Bekendmakingen 2020

BEKENDMAKING OP 25.09.2020

Besluit van het schepencollege van 15.09.2020 met betrekking tot:

 • Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen voor het plaatsen van kermisattracties in Assenede van 14.10.2020 tot en met 21.10.2020.
 • Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de doortocht Omloop van de Braakman in Boekhoute op 26.09.2020.
 • Aanpassen gecoördineerd verkeersreglement naar aanleiding van het creëren van een parkeerplaats voor mindervaliden ter hoogte van Diederikplein 12.
 • Evenement - Inname openbaar domein voor plaatsen tijdelijk terras naar aanleiding van de kermis Boekhoute - Girnaertfeesten 2020 - verlening.
 • Verkeersbeperkende maatregelen voor het plaatsen van kermisattracties in Boekhoute van 15.09.2020 tot en met 21.09.2020.

Ter inzage: dienst verkeer

BEKENDMAKING OP 11.09.2020

Besluit van het schepencollege van 08.09.2020 met betrekking tot:

 • Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen voor het plaatsen van kermisattracties in Boekhoute van 09.09.2020 tot en met 15.09.2020 - aanpassing.
 • Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van een bijkomende terras naar aanleiding van kermis Boekhoute van 09.09.2020 tot 15.09.2020.
 • Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen voor het plaatsen van een bijkomend terras Bonjourke in gedeelte Tramstatie op 08.09.2020 van 15.00 uur tot 21.00 uur.

Ter inzage: dienst verkeer

BEKENDMAKING OP 11.09.2020

Besluit van het schepencollege van 01.09.2020 met betrekking tot:

 • Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van een wielerwedstrijd in Bassevelde op 08.09.2020 - aanvulling.
 • Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen voor het plaatsen van kermisattracties in Boekhoute van 10.09.2020 tot en met 15.09.2020.
 • Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van wedstrijd paarden LRV Bassevelde op 05, 06 en 12.09.2020.
 • Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de wielerwedstrijd in Bassevelde op 08.09.2020 - aanvulling

Ter inzage: dienst verkeer

BEKENDMAKING OP 04.09.2020

Besluit van het schepencollege van 25.08.2020 met betrekking tot:

 • Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen voor het plaatsen van kermisattracties in Bassevelde van 02.09.2020 tot en met 09.09.2020.
 • Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen voor tijdelijke inname van het openbaar domein voor het plaatsen van terrassen naar aanleiding van Basseveldekermis van 04.09.2020 tot en met 07.09.2020.
 • Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van een wielerwedstrijd in Bassevelde 08.09.2020.

ter inzage: dienst verkeer

BEKENDMAKING OP 03.09.2020

Besluit van het schepencollege van 11.08.2020 met betrekking tot:

ter inzage: dienst verkeer

Besluit van de gemeenteraad van 27.08.2020 met betrekking tot:

 • Rapportering: kennisnemen van de opvolgingsrapportering meerjarenplan 2020.

ter inzage: dienst secretariaat

 • Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst en het reglement UiTPAS Meetjesland.

ter inzage: dienst Vrije Tijd

BEKENDMAKING OP 01.09.2020

Besluit van de burgemeester van 18.08.2020 met betrekking tot:

 • Beperkende maatregelen gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn in het kader van de verspreiding van het coronavirus COVID-19.

ter inzage: dienst secretariaat

Besluit van de burgemeester van 27.08.2020 met betrekking tot:

 • Aanstelling extra animator voor speelpleinwerking Sloeberslot.

ter inzage: dienst Vrije Tijd

 • Bepaling van het aantal seingevers voor de wielerwedstrijd in Bassevelde op 08.09.2020.
 • vergunning wielerwedstrijd 08.09.2020

ter inzage: dienst verkeer

BEKENDMAKING OP 28.07.2020

Besluit van het schepencollege van 14.07.2020 met betrekking tot:

 • Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen voor het plaatsen van kermisattracties in Oosteeklo van 11.08.2020 tot en met 19.08.2020.
 • Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de fietstocht memorial Romain Vercauter op 15.08.2020.
 • Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van het boekentapijt te Assenede gedurende 1 dag in de periode van 15.08.2020 tot en met 26.09.2020.

ter inzage: dienst verkeer

BEKENDMAKING OP 10.07.2020

Besluit van het schepencollege van 30.06.2020 met betrekking tot:

 • Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de zomerjumping in Bassevelde op 04 en 05.07.2020.

