Deontologische code en huishoudelijk reglement OCMW raad

 
Via onderstaande link kan je de documenten raadplegen.

Deontologische code

Huishoudelijk reglement

 

Verklaring over cookies