Lijst met besluiten van de burgemeester

BEKENDMAKING op 26.03.2019

Besluit van de burgemeester dd. 26.03.2019 met betrekking tot :

  • * Politieverordening houdende verkeersbeperkende maatregelen nav een verkeerscontrole op donderdag 28.03.2019 te Assenede.
  • * Vergunning doortocht wielerwedstrijd op 30.03.2019 te Boekhoute

BEKENDMAKING OP 19.03.2019.

Besluit van de burgemeester dd. 19.03.2019 met betrekking tot:

Toelating tot vellen van alleenstaande bomen enkele bomen in lijnverband omwille van acuut gevaar - Kloosterakkerstraat.

Ter inzage : Milieudienst

Besluit van de burgemeester dd. 10.03.2019 met betrekking tot

  • Politieverordening houdende verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van stormweer op 10.03.2019 in volgende straten:
    Antwerpse Heirweg, Kloosterakkerstraat, Bijsterveld, Hollekenstraat, Smoutersdijkstraat, Valkendijkstraat en Hellepolderstraat.

Ter inzage : Technische dienst - Verkeer
Bekendgemaakt op 10.03.2019

Besluit van de burgemeester dd. 15.03.2019 met betrekking tot :

* Toelating tot het vellen van alleenstaande bomen enkele bomen in lijnverband omwille van acuut gevaar -
   Hazelarenhoek.

Ter inzage : Milieudienst.
Bekendgemaakt op 15.03.2019

(pagina in opbouw)

Verklaring over cookies