ter inzage: dienst verkeer

BEKENDMAKING OP 30.06.2020

Besluit van de gemeenteraad van 25.06.2020 met betrekking tot:

ter inzage: financiële dienst, technische dienst en secretariaat

BEKENDMAKING OP 29.06.2020

Besluit van het schepencollege van 16.06.2020 met betrekking tot:

 • Evenement - Inname van het openbaar domein naar aanleiding van uitbreiding tijdelijk terras Café Den Eikel kant Ertveldesteenweg te Oosteeklo van 17.06.2020 tot en met 30.09.2020.
 • Aanpassen gecoördineerd verkeersreglement naar aanleiding van het wijzigen de uren voor het afsluiten van de Sint-Bernardusstraat in Bassevelde.
 • Evenement - Aanpassing voorwaarde naar aanleiding van inname openbaar domein voor het plaatsen van een tijdelijk terras door De Phonograaf te 9960 Assenede van 17.06.2020 tot en met 31.10.2020.

ter inzage: dienst verkeer en lokale economie​

BEKENDMAKING OP 12.06.2020

Besluit van het schepencollege van 09.06.2020 met betrekking tot:

 • Evenement - Inname van het openbaar domein naar aanleiding van uitbreiding tijdelijke terras Brasserie 't Bonjourke te Bassevelde.
 • Evenement - Aanpassing inname openbaar domein naar aanleiding van het plaatsen van een tijdelijk terras door Club 28 te 9960 Assenede .
 • Evenement - Inname van het openbaar domein naar aanleiding van uitbreiding tijdelijk terras Café Den Eikel te Oosteeklo.
 • Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van een tijdelijk terras van Eetcafé 't Spoor in Boekhoute.
 • Evenement - Inname openbaar domein naar aanleiding van het plaatsen van een tijdelijk terras ter hoogte door Deli Casa te Assenede.
 • Evenement - Aanpassing inname openbaar domein naar aanleiding van het plaatsen van een tijdelijk terras door Theing Thai in Assenede.
 • Evenement - Inname van het openbaar domein naar aanleiding van uitbreiding van een tijdelijke terras door café Moderne en eethuis De Lindekens te Bassevelde.
 • Evenement - Inname openbaar domein naar aanleiding van het plaatsen van een tijdelijk terras ter hoogte van Diederikplein 4 te Assenede van 10.06.2020 tot en met 31.10.2020
 • Lokale economie - toestemming tijdelijk terras frituur 't Pand tot 30.09.2020.

ter inzage: dienst verkeer en lokale economie

Besluit burgemeester van 05.06.2020 met betrekking tot:

 • Aangepaste maatregelen voor de zomerwerking: Speelpleinwerking en Initiatief Buitenschoolse Opvang in het kader van de verspreiding van het coronavirus COVID-19.
 • Beperkende maatregelen gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn in het kader van de verspreiding van het coronavirus COVID-19.

ter inzage: dienst secretariaat

BEKENDMAKING OP 05.06.2020

Besluit van het schepencollege van 26.05.2020 met betrekking tot:

 • Evenement - Inname openbaar domein n.a.v. het plaatsen van en tijdelijk terras op het voetpad ter hoogte van Markt 1 en op het gedeelte van het marktplein in Assenede van 27.05.2020 t.e.m. 31.10.2020.

ter inzage: dienst verkeer

BEKENDMAKING OP 04.06.2020

Besluit van de gemeenteraad van 28.05.2020 met betrekking tot

ter inzage: financiële dienst

BEKENDMAKING OP 02.06.2020

ter inzage: dienst milieu

BEKENDMAKING OP 28.05.2020

Besluit van het schepencollege van 12.05.2020 met betrekking tot 

 • Evenement: Intrekken besluiten van het college van burgemeester en schepenen met betrekking tot Verkeersbeperkende maatregelen van diverse evenementen.

ter inzage: verkeersdienst

BEKENDMAKING OP 19.05.2020

Besluit van het schepencollege van 12.05.2020 met betrekking tot

ter inzage: sportdienst

Besluit van de gemeenteraad van 18.05.2020 met betrekking tot

 • Bekrachtigen van het besluit burgemeester betreffende beprekende maatregelen gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn in het kader van de verspreiding van het coronavirus COVID-19

ter inzage: dienst secretariaat

BEKENDMAKING OP 12.05.2020

Besluit van het schepencollege van 05.05.2020 met betrekking tot

 • Evenement - Inname openbaar domein n.a.v. het plaatsen van een tijdelijk terras t.h.v Dorp 1 in Bassevelde van 06.05.2020 t.e.m. 31.10.2020. 
 • Evenement - Inname openbaar domein n.a.v. het plaatsen van een tijdelijk terras in het Dorp langs de voorgevel van café Moderne, Assenedestraat 2, Bassevelde van 06.05.2020 t.e.m. 31.10.2020. 
 • Evenement - Inname openbaar domein n.a.v. het plaatsen van een tijdelijk terras in op het voetpad t.h.v. Markt 6 en op het gedeelte van het marktplein in Assenede van 06.05.2020 t.e.m. 31.10.2020. 

