Verslagen OCMW-raad

Hier kan je de verslagen raadplegen van de voorbije OCMW-raden.

OR.11.01.2017

OR.08.02.2017

OR.12.04.2017

OR.10.05.2017

OR.05.07.2017

OR.13.09.2017

OR.21.11.2017

OR.12.12.2017

OR.10.01.2018

OR.14.02.2018

OR.14.03.2018

OR.11.04.2018

OR.09.05.2018

OR.10.07.2018

OR.12.09.2018

OR.10.10.2018

De OCMW-voorzitter

De OCMW-voorzitter leidt de activiteiten van het OCMW, en is van rechtswege voorzitter van het Vast bureau en van het Bijzondere comité. De voorzitter zorgt voor het voorafgaand onderzoek van de zaken die moeten voorgelegd worden aan de OCMW-raad, het Vast bureau en het Bijzondere comité. De OCMW-voorzitter roept vergaderingen samen en stelt de agenda's vast.

De huidige OCMW-voorzitter:

Dominique Buysse

0477 29 51 63 

dominique.buysse@assenede.be

 

De OCMW-raad van Assenede 

Wat doet de OCMW-raad?

De OCMW-raad stippelt het sociaal beleid van het OCMW op langere termijn uit. Op basis van de bestaande en te verwachten noden van het sociaal landschap van Assenede worden beslissingen genomen over het beheer van de diensten van het OCMW. 

De bevoegdheden van de raad worden bepaald in het OCMW-decreet. Het aantal raadsleden staat in verhouding tot het bevolkingscijfer van de gemeente. In Assenede is de OCMW-raad samengesteld uit 8 raadsleden en de voorzitter van het OCMW.

De OCMW-raad vergadert minstens één keer per maand. Deze vergaderingen zijn toegankelijk voor het publiek, behalve wanneer agendapunten worden besproken die over personen gaan (het zogenaamde besloten gedeelte).

Hoe wordt deze samengesteld ?

Voorzitter:

Dominique Buysse 

Leden:

Jan Delemarre
Cathy Rammeloo
Rudy Dumeez
Aurelie Adang

David Windels
Nic Van Zele
Dimitri Van Vooren
Sandra Cooman

Algemeen Directeur: 
Frederik Willems

Meer info:

Agenda's

Verslagen

Deontologische code en huishoudelijk reglement

 

Het vast bureau

Het Vast bureau staat in voor het dagelijks beheer van het OCMW: het dagelijks bestuur en de interne werking van alle diensten, het personeelsbeleid, en het financieel beheer. Het Vast bureau vergadert elke tweede woensdag van de maand. Deze vergaderingen zijn niet toegankelijk voor het publiek.

Voorzitter:
Dominique Buysse

Leden:
Nic Van Zele en Rudy Dumeez

Algemeen Directeur:
Frederik Willems

 

Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

Het Bijzonder comité komt maandelijks samen voor een bespreking over de lopende sociale dossiers, waarbij afspraken gemaakt worden over individuele maatschappelijke dienstverlening (o.a. toekennen van het recht op leefloon).

Voorzitter: Dominique Buysse

Leden: Aurelie Adang, Sandra Cooman, Jan Delemarre en Cathy Rammeloo

Maatschappelijk werker: Ilse Dhoore, Charlotte Verhofstadt

 

 

 

Verklaring over cookies