BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

de heer Van Zele Danny, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

53.2.2°a)

2592 M3/JAAR tijdelijke bemaling voor kelder 8 op 11

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Lunterstraat 3, 9968 Assenede;  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie C, 0458  ; Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie C, 0460 B ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 11 juni 2019 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be

Kenmerk: OMV_2019063659

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

Everaert Hilde

Stoepestraat 24

9960 Assenede

heeft/hebben een melding verricht voor:

- de stopzetting van de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Stoepestraat 24, 9960 Assenede;  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie D, 1028 K ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 11 juni 2019 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be

Kenmerk: OMV_2019069498

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

de heer Vandeputte Luc, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

17.1.2.2.1°

1600 L Bovengrondse propaantank

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Heide 1, 9968 Oosteeklo (Assenede); Heide 1a, 9968 Assenede;  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie C, 0405 P ; Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie C, 0405 R ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 28 mei 2019 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be

Kenmerk: OMV_2019064886

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)

Claeys Marc
Ertveldesteenweg 118 

9968 Assenede
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het rooien van bomen.

De aanvraag heeft als adres(sen):

  • Ertveldesteenweg en Bijsterveld

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 21 mei 2019 volgende beslissing genomen: de omgevingsvergunning werd verleend.

De beslissing ligt van  tot en met  ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst Omgeving , Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs aan:

- per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

Kenmerk: OMV_2019041210

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)     

de heer Wauters Bart

mevrouw De Bruycker Elke

Westakkerstraat 17  

9968 Assenede

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Kort omschreven gaat het over het het verder exploiteren en veranderen door wijziging en uitbreiding van een rundveehouderij + het bouwen van een melkveestal en garage/bergplaats, afbraak van garage/bergplaats, inplanting van sleufsilo's, regularisatie van machine-/aardappelloods, het plaatsen van hs-cabine, gelegen in de westakkerstraat 17 te 9968 assenede (oosteeklo).

De aanvraag heeft als adres(sen):

Westakkerstraat 17, 9968 Oosteeklo (Assenede).

De Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen heeft op 09.05.2019 de omgevingsvergunning verleend. De vergunning voor de sloop en herbouw van een bijgebouw werd geweigerd.

De beslissing ligt van 21 mei 2019 tot en met 20 juni 2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst Omgeving , Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Beroepsmogelijkheden eerste aanleg

Vlaamse regering, vertegenwoordigd door de Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Koning Albert II - laan 20 bus 8, 1000 Brussel of via www.omgevingsloket.be.

Kenmerk: OMV_2018127582

 

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

VZW MOTOR CROSS LIEFHEBBERS BOND, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

32.9.1°c)

1 WEDSTRIJD/JAAR 32.9.1°c)

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Knikkerstraat , 9960 Assenede;  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 1486  ; Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 1480  ; Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 1485  ; Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 1487  ; Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 1488  ; Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 1482  ; Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 1468  ; Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 1483  ; Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 1489  ; Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 1481  ; Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 1484  ; Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 1490  ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 23 april 2019 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be

Kenmerk: OMV_2019042171

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

de heer Vandeputte Luc, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

17.1.2.2.1°

1000 L Propaantank 1000 liter

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres: Doornendijkstraat 9, 9960 Assenede.

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie F, 0317 H ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 2 april 2019 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be

Kenmerk: OMV_2019037522

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

de heer Vandeputte Luc, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

17.1.2.2.1°

2950 L Ondergrondse propaantank

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Heide 12, 9968 Oosteeklo (Assenede);  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie C, 0735 S ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 2 april 2019 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be

Kenmerk: OMV_2019037328

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

de heer Verschueren Tijl, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

16.9.a)1°

1600 l propaangastank

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Planterijstraat 3, 9960 Assenede;  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie D, 0532 E ; Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie D, 0533 E ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 12 maart 2019 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be

Kenmerk: OMV_2019011210

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

 Smet Pablo, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

32.1.1°

95 DB(A)_LAEQ_15 Club 28

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Markt 1, 9960 Assenede;  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 0693 A ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 12 maart 2019 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be

Kenmerk: OMV_2019021457

 

BEKENDMAKING MELDING VAN DE GEHELE OVERDRACHT van een ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

De rundveehouderij, gelegen aan de Hooghofstraat 9, 9968 Assenede vroeger vergund op naam van Claeys Daniel & Geert (overlater), is thans vergund op naam van de Claeys Geert en Baeke Mieke (overnemer).

De Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen heeft kennis genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be

Kenmerk: OMV_2019007063.

