Verslagen OCMW-raad

Hier kan je de verslagen raadplegen van de voorbije OCMW-raden.

2019

OR 25.04.2019

OR 28.03.2019

OR.28.02.2019

OR.31.01.2019

OR.03.01.2019

 

2018

OR.10.01.2018

OR.14.02.2018

OR.14.03.2018

OR.11.04.2018

OR.09.05.2018

OR.10.07.2018

OR.12.09.2018

OR.10.10.2018

OR.14.11.2018

 

2017

OR.11.01.2017

OR.08.02.2017

OR.12.04.2017

OR.10.05.2017

OR.05.07.2017

OR.13.09.2017

OR.21.11.2017

OR.12.12.2017

 

 

Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Wat doet de Raad voor Maatschappelijk Welzijn?

De raad stippelt het sociaal beleid op langere termijn uit. 

De bevoegdheden van de raad worden bepaald in het OCMW-decreet. 

De raad vergadert minstens één keer per maand. Deze vergaderingen zijn toegankelijk voor het publiek, behalve wanneer agendapunten worden besproken die over personen gaan (het zogenaamde besloten gedeelte).

Hoe wordt deze samengesteld ?

Het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de leden van de gemeenteraad de raad voor maatschappelijk welzijn vormen.  

Algemeen directeur: 
Frederik Willems

Meer info:

Agenda's

Verslagen

Deontologische code en huishoudelijk reglement

 

Het vast bureau

Het Vast bureau staat in voor het dagelijks beheer van het OCMW: het dagelijks bestuur en de interne werking van alle diensten, het personeelsbeleid, en het financieel beheer. Het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de leden van het College van burgemeester en schepenen het Vast Bureau vormen. 

 

Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

Het Bijzonder comité komt maandelijks samen voor een bespreking over de lopende sociale dossiers, waarbij afspraken gemaakt worden over individuele maatschappelijke dienstverlening (o.a. toekennen van het recht op leefloon).

Voorzitter: Hilde Baetslé 

Leden: Rudy Dumeez (SamenPlus), Erika Dhaese (SamenPlus), Lieselotte Van Hoecke (SamenPlus), Koen Buysse (Anders), Monique Verschorren (Anders) en Andy De Muynck (Vlaams Belang).

Maatschappelijk werker: Ilse Dhoore, Charlotte Verhofstadt

 

Verklaring over cookies