BESTUUR EN BELEID

 

GEMEENTE

College van burgemeester en schepenen

> Samenstelling en werking van het college

> Lijst met besluiten van het college 2019

> Lijst met besluiten van het college 2018

> Lijst met besluiten van de burgemeester  

> Reglementen en verordeningen van het college  

> Reglementen en verordeningen van de burgemeester 

Gemeenteraad

> Samenstelling en werking van de gemeenteraad

> Lijst met besluiten van de gemeenteraad 2019

> Lijst met besluiten van de gemeenteraad 2018

 

OCMW

OCMW-raad

> Samenstelling en werking van de OCMW-raad  

> Lijst met besluiten OCMW-raad 2019  

> Lijst met besluiten OCMW-raad 2018 
 

Het vast bureau

> Samenstelling en werking van het vast bureau  

> Lijst met besluiten van het vast bureau  

> Lijst met besluiten van de voorzitter van het vast bureau  

> Reglementen van het vast bureau 

 

Autonoom Gemeentebedrijf

> Lijst met besluiten AGB  

> Budget AGB  

> Jaarrekening AGB  

> Meerjarenplan AGB  

> Reglementen AGB  

> Statuten AGB  

 

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

> Oprichtingsaktes en statuten van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden  

> Lijst met besluiten van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden  

 

Beleid en Budget

> Beleidsrapporten Gemeente  

> Beleidsrapporten AGB  

> Budget 2019

> Belastingen en retributies

> Lijst met besluiten van de gemeenteraad over de beleidsrapporten van het AGB  

> Rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel 

> Afwijkingen van de rechtspositieregeling van de gemeente voor het OCMW-personeel  

 

Politie- en hulpverleningszone

> Politiezone Assenede/Evergem

> Politiereglement

> Brandweerzone Centrum

 

Verklaring over cookies