Agentschap Wegen en Verkeer samen met Aquafin en de gemeenten Assenede en Zelzate. 

Wat houden de werken in?

Het bestaande gevaarlijke kruispunt van de Stoepestraat met de E34 verdwijnt. In de plaats komt er een brug over de E34 met langs beide zijden afgescheiden fietspaden.  Hier komen geen op- en afritten, dus het zal niet langer mogelijk zijn om de E34 op of af te rijden aan de Stoepestraat. Voor een goede uitwisseling met de E34 bouwen we een nieuwe verbindingsweg tussen de Stoepestraat en de Kanaalstraat (R4) in Zelzate. Ook de parallelweg die ten zuiden van de E34 ligt (Gavergrachtstraat) wordt verbreed. 

Flankerende maatregelen

De bouw van de brug heeft als gevolg dat verkeer dat voorheen ter hoogte van de Stoepestraat de E34 op- en afreed nu via de nieuwe parallelweg de E34 moet bereiken. Er heerst bezorgdheid dat veel verkeer echter via de Zelzatestraat en de Assenedesteenweg zijn weg zal zoeken. Om dat te vermijden hebben de gemeenten en het Agentschap Wegen en Verkeer een reeks maatregelen afgesproken die er voor zorgen dat doorgaand verkeer hier zoveel mogelijk weg blijft en de weg leefbaar blijft. 

Op korte termijn:

  • een vrachtwagensluis,
  • wegversmallingen en/of asverschuivingen
  • het kruispunt van de Stoepestraat met de Trieststraat en de Zelzatestraat wordt aangepast om het verkeer te sturen naar de parallelweg
  • het kruispunt van de Assenedesteenweg met de Kanaalstraat wordt aangepast in functie van de gewenste verkeersstromen.

Op langere termijn:

Een volledige herinrichting van de Zelzatestraat en de Assenedesteenweg. Deze studie wordt parallel opgestart, maar staat los van huidig openbaar onderzoek. 

Stand van zaken 

Alle onteigeningen voor dit project zijn achter de rug en de werken zijn aanbesteed. Tegen de zomer van dit jaar hopen we de omgevingsvergunning te bekomen. Eenmaal we deze vergunning op zak hebben kunnen we de nutsmaatschappijen opdracht geven om hun werken uit te voeren. De nutsmaatschappijen komen nog voor de aanleg van de brug en de verbindingsweg langs om hun kabels en leidingen te vernieuwen en alle in onbruik geraakte voorzieningen te verwijderen. 

Nutswerken 
In 2021 gaan de verschillende nutsmaatschappijen aan de slag. Zij werken langs Heideveld (de noordelijke parallelweg langs de E34) en langs de Stoepestraat. Om de hinder zo veel mogelijk te beperken, werken ze in verschillende fasen. De nutswerken zullen ongeveer 6 maanden duren. Op een paar korte uitzonderingen na, zal het verkeer in de Stoepestraat en Heideveld steeds mogelijk blijven. Ook de hinder voor de bewoners en ondernemers langs deze wegen wordt tot een minimum beperkt. Wanneer er toch hinder zal zijn voor het verkeer of aan de toegang tot een woning of handelszaak, zal de betrokken nutsmaatschappij daarover communiceren.

Communicatie  

In het kader van het openbaar onderzoek zijn twee digitale infomomenten voorzien waarop de plannen worden toegelicht. Hierbij zal de nadruk liggen op het ontwerp en de flankerende maatregelen. De aanpak van de werken, de hinder en bereikbaarheid moet nog uitgewerkt worden dus hierover volgt er later, in aanloop naar de start van de werken, nog een infosessie. De infosessies vinden plaats op:

  • Donderdag 25 februari om 17.00 uur
  • Donderdag 25 februari om 19.30 uur 

U kan zich inschrijven via een link op de website van Wegen en Verkeer: www.wegenenverkeer.be/assenede

 

terug naar het overzicht

Verklaring over cookies