Bibliotheekbeheersorgaan

 

Het beheersorgaan van de bibliotheek is een wettelijk adviesorgaan dat telkens na de gemeenteraadsverkiezingen voor een periode van 6 jaar wordt aangesteld. Samen met de bibliothecaris, die secretaris is van het beheersorgaan, zorgt het voor de goede werking van de bibliotheek. Het beheersorgaan geeft over bepaalde materies ook uitdrukkelijke adviezen aan het schepencollege. In onze gemeente werd gekozen voor de ’gemengde beheersformule‘ waarbij politieke afgevaardigden, samen met geïnteresseerde bibliotheekgebruikers samen rond de tafel zitten. Er wordt minimum drie maal per jaar vergaderd.

Verklaring over cookies