 

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

de heer D'Haemers Kristian, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

32.9.1°c)

1,00 WEDSTRIJD/JAAR Motorcross met bijhorende oefenritten

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie B, 1140 A ; Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie B, 1144 A ; Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie B, 1142 A ; Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie B, 1143 A ; Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie B, 1141 A ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 22 januari 2019 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be

Kenmerk: OMV_2018155661

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Neyt Katrien, Schare 14A, 9961 Assenede heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

de exploitatie van één of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Kort omschreven gaat het over het bouwen van een loods en aanleg betonverharding.

De aanvraag heeft als adres: Schare 14A, 9961 Assenede

De Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen heeft op 17.01.2019 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 28.01.2019 tot 26.02.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Dienst Omgeving, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Beroepsmogelijkheden eerste aanleg

Vlaamse regering, vertegenwoordigd door de Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Koning Albert II - laan 20 bus 8, 1000 Brussel of via www.omgevingsloket.be.

Kenmerk: OMV_2018102747

 

BEKENDMAKING MELDING VAN DE GEHELE OVERDRACHT van een ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

Het rundveebedrijf, gelegen aan de Hasselstraat 5, 9968 Assenede vroeger vergund op naam van de De Baets Cyriel - Van De Walle Filip (overlater), is thans vergund op naam van De Baets Cyriel en De Baets Kathy (overnemer).

De Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen heeft kennis genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be

Kenmerk: OMV_2018100771.

 

BEKENDMAKING MELDING VAN DE GEHELE OVERDRACHT van een ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

De varkenshouderij, gelegen aan de Meersstraat 2, 9968 Assenede vroeger vergund op naam van de Nico Baeke(overlater), is thans vergund op naam van de bvba Givarco (overnemer).

De Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen heeft kennis genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be

Kenmerk: OMV_2018152314.

 

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

de heer Van de Velde Jacques, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

17.1.2.2.1°

1600,00 L Propaangastank

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Westakkerstraat 11, 9968 Assenede;  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie A, 0887 Y  2 ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 8 januari 2019 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be

Kenmerk: OMV_2018148464

 

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

de heer Leroy Erik, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

17.1.2.2.1°

Propaangastank 1.200 liter

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 4 AFD (BOEKHOUTE), sectie A, 1064 F ; Afdeling ASSENEDE 4 AFD (BOEKHOUTE), sectie A, 1064 G ; Afdeling ASSENEDE 4 AFD (BOEKHOUTE), sectie A, 1058 D ; Afdeling ASSENEDE 4 AFD (BOEKHOUTE), sectie A, 1063 D ; Afdeling ASSENEDE 4 AFD (BOEKHOUTE), sectie A, 1060 B ; Afdeling ASSENEDE 4 AFD (BOEKHOUTE), sectie A, 1058 C ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 28 december 2018 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be

Kenmerk: OMV_2018151809

 

 

 

BEKENDMAKING MELDING VAN DE GEHELE OVERDRACHT van een ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

De pluimveehouderij, gelegen aan de Burgstraat 21, 9960 Assenede vroeger vergund op naam van de nv Willem Spoormans (overlater), is thans vergund op naam van de bvba Jedec (overnemer).

De Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen  heeft kennis  genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be

Kenmerk: OMV_2018132287

 

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

de heer Vandeputte Luc, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

17.1.2.2.1°

2400,00 L Ondergrondse propaanhouder

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Vrijestraat 20, 9960 Assenede;  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie B, 0226 V  2 ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op  akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be

Kenmerk: OMV_2018145432

 

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Kock-De Pauw heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het bouwen van een woning

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Karnemelkstraat 13

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 19.03.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 29.03.2019 tot 28.04.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2018152737

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Bruyne C., Trieststraat 159, 9960 Assenede heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

de exploitatie van één of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Kort omschreven gaat het over het bouwen bedrijfswoning met loods en mestsilo.

