Deontologische code en huishoudelijk reglement gemeenteraad

 

In de gemeenteraad van  25.04.2013 werd de deontologische code voor de gemeenteraad aangepast en opnieuw vastgesteld.
De gemeenteraadsbeslissingen dd. 06.02.2007 met betrekking tot de deontologische code gemeenteraad en dd. 13.12.2011 betreffende het vaststellen van het huishoudelijk reglement deontologische commissie worden opgeheven.  

In gemeenteraadszitting van 26.04.2018 werden aan het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad wijzigingen aangebracht en opnieuw vastgesteld.

In gemeenteraadszitting van 31.01.2019 werd het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad opnieuw vastgesteld.


Via onderstaande link kan je de documenten raadplegen.

Deontologische code

Huishoudelijk reglement

 

Verklaring over cookies