Bekendmakingen 2021

PUBLICATIE OP 24.02.2021

Besluit van de burgemeester van 16.02.2021

ter inzage: dienst secretariaat

PUBLICATIE OP 28.01.2021

Besluit van de gemeenteraad van 28.01.2021 met betrekking tot:

  • Goedkeuren van het huishoudelijk reglement speelpleinwerking.
  • Goedkeuren van het reglement ter verdeling van de middelen uit het corona-noodfonds jeugd, cultuur en sport.

Besluit van het college van 26.01.2021 met betrekking tot:

  • Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de Carnavalswandeling in Assenede van 10.02.2021 tot en met 21.02.2021.
  • Jeugd: Zomerwerking - vaststellen retributies themakamp 2021.

ter inzage: dienst verkeer en dienst Vrije Tijd

PUBLICATIE OP 20.01.2021

Loting lijst van gezworenen op woensdag 27 januari om 9.00 uur

De burgemeester, Philippe De Coninck deelt mee dat er op woensdag 27 januari 2021 om 9.00 uur in het gemeentehuis van Assenede, Kasteelstraat 1-3 te 9960 Assenede met toepassing van de artikelen 218, 219, 220 van het gerechtelijk wetboek, zal overgegaan tot de loting van de kiezers die op de voorbereidende lijst van gezworenen zullen ingeschreven worden. 

De burgemeester zal bijgestaan worden door twee leden van het college van burgemeester en schepenen. 

ter inzage: dienst burgerzaken

PUBLICATIE OP 20.01.2021

Besluit van het college van 20.01.2021 met betrekking tot:

ter inzage: dienst verkeer

Besluit van het college van 19.01.2021 met betrekking tot:

ter inzage: dienst verkeer

Besluit van de burgemeester van 19.01.2021

ter inzage: dienst secretariaat

Besluit van het college van 12.01.2021 met betrekking tot:

ter inzage: dienst verkeer

Secretariaat

Openingsuren

MA
9:00 - 12:00
DI
9:00 - 12:00
14:00 - 16:00
17:00 - 18:45
WO
9:00 - 12:00
14:00 - 16:00
DO
9:00 - 12:00
VR
9:00 - 12:00
ZA
gesloten
ZO
gesloten

Onze diensten zijn tot nader order gesloten en enkel te bezoeken op afspraak.

Extra info

Het dragen van een mondmasker is verplicht!

Verklaring over cookies