De aanvraag heeft als adres: Poelstraat 6, 9960 Assenede

De Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen heeft op 14.03.2019 in laatste aanleg de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 29.03.2019 tot 28.04.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Dienst Omgeving, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Beroepsmogelijkheden laatste aanleg

Beroep kan worden ingediend bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen ( Ellips-gebouw, Koning Albert II-laan 35 bus 81, 1030 Brussel, www.rvvb.be

Kenmerk: OMV_2018083827

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Dhr. en mevr. Vermersch-Buysse hebben een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over slopen en bouwen van een woning en pooolhouse

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Valkstraat 12

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 26.03.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 05.04.2019 tot 05.05.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2018155519

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Ascot Construct heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over bouwen van 4 woningen en 5 appartementen

De aanvraag heeft als adres: 9961 Boekhoute, Noordstraat 16-16/4 en Mouterij 2, 4, 6 en 8

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 26.03.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 10.04.2019 tot 10.05.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019005049

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het wijzigen van de vergunning fase II - peutertuin

De aanvraag heeft als adres: 9968 Bassevelde, Nieuwe Boekhoutestraat 5B t.e.m. 5B23

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 26.03.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 10.04.2019 tot 10.05.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2018023125

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Verbrugge Patrick heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over regularisatie van het verbouwen van de woning

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Zelzatestraat 1

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 26.03.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 10.04.2019 tot 10.05.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019003555

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Bruyne Lucas heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het bouwen van een terrasoverkapping

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Molenstraat 39

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 26.03.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 11.04.2019 tot 11.05.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019013909

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Van De Rostijne Vicky heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het bouwen van een veranda/pergola

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Groenendijkstraat 65A

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 02.04.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 11.04.2019 tot 11.05.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019015917

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Pieters-Pieters heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over regulariseren bouwen woning

De aanvraag heeft als adres: 9961 Boekhoute, Kapellepolderstraat 2A

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 02.04.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 11.04.2019 tot 11.05.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019015506

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

de Greve Gino heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het verbouwen van een ééngezinswoning en bouwen van een carport en tuinberging

De aanvraag heeft als adres: 9968 Oosteeklo, Ertveldesteenweg 36

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 02.04.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 11.04.2019 tot 11.05.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019017625

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Cortvriendt Etienne heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het rooien van 1 boom

De aanvraag heeft als adres: 9968 Bassevelde, Krekelmijt zn.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 02.04.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 11.04.2019 tot 11.05.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019017979

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Claeys Geert heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het bouwen van een garage

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Leegstraat 14-16

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 09.04.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 11.04.2019 tot 11.05.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019012820

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Goeminne-Kouka heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het realiseren van een zorgwoning + uitbreiding

De aanvraag heeft als adres: 9968 Oosteeklo, Oosthoek 45

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 09.04.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 11.04.2019 tot 11.05.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019020778

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Maertelaere-Vanhyfte heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het bouwen van een stal en regularisatie woning, garage en stal

De aanvraag heeft als adres: 9968 Bassevelde, Hogevorst 35A

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 09.04.2019 de omgevingsvergunning geweigerd

De beslissing ligt van 11.04.2019 tot 11.05.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2018159841

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Braet Stefan heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het bouwen van een meergezinswoning (12 appartementen) met parkeerkelder (18 plaatsen)

De aanvraag heeft als adres: 9968 Bassevelde, Rozemarijnstraat 2A-2A7 en 2B-2B3

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 02.04.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 11.04.2019 tot 11.05.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2018133130

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Ascot Projects heeft een aanvraag ingediend voor:

het verkavelen van gronden

Kort omschreven gaat het over het bijstellen van een deel van een verkaveling (lot 3 van woningen naar appartementen)

De aanvraag heeft als adres: 9961 Boekhoute, Mouterij

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 03.04.2019 de omgevingsvergunning geweigerd

De beslissing ligt van 12.04.2019 tot 12.05.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2018148366

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Matthys-Neyt heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het bouwen van een woning na slopen bestaande

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Kasteelstraat 15

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 16.04.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 24.04.2019 tot 24.05.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019018190

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Huysman Bouw heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het bouwen van een ééngezinswoning

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Stadhuisstraat 8

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 16.04.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 29.04.2019 tot 29.05.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019022843

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Willems Omer heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het slopen van een buiten gebruik gestelde elektriciteitscabine en omgevingsmuur

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Barakkenstraat zn

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 16.04.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 29.04.2019 tot 29.05.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019023644

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Van Zele-De Pape heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het slopen van een stalling, bouwen van een woning en functiewijziging van de bestaande woning tot berging

De aanvraag heeft als adres: 9968 Bassevelde, Lunterstraat 3

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 16.04.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 30.04.2019 tot 30.05.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019000084

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Heer Frederik Goudezeune heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: plaatsen terrasoverkapping

De aanvraag heeft als adres: 9968 Oosteeklo, Ledestraat 58

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 23.04.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 02.05.2019 tot 02.06.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019029125

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Oostlin nv heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bouwen van twee gekoppelde woningen

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Staakstraat 40 en 40A

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 23.04.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 02.05.2019 tot 02.06.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019023622

