Bekendmakingen OCMW 2019

BEKENDMAKING OP 27.12.2019

Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 19.12.2019 met betrekking tot :

  • PERSONEEL - Aanpassen van de personeelsformatie van het OCMW.

Ter inzage : personeelsdienst

Ter inzage: financiële dienst

 

BEKENDMAKING OP 08.11.2019

Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28.11.2019 met betrekking tot :

Initiatief Buitenschoolse Kinderopvang - Vaststellen van het aangepast retributiereglement voor de voor- en naschoolse opvang vanaf 01.02.2020.

Ter inzage : Sociale dienst

BEKENDMAKING OP 08.11.2019

Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 31.10.2019 met betrekking tot :

Ter inzage : Sociale dienst

BEKENDMAKING OP 11.10.2019

Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 26.09.2019 met betrekking tot :

  • Aanpassing van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad.

Ter inzage : Secretariaat

 

Verklaring over cookies