Sportraad

 

De Gemeentelijke Sportraad Assenede (GSA) heeft tot doel de sport, lichamelijke opvoeding en het openluchtleven te stimuleren. Deze raad geeft bovendien advies aan het gemeentebestuur inzake het sportbeleid.

Sportverenigingen die aangesloten zijn bij de GSA kunnen een subsidie van € 50,00 aanvragen bij de GSA. Deze subsidie heet "sup(s)port" en kan aangevraagd worden door middel van onderstaand aanvraagformulier. Dit aanvraagformulier moet aan de GSA bezorgd worden.

Tevens kunnen sportverenigingen die aangesloten zijn bij de GSA goedkoper gebruik maken van de gemeentelijke infrastructuur en krijgen ze voorrang bij reservaties. Ook wordt er bij het berekenen van de subsidies rekening gehouden met het al dan niet lid zijn bij de GSA en het deelnemen aan hun activiteiten.

Erkenning sportraad als gemeentelijke adviesraad.

Statuten GSA  

Aanvraagformulier lidmaatschap GSA

Aanvraagformulier sup(s)port

Advies MJP sport 2014-2019

Verklaring over cookies