Bekendmakingen 2019.

BEKENDMAKING op 26.03.2019

Besluit van de burgemeester dd. 26.03.2019 met betrekking tot :

 • * Politieverordening houdende verkeersbeperkende maatregelen nav een verkeerscontrole op donderdag 28.03.2019 te Assenede.
 • * Vergunning doortocht wielerwedstrijd op 30.03.2019 te Boekhoute

BEKENDMAKING OP 22.03.2019.

Besluit van het schepencollege dd. 19.03.2019 met betrekking tot :

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van verkeerscontrole in Assenede op 28.03.2019.

 • Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van Los Marginalos in Oosteeklo van 19.04.2019 tot en met 21.04.2019.

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van een stop militaire oldtimers in Boekhoute op 24.03.2019.

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de doortocht Omloop van de Braakman in Boekhoute op 30.03.2019.

 • Verkeersbeperkende maatregelen voor het plaatsen van kermisattracties in Assenede van 04.04.2019 tot en met 08.04.2019.

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de avondstoet Carnaval Assenede op 06.04.2019.

Ter inzage : Technische dienst – Verkeer

BEKENDMAKING OP 19.03.2019.

Besluit van de burgemeester dd. 19.03.2019 met betrekking tot:

Toelating tot vellen van alleenstaande bomen enkele bomen in lijnverband omwille van acuut gevaar - Kloosterakkerstraat.

Ter inzage : Milieudienst

BEKENDMAKING OP 18.03.2019

Besluit van het schepencollege dd. 12.03.2019 met betrekking tot :

 • De goedkeuring van het Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken dd. 06.03.2019 met betrekking tot het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 28.12.2018 houdende aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer voor het aanbrengen van een onderbord Xa aan een verkeersbord E1 ter hoogte van Oosteeklo-dorp 32.

 • De goedkeuring van de Vlaamse Overheid met betrekking tot het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 11.12.2018 houdende adviseren aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer naar aanleiding van het invoeren van een snelheidsbeperking op de brug over de N49 ter hoogte van de Stroomstraat.

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de wielerwedstrijd in Bassevelde op 27.04.2019.

 • Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering en –publiciteit naar aanleiding van Stoeperommelmarkt in Assenede op 28.04.2019.

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van Blackout filmopnames in Assenede op 18.03.2019 – 26.03.2019.

 • Tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de doortocht van de fietstocht Het Oude Gemeentehuis in Oosteeklo op 09.05.2019.

Ter inzage : Technische dienst – Verkeer

 • Retributie moniweekend speelplein Sloeberslot.

Ter inzage : Dienst Vrije Tijd – Jeugd.

BEKENDMAKING OP 15.03.2019.

Besluit van de burgemeester dd. 15.03.2019 met betrekking tot :

* Toelating tot het vellen van alleenstaande bomen enkele bomen in lijnverband omwille van acuut gevaar -
   Hazelarenhoek.

Ter inzage : Milieudienst.

BEKENDMAKING OP 10.03.2019

Besluit van de burgemeester dd. 10.03.2019 met betrekking tot

 • * Politieverordening houdende verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van stormweer op 10.03.2019 in volgende straten:
  Antwerpse Heirweg, Kloosterakkerstraat, Bijsterveld, Hollekenstraat, Smoutersdijkstraat, Valkendijkstraat en Hellepolderstraat.

Ter inzage : Technische dienst - Verkeer

Besluit van de gemeenteraad dd. 28.02.2019 houdende:

 • * Goedkeuren van de aanpassingen van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad.
 • * Aannemen van een deontologische code voor de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen.

Ter inzage : Secretariaat.

BEKENDMAKING OP 08.03.2019

Besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 05.03 .2019 met betrekking tot:

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de KLJ-fuif “Hot Shot Party”in Bassevelde op 13.04.2019

 • Tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de doortocht sneukeltoer in Oosteeklo op 05.05.2019

 • Tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de Halfvastenstoet in Oosteeklo op 31.03.2019

Ter inzage : Technische dienst – Verkeer

BEKENDMAKING OP 01.03.2019.

Besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 26.02.2019 met betrekking tot:

·        Aanpassen gecoördineerd verkeersreglement nav het uitbreiden van de zone 30  in de Molenstraat in Assenede

·        Verkeersbeperkende maatregelen nav de fuif Watskebiert in Assenede op 05 en 06.04.2019 -  aanpassing

·        Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering nav de ‘Nacht van de Ambiance’ in Bassevelde op 26.04.2019

·        Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering nav de Noordrit op 04 en 05.05.2019

·        Bijkomende verkeersbeperkende maatregelen nav Carnaval in Assenede op 10.03.2019

Ter inzage : Technische dienst – Verkeer

 

- Vastleggen retributies voor dranken seniorennamiddag op 05.06.2019 in de Bijenkorf en 06.11.2019 in Bass-Cul

Ter inzage: dienst Vrije Tijd
 

BEKENDMAKING OP 22.02.2019.

Besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 19.02.2019 met betrekking tot:

·        Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering nav de Koude Neuzentocht op 23.02.2019

·        Verkeersbeperkende maatregelen nav Sloezenmaandag in Prins Cardinael in Assenede io 04.02.2019

·        Verkeersbeperkende maatregelen na de Motorcross Planterijstraat in Assenede op 09 en 10.03.2019

Ter inzage : Technische dienst – Verkeer

 

BEKENDMAKING OP 15.02.2019

Besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 12.02.2019 met betrekking tot:

 • Verkeersbeperkende maatregelen voor het plaatsen van een Led scherm Carnaval in Assenede van 27.02.2019 tot en met 10.03.2019.

 • Aanpassen gecoördineerd verkeersreglement naar aanleiding van het invoeren van snelheidsbeperking in gedeelte van de Groenendijkstraat tussen de Duiveleindestraat en de Valkstraat.

 • Aanpassen gecoördineerd verkeersreglement naar aanleiding van het uitbreiden van de zone 30 en de bebouwde kom in de Kloosterstraat in Assenede.

 • Verkeersbeperkende maatregelen voor het plaatsen van kermisattracties tijdens zomerkermis Boekhoute van 28.05.2019 tot en met 04.06.2019.

 • Tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de doortocht Toprit 75 km & Augustijnenrit op 09.03.2019.

 • Tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de doortocht Sleinse Cycling Tour op 27.04.2019.

 • Verkeersbeperkende maatregelen voor het plaatsen van een partytent tijdens de carnavalstoet op 10.03.2019.

 • Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de Bloesemtocht op 20.04.2019.

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de Halfvastenstoet in Oosteeklo op 29.03.2019.

Ter inzage : Technische dienst – Verkeer

 • Vaststellen retributies themakampen 2019.

Ter inzage : dienst Vrije Tijd - Jeugd

BEKENDMAKING OP 08.02.2019

Besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 05.02.2019 met betrekking tot:

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de motorcross Bijsterveld in Oosteeklo op 23 en 24.03.2019.

Ter inzage : Technische dienst – Verkeer

BEKENDMAKING

De lijst met beknopte inhoud van de behandelde punten van de gemeenteraad van 31.01.2019 werd ter kennis op de website geplaatst op 08.02.2019.

BEKENDMAKING OP 06.02.2019

Besluit van de gemeenteraad van 31.01.2019 met betrekking tot

 • Vaststellen van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad.

BEKENDMAKING OP 30.01.2019

Besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 15.01.2019 met betrekking tot:

 • Retributie deelname lezing Sven Nys 18 oktober 2019.

Ter inzage : Dienst Vrije Tijd – Sport.

Besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 29.01.2019 met betrekking tot:

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de tweedehandsverkoop babybeurs in Oosteeklo op 09.03.2019.

Ter inzage : Technische dienst - Verkeer

BEKENDMAKING OP 25.01.2019

Besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 22.01.2019 met betrekking tot:

 • Aanpassen gecoördineerd verkeersreglement naar aanleiding van het invoeren van een snelheidsbeperking in de Vlasgaardstraat te Oosteeklo.

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de Ouderavond KLJ Bassevelde op 09.03.2019

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de fuif ‘Top 100’ in Bassevelde op 20.04.2019.

Ter inzage : Technische dienst - Verkeer

BEKENDMAKING OP 18.01.2019

Besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 15.01.2019 met betrekking tot:

 • Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de fietstocht “de ronde van Zeeuws Vlaanderen” in Assenede/Boekhoute op 23.02.2019.

Ter inzage : Technische dienst - Verkeer

BEKENDMAKING OP 11.01.2019

Besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 28.12.2018 met betrekking tot:

 • Aanpassen gecoördineerd verkeersreglement naar aanleiding van het invoeren van parkeerverbod in gedeelte van de Oude Gentweg.
 • Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de wandeltocht ‘Tocht rond Oosteeklo’ op 23.02.2019.
 • Verkeersbeperkende maatregelen voor het plaatsen van kermisattracties in Assenede naar aanleiding van Carnaval. (26.02.2019 t/m 11.03.2019)
 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de fuif Watskebiert in Assenede op 05 en 06.04.2019.

Ter inzage : Technische dienst - Verkeer

Besluit van de gemeenteraad van 20.12.2018 met betrekking tot:

 • Vaststellen van het budget 2019.
 • Vaststellen budget 2019 OCMW Assenede
 • Vaststellen van onderstaande belastingen:

Vaststellen van de opcentiemen op de onroerende voorheffing – aanslagjaar 2019.

Vaststellen van de aanvullende belasting op de personenbelasting – aanslagjaar 2019.

Vaststellen van de milieubelasting voor gezinnen – aanslagjaar 2019.

Vaststellen van het toelagereglement inzake de milieubelasting voor gezinnen 2019.

Vaststellen van de milieubelasting voor bedrijven - aanslagjaar 2019.

Vaststellen van de belasting op tweede verblijven – aanslagjaar 2019.

Vaststellen van de gemeentelijke activeringsheffing – aanslagjaar 2019.

Vaststellen van de belasting op de leegstand van gebouwen en woningen –
aanslagjaar 2019.

Vaststellen van de belasting op de afgifte van omgevingsvergunningen en vergunningen inzake springstoffen en ioniserende stralingen - aanslagjaar 2019.

Vaststellen van de belastingen op kermissen en markten 2019.

Ter inzage : Financiële dienst

Verklaring over cookies