Het college van burgemeester en schepenen

 

Het college van burgemeester en schepenen, (afgekort als ‘het college’) behandelt de dagelijkse zaken van de gemeente en zorgt voor de uitvoering van de gemeenteraadsbesluiten. De beslissingen die het college van burgemeester en schepenen neemt, moeten altijd passen binnen de algemene krijtlijnen die de gemeenteraad heeft uitgezet.

Het college van burgemeester en schepenen heeft ook een vrij uitgebreid pakket bevoegdheden. Deze zijn voor een groot deel in de wetgeving vastgelegd (gemeentedecreet).

Werking college

Naast de burgemeester zijn er in Assenede vijf schepenen, waarvan één ook de OCMW-voorzitter is. De burgemeester en schepenen zijn lid van Samenplus.

Het college komt elke week samen. Meestal is dit op dinsdagvoormiddag. De samenkomsten zijn niet voor het publiek toegankelijk. Alle beslissingen worden collegiaal genomen. Dit betekent dat het college elke beslissing als groep neemt, zonder daarbij de individuele mening van een of andere schepen kenbaar te maken. De burgemeester en de schepenen hebben elk een pakket bevoegdheden waar ze zich in specialiseren.

Taken college

De belangrijkste taak van het college is het voorbereiden van de gemeenteraad en het uitvoeren van gemeenteraadsbeslissingen. Daarnaast heeft het college specifieke bevoegdheden, zoals het aanstellen van personeel en het beheren van het gemeentelijk budget.

 

Voorstelling collegeleden

 

Burgemeester 

Philippe De Coninck (Samenplus) ​

Dorp 69-71, 9968 Bassevelde

09 373 82 64 - burgemeester@assenede.be

Bevoegdheden: Burgerlijke Stand, Bevolking, Politie, Justitie, Erediensten, Veiligheid, IT, Digitalisering en Personeel

 

 

Schepen

Servaas Van Eynde (Samenplus) 

Braakmanstraat 3, 9961 Boekhoute

09 344 81 72 - schepen.vaneynde@assenede.be 

Bevoegdheden: Financiën, Jeugd, Klimaat en Autonome Gemeentebedrijven

 

 

Schepen  

Alex Meulebroeck (Samenplus)

Nieuwe Boekhoutestraat 27, 9968 Bassevelde

09 373 82 93 - alex.meulebroeck@assenede.be

Bevoegdheden: Openbare Werken, Nutsmaatschappijen, Waterlopen, Gebouwen en Ruimtelijke Ordening

 

 

 

Schepen

Chantal Bobelijn (Samenplus)

Molenstraat 17, 9960 Assenede

 0496 17 37 88 - chantal.bobelijn@assenede.be

Bevoegdheden: Sport, Ontwikkelingssamenwerking, Onderwijs,Cultuur, Bibliotheek, Toerisme en Dierenwelzijn. 

 

 

 

Schepen

David Vercauteren (Samenplus)

Assenedestraat 3, 9968 Bassevelde

0475 706 554 - info@davidvercauteren.be

Bevoegdheden: Technische Dienst, Lokale Economie, KMO, Communicatie, Burgerparticipatie, Feestelijkheden, Landbouw en Polders.  

 

 

 

Schepen

Hilde Baetslé

Sperbeekstraat 7, 9960 Assenede

0486 24 68 83 - Hilde.baetsle@assenede.be

Bevoegdheden: Sociale Zaken, Welzijn en Seniorenbeleid, Stedenbouw, Milieu. 

 

Verklaring over cookies