BESTUUR EN BELEID

 

GEMEENTE

College van burgemeester en schepenen

> Samenstelling en werking van het college

> Lijst met besluiten van het college 2020

> Lijst met besluiten van het college 2019

> Lijst met besluiten van de burgemeester  

> Reglementen en verordeningen van het college  

> Reglementen en verordeningen van de burgemeester 

Gemeenteraad

> Samenstelling en werking van de gemeenteraad

> Agenda's gemeenteraad 

> Lijst met besluiten van de gemeenteraad 2020

> Lijst met besluiten van de gemeenteraad 2019

> Verslagen gemeenteraad

> Lijst met besluiten van de gemeenteraad over de beleidsrapporten van het AGB  

Beleid en Budget

> Beleidsrapporten en meerjarenplan Gemeente 

> Jaarrekening gemeente 2019 - goedgekeurd op de gemeenteraad van 28.05.2020 - bekendgemaakt op 02.06.2020

> Budget 2019 - besluit en toelichting

> Budgetwijziging 2019/1

> Budgetwijziging 2019/2 - besluit - documenten  - bekendgemaakt op 27.12.2019

> Belastingen en retributies

> Rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel 

 

OCMW

OCMW-raad

> Samenstelling en werking van de OCMW-raad  

> Agenda's OCMW-raad

> Lijst met besluiten OCMW-raad 2020

> Lijst met besluiten OCMW-raad 2019  

> Verslagen OCMW-raad

> Reglementen van het OCMW

Het vast bureau

> Samenstelling en werking van het vast bureau  

> Lijst met besluiten van het vast bureau (2020)

> Lijst met besluiten van het vast bureau (2019)

> Lijst met besluiten van de voorzitter van het vast bureau  

> Reglementen van het vast bureau 

Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

> Samenstelling en werking van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

> Reglementen van het Bijzonder Comité voor de sociale dienst

Beleid en Budget

> Jaarrekening OCMW 2019 - goedgekeurd op de raad van maatschappelijk welzijn van 28.05.2020 en goedgekeurd op de gemeenteraad op 25.06.2020 - bekendgemaakt op 02.06.2020

> Belastingen en retributies

> Rechtspositieregeling van het OCMW-personeel

> Beleidsrapporten en meerjarenplan OCMW

 

Autonoom Gemeentebedrijf

> Lijst met besluiten AGB  

Beleid en Budget

> Budget AGB  

> Jaarrekening AGB  

> Meerjarenplan AGB  

> Overeenkomsten en reglementen AGB  

> Oprichtingsbeslissing en statuten AGB  

> Beleidsrapporten AGB  

> Lijst met besluiten van de gemeenteraad over de beleidsrapporten van het AGB  

 

 

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

> Oprichtingsaktes en statuten van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden  

> Lijst met besluiten van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden  

 

Politie- en hulpverleningszone

> Politiezone Assenede/Evergem

> Politiereglement

> Brandweerzone Centrum

 

Verklaring over cookies