Bekendmakingen 2019.

BEKENDMAKING OP 11.01.2019

Besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 28.12.2018 met betrekking tot:

  • Aanpassen gecoördineerd verkeersreglement naar aanleiding van het invoeren van parkeerverbod in gedeelte van de Oude Gentweg.
  • Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de wandeltocht ‘Tocht rond Oosteeklo’ op 23.02.2019.
  • Verkeersbeperkende maatregelen voor het plaatsen van kermisattracties in Assenede naar aanleiding van Carnaval. (26.02.2019 t/m 11.03.2019)
  • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de fuif Watskebiert in Assenede op 05 en 06.04.2019.

Ter inzage : Technische dienst - Verkeer

Besluit van de gemeenteraad van 20.12.2018 met betrekking tot:

  • Vaststellen van het budget 2019.
  • Vaststellen budget 2019 OCMW Assenede
  • Vaststellen van onderstaande belastingen:

Vaststellen van de opcentiemen op de onroerende voorheffing – aanslagjaar 2019.

Vaststellen van de aanvullende belasting op de personenbelasting – aanslagjaar 2019.

Vaststellen van de milieubelasting voor gezinnen – aanslagjaar 2019.

Vaststellen van het toelagereglement inzake de milieubelasting voor gezinnen 2019.

Vaststellen van de milieubelasting voor bedrijven - aanslagjaar 2019.

Vaststellen van de belasting op tweede verblijven – aanslagjaar 2019.

Vaststellen van de gemeentelijke activeringsheffing – aanslagjaar 2019.

Vaststellen van de belasting op de leegstand van gebouwen en woningen –
aanslagjaar 2019.

Vaststellen van de belasting op de afgifte van omgevingsvergunningen en vergunningen inzake springstoffen en ioniserende stralingen - aanslagjaar 2019.

Vaststellen van de belastingen op kermissen en markten 2019.

Ter inzage : Financiële dienst

Verklaring over cookies