ter inzage: dienst verkeer

Besluit van de burgemeester van 06.05.2020 met betrekking tot

 • Toelating tot vellen van alleenstaande bomen omwille van acuut gevaar.

ter inzage: dienst milieu

BEKENDMAKING OP 11.05.2020

Besluit van de gemeenteraad van 07.05.2020 met betrekking tot

 • Bekrachtigen van het besluit burgemeester betreffende beprekende maatregelen gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn in het kader van de verspreiding van het coronavirus COVID-19

ter inzage: dienst secretariaat

BEKENDMAKING OP 04.05.2020

Besluit van het schepencollege van 28.04.2020 met betrekking tot

ter inzage: dienst verkeer

Ter inzage: sportdienst

BEKENDMAKING OP 29.04.2020

Besluit van het schepencollege van 21.04.2020 met betrekking tot

 • Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewijzering naar aanleiding van de Stoepe wandeling op 09.05.2020

ter inzage: dienst verkeer

BEKENDMAKING OP 28.04.2020

Besluit van de burgemeester van 27.04.2020 met betrekking tot

Besluit van het schepencollege van 23.04.2020 met betrekking tot:

ter inzage: dienst secretariaat

Besluiten van de gemeenteraad van 23.04.2020 met betrekking tot:

Ter inzage dienst Vrije Tijd

Ter inzage: dienst secretariaat

Ter inzage: dienst milieu

Ter inzage: technische dienst

Ter inzage: financiële dienst

BEKENDMAKING OP 22.04.2020

Besluit van de burgemeester van 20.04.2020 met betrekking tot:

​​Ter inzage: dienst secretariaat

BEKENDMAKING OP 17.04.2020

Besluit van de burgemeester van 15.04.2020 met betrekking tot:

Ter inzage: dienst secretariaat

BEKENDMAKING OP 10.04.2020

Besluit van het schepencollege van 07.04.2020 met betrekking tot:

​​Ter inzage: secretariaat

​Ter inzage: dienst verkeer

Besluit van het schepencollege van 31.03.2020 met betrekking tot:

 • Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van opentuindagen VELT in Oosteeklo op 06 en 07.06.2020.
 • Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van  de rommelmarkt in Assenede op 04.07.2020.

​​Ter inzage: dienst verkeer​

Besluit van de burgemeester van 31.03.2020 met betrekking tot:

Ter inzage: dienst verkeer

Besluit van de burgemeester van 06.04.2020 met betrekking tot:

Ter inzage: milieudienst

Besluit van de burgemeester van 08.04.2020 met betrekking tot:

Ter inzage: milieudienst

BEKENDMAKING OP 30.03.2020

Besluit van de burgemeester van 23.03.2020 met betrekking tot:

​​​Ter inzage: dienst verkeer

Besluit van de burgemeester van 25.03.2020 met betrekking tot:

 • Toelating tot het gebruik van het kampeerautoterrein naar aanleiding van de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus.

Ter inzage: secretariaat

BEKENDMAKING OP 27.03.2020

Besluit van de burgemeester van 23.03.2020 met betrekking tot:

 • Toelating tot het gebruik van het kampeerautoterrein naar aanleiding van de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus.

Ter inzage: secretariaat

BEKENDMAKING OP 20.03.2020

Besluit van de burgemeester van 14.03.2020 met betrekking tot:

Ter inzage: secretariaat

BEKENDMAKING OP 19.03.2020

Besluit van het schepencollege van 10.03.2020 met betrekking tot:

 • Oninbare posten - belasting op afgifte van omgevingsvergunningen november 2019
 • Oninbare posten - belasting op afgifte van omgevingsvergunningen december 2019.
 • Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier belasting op de afgifte van omgevingsvergunningen en vergunningen inzake springstoffen en ioniserende stralingen - aanslagjaar 2020 - maand januari.