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Mevrouw Veerle Berth heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: gevelrenovatie

De aanvraag heeft als adres: 9961 Boekhoute, Noordstraat 88

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 23.04.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 02.05.2019 tot 02.06.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019023992

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Heer en Mevrouw Van Holle - Cornelis hebben een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: herbouwen buitenberging poolhouse

De aanvraag heeft als adres: 9961 Boekhoute, Meuleken 81

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 23.04.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 02.05.2019 tot 02.06.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2018153611

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Mevrouw Ellen Van Cleemputte heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bouwen van een woning

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Albertpolderstraat 31 C

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 23.04.2019 de omgevingsvergunning geweigerd.

De beslissing ligt van 03.05.2019 tot 03.06.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019022195

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Heer Gremmens Dimitri heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bouwen van een woning en garage

De aanvraag heeft als adres: 9961 Boekhoute, Ooststraat 24

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 23.04.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 07.05.2019 tot 07.06.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019023612

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Heer De Coninck Philippe heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: asfalteren van een deeltje van de Ter Looverendreef

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Ter Looverendreef

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 23.04.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 07.05.2019 tot 07.06.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019030572

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Mevrouw De Mangeleer Linda heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bouwen van een tuinhuis na sloop bestaande

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Kraaienbos 3

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 23.04.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 07.05.2019 tot 07.06.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2018146107

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De heer van Lambalgen Ties heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bouwen van een buitenberging

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Sasdijkstraat 43

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 23.04.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 07.05.2019 tot 07.06.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019032190

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De heer Baecke Steven-Baecke Charlotte heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: verbouwen van een ééngezinswoning

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Stoepestraat 18

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 23.04.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 07.05.2019 tot 07.06.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019029011

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De heer en mevrouw Van De Rostyne-Verzee hebben een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bouwen van een koppelwoning

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Riemestraat 18 en 18A

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 23.04.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 08.05.2019 tot 08.06.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019009822

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De heer en mevrouw Van Kerckvoorde-Roegies hebben een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: uitbreiden van een woning

De aanvraag heeft als adres: 9968 Bassevelde, Assenedestraat 51

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 30.04.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 12.05.2019 tot 12.06.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019021771

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

de heer De Grooh Marino, heeft/hebben een melding verricht voor:

- stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : slopen van een bestaande veranda en plaatsen van een nieuwe veranda

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

9960 Assenede, Riemestraat 7;  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie C, 0818/c/2

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 30.04.2019 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be

Kenmerk: OMV_2019047753

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De heer Mussche Mathias heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: herbouwen van een berging

De aanvraag heeft als adres: 9968 Oosteeklo, Stroomstraat 82

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 30.04.2019 de omgevingsvergunning geweigerd.

De beslissing ligt van 13.05.2019 tot 13.06.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019012535

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Eandis heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: plaatsen van een geprefabriceerde betonnen hoogspanningscabine

De aanvraag heeft als adres: 9968 Oosteeklo, Kerrestraat zn.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 30.04.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 13.05.2019 tot 13.06.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019015648

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De heer Himschoot Joeri heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: regularisatie uitbreiden woning

De aanvraag heeft als adres: 9961 Boekhoute, Posthoorn 42

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 30.04.2019 de omgevingsvergunning geweigerd.

De beslissing ligt van 14.05.2019 tot 14.06.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019027507

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De heer en mevrouw Heynssens-Criel hebben een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: rooien van 6 knotwilgen

De aanvraag heeft als adres: 9968 Bassevelde, Oosthoek 102

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 30.04.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 14.05.2019 tot 14.06.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019029362

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De heer Verhovert Marc heeft een aanvraag ingediend voor:

het verkavelen van gronden

Kort omschreven gaat het over: verkavelen van een terrein in 2 loten

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Sasdijkstraat 45A en 45B

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 30.04.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 14.05.2019 tot 14.06.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019006386

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Van Guyt Chris-Grimmonprez Sabine en Van Guyt Claire hebben een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: het bouwen van een loods en paardenstal

De aanvraag heeft als adres: 9968 Bassevelde, Assenedestraat 45

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 07.05.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 21.05.2019 tot 22.06.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019011731

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De heer en mevrouw Minnaert-Devriese hebben een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: regularisatie aanpassingen aan vergunde woning

De aanvraag heeft als adres: 9968 Bassevelde, Oude Boekhoutestraat 10

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 07.05.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 21.05.2019 tot 22.06.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019037113

