DEONTOLOGISCHE CODE GEMEENTERAAD EN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTERAAD EN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

 

In de gemeenteraad van 28 februari 2019 werd de deontologische code voor de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen aangenomen.

In de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 26.11.2020 werden aanpassingen aan het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn goedgekeurd.

Via onderstaande link kan je de documenten raadplegen.

Deontologische code

Huishoudelijk reglement gemeenteraad - bekendgemaakt op 02.12.2020.

Verklaring over cookies