​​Ter inzage: financiële dienst

Ter inzage: personeelsdienst

BEKENDMAKING OP 13.03.2020

Besluit van de burgemeester van 12.03.2020 met betrekking tot:

Ter inzage: secretariaat

BEKENDMAKING OP 03.03.2020

Besluit van het schepencollege van 25.02.2020 met betrekking tot:

 • Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van een speelstraat in Oosteeklo op 17.05.2020.
 • Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de KLJ-fuif "Hot Shot Party" in Bassevelde op 11.04.2020.
 • Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van Watskebiert - Chiro feestweekend in Assenede op 03 en 04.04.2020.
 • Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de rommelmarkt in Bassevelde op 03.05.2020.

Ter inzage: dienst verkeer

Besluit van de gemeenteraad van 27.02.2020 met betrekking tot :

Ter inzage: jeugddienst

BEKENDMAKING OP 28.02.2020

Besluit van het schepencollege van 18.02.2020 met betrekking tot :

Ter inzage: sportdienst   

 • Aanpassen gecoördineerd verkeersreglement naar aanleiding van het invoeren van parkeerverbod in het gedeelte van de Kerkstraat tussen de Eendrachtstraat en de toegang naar de kerk . - bekendgemaakt op 28.02.2020
 • Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de Noordrit op 02 en 03.05.2020.
 • Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen voor het plaatsen van kermisattracties tijdens zomerkermis in Assenede van 30.06.2020 tot en met 08.07.2020.

Ter inzage: dienst verkeer

BEKENDMAKING OP 19.02.2020

Besluit van het schepencollege van 11.02.2020 met betrekking tot :

 • Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de Koude Neuzentocht in Bassevelde op 07.03.2020.
 • Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen voor het plaatsen van een tribune van 28.02.2020 tot en met 02.03.2020 wegens carnavalstoet in Assenede.
 • Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de Bloesemtocht op 18.04.2020.​

Ter inzage: dienst verkeer

Ter inzage: sportdienst

BEKENDMAKING OP 11.02.2020

Besluit van het schepencollege van 04.02.2020 met betrekking tot :

 • Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de Motorcross Planterijstraat in Assenede op 07 en 08.03.2020.
 • Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de buitenspeeldag in Boekhoute op 22.04.2020.
 • Evenement - Bijkomende verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van Carnaval 2020 in Assenede.

Ter inzage: dienst verkeer

Ter inzage: personeelsdienst

BEKENDMAKING OP 07.02.2020

Besluit van de gemeenteraad van 30.01.2020 met betrekking tot :

Ter inzage: financiële dienst

Besluit van het schepencollege van 28.01.2020 met betrekking tot :

 • Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de fietstocht 'Ronde van Zeeuws-Vlaanderen' in Assenede/Boekhoute op 22.02.2020.

Ter inzage: dienst verkeer

Ter inzage: dienst Vrije Tijd
 

BEKENDMAKING OP 27.01.2020

Besluit van het schepencollege van 21.01.2020 met betrekking tot :

Ter inzage: bibliotheek

BEKENDMAKING OP 23.01.2020

Besluit van het schepencollege van 21.01.2020 met betrekking tot :

 • Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de Motorcross Bijsterveld in Oosteeklo op 28 en 29.03.2020.
 • Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen voor het plaatsen van kermisattracties tijdens zomerkermis Boekhoute van 19.05.2020 tot en met 27.05.2020.
 • Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de Avondmarkt in Boekhoute op 26.05.2020.
 • Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen voor het plaatsen van kermisattracties naar aanleiding van kermis Bassevelde van 16.06.2020 tot en met 24.06.2020.
 • Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van een receptie op privéterrein in Assenede op 02.02.2020.
 • Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen voor het plaatsen van een Led scherm Carnaval in Assenede van 19.02.2020 tot en met 01.03.2020.

Ter inzage: dienst verkeer

Besluit van het schepencollege van 14.01.2020 met betrekking tot :

 • Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de Halfvastenstoet in Oosteeklo op 22.03.2020.
 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van pannenkoeken bakken op lichtmis in Oosteeklo op 02.02.2020.

Ter inzage: dienst verkeer

BEKENDMAKING OP 16.01.2020

Besluit van het schepencollege van 07.01.2020 met betrekking tot :

BEKENDMAKING OP 07.01.2020

Besluit van het schepencollege van 24.12.2019 met betrekking tot :

 • EVENEMENT - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van Rock Top 100 in Bassevelde op 18.04.2020.

Ter inzage: dienst verkeer.

 

Secretariaat

Openingsuren

MA
9:00 - 12:00
DI
9:00 - 12:00
14:00 - 16:00
17:00 - 18:45
WO
9:00 - 12:00
14:00 - 16:00
DO
9:00 - 12:00
VR
9:00 - 12:00
ZA
gesloten
ZO
gesloten

Het dragen van een mondmasker is verplicht!

Verklaring over cookies