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Mevrouw Criel Veronique heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: het verbouwen van een ééngezinswoning

De aanvraag heeft als adres: 9968 Oosteeklo, Bosstraat 27

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 14.05.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 23.05.2019 tot 24.06.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019036730

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De heer Thaets Timothy heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: het bouwen van een tuinhuis met overkapping

De aanvraag heeft als adres: 9961 Boekhoute, Oostmolenstraat 13

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 14.05.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 23.05.2019 tot 24.06.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019030847

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De heer Speckman Johan heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: het bouwen van een tuinhuis

De aanvraag heeft als adres: 9968 Bassevelde, Korenmolenstraat 30

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 14.05.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 23.05.2019 tot 24.06.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019017773

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De heer Speckman Johan heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: het bouwen van een garage

De aanvraag heeft als adres: 9968 Bassevelde, Korenmolenstraat 30

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 14.05.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 23.05.2019 tot 24.06.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019017776

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De heer Van Holle Sven heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: regularisatie gevel loods

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Kapellestraat 50

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 14.05.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 23.05.2019 tot 24.06.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019016427

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Mevrouw De Smet Jolien heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: aanleg verharding in de voortuin

De aanvraag heeft als adres: 9961 Boekhoute, Oostmolenstraat 20

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 14.05.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 23.05.2019 tot 24.06.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019043696

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De heer Haerinck Nico heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: plaatsen van een carport

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Speltreep 17

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 21.05.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 04.06.2019 tot 05.07.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019022286

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De heer Stockman Davy heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: herbouwen van een ééngezinswoning met bijgebouw

De aanvraag heeft als adres: 9960 Bassevelde, Hendekenstraat 65

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 21.05.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 04.06.2019 tot 05.07.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019013310

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De heer van Hoeve François heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: plaatsen van een veranda

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Speltreep 34

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 21.05.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 05.06.2019 tot 06.07.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019044009

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De heer Van Poucke Steven heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: regularisatie van een poolhouse

De aanvraag heeft als adres: 9968 Bassevelde, Hogevorst 21A

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 21.05.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 05.06.2019 tot 06.07.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019042555

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De heer Sabri Mustafa heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: verbouwen van een ééngezinswoning

De aanvraag heeft als adres: 9968 Oosteeklo, Stroomstraat 35

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 21.05.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 05.06.2019 tot 06.07.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019042451

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De heer Cattoir Marin heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: rooien van 12 populieren

De aanvraag heeft als adres: 9961 Boekhoute, Stationsstraat zn.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 21.05.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 05.06.2019 tot 06.07.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019041676

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De heer Himschoot Joeri heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: regularisatie uitbreiden woning binnen bestaand volume

De aanvraag heeft als adres: 9961 Boekhoute, Posthoorn 42

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 24.05.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 05.06.2019 tot 06.07.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019027507

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Elektro Techniek De Pauw Bvba heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: oprichten van een bedrijfsgebouw

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Paul Christiaenstraat 7

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 28.05.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 08.06.2019 tot 09.07.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019043588

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Beert-Welvaert heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: regularisatie wijzigingen vergunde woning

De aanvraag heeft als adres: 9968 oosteeklo, Kerrestraat 1C

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 04.06.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 13.06.2019 tot 12.07.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019046413

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Van De Walle Nancy - Van De Walle Achiel - De Greve Christiana hebben een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bouwen van een tweewoonst

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Kloosterstraat 27 en 27A

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 04.06.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 13.06.2019 tot 12.07.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019044344

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Guesquière Quinten heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bouwen van een garage

De aanvraag heeft als adres: 9968 Bassevelde, Menneken 18

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 04.06.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 13.06.2019 tot 12.07.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019026864

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Rummens Lieven heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bouwen van een woning

De aanvraag heeft als adres: 9968 Oosteeklo, Stroomstraat 6A

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 04.06.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 13.06.2019 tot 12.07.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019047317

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Coninck Philippe heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: regularisatie asfaltering deeltje Rijkestraat en uitbreken betonverharding

De aanvraag heeft als adres: 9968 Oosteeklo, Rijkestraat zn.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 28.05.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 14.06.2019 tot 13.07.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019018397

Dienst Stedenbouw

Openingsuren

MA
9:00 - 12:00
DI
9:00 - 12:00
14:00 - 16:00
17:00 - 18:45
WO
9:00 - 12:00
14:00 - 16:00
DO
9:00 - 12:00
VR
9:00 - 12:00
ZA
gesloten
ZO
gesloten
Verklaring over cookies