BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

de heer Vandeputte Luc, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

17.1.2.2.1°

1000 L Propaantank 1000 liter

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres: Doornendijkstraat 9, 9960 Assenede.

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie F, 0317 H ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 2 april 2019 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be

Kenmerk: OMV_2019037522

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

de heer Vandeputte Luc, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

17.1.2.2.1°

2950 L Ondergrondse propaantank

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Heide 12, 9968 Oosteeklo (Assenede);  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie C, 0735 S ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 2 april 2019 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be

Kenmerk: OMV_2019037328

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

de heer Verschueren Tijl, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

16.9.a)1°

1600 l propaangastank

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Planterijstraat 3, 9960 Assenede;  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie D, 0532 E ; Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie D, 0533 E ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 12 maart 2019 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be

Kenmerk: OMV_2019011210

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

 Smet Pablo, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

32.1.1°

95 DB(A)_LAEQ_15 Club 28

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Markt 1, 9960 Assenede;  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 0693 A ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 12 maart 2019 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be

Kenmerk: OMV_2019021457

 

BEKENDMAKING MELDING VAN DE GEHELE OVERDRACHT van een ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

De rundveehouderij, gelegen aan de Hooghofstraat 9, 9968 Assenede vroeger vergund op naam van Claeys Daniel & Geert (overlater), is thans vergund op naam van de Claeys Geert en Baeke Mieke (overnemer).

De Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen heeft kennis genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be

Kenmerk: OMV_2019007063.

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Tom Gillis, Wildestraat 8, 9961 Assenede heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

de exploitatie van één of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Kort omschreven gaat het over het bouwen machineloods en rundveestal, infiltratiegracht, aftappunt mestopslagtank, sleufsilo en mestvaalt.

De aanvraag heeft als adres: Wildestraat 8, 9961 Assenede

De Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen heeft op 07.02.2019 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 21.02.2019 tot 22.03.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Dienst Omgeving, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Beroepsmogelijkheden eerste aanleg

Vlaamse regering, vertegenwoordigd door de Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Koning Albert II - laan 20 bus 8, 1000 Brussel of via www.omgevingsloket.be.

Kenmerk: OMV_2018118140

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

de heer D'Haemers Kristian, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

32.9.1°c)

1,00 WEDSTRIJD/JAAR Motorcross met bijhorende oefenritten

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie B, 1140 A ; Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie B, 1144 A ; Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie B, 1142 A ; Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie B, 1143 A ; Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie B, 1141 A ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 22 januari 2019 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be

Kenmerk: OMV_2018155661

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Neyt Katrien, Schare 14A, 9961 Assenede heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

de exploitatie van één of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Kort omschreven gaat het over het bouwen van een loods en aanleg betonverharding.

De aanvraag heeft als adres: Schare 14A, 9961 Assenede

De Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen heeft op 17.01.2019 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 28.01.2019 tot 26.02.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Dienst Omgeving, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Beroepsmogelijkheden eerste aanleg

Vlaamse regering, vertegenwoordigd door de Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Koning Albert II - laan 20 bus 8, 1000 Brussel of via www.omgevingsloket.be.

Kenmerk: OMV_2018102747

 

BEKENDMAKING MELDING VAN DE GEHELE OVERDRACHT van een ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

Het rundveebedrijf, gelegen aan de Hasselstraat 5, 9968 Assenede vroeger vergund op naam van de De Baets Cyriel - Van De Walle Filip (overlater), is thans vergund op naam van De Baets Cyriel en De Baets Kathy (overnemer).

De Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen heeft kennis genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be

Kenmerk: OMV_2018100771.

 

BEKENDMAKING MELDING VAN DE GEHELE OVERDRACHT van een ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

De varkenshouderij, gelegen aan de Meersstraat 2, 9968 Assenede vroeger vergund op naam van de Nico Baeke(overlater), is thans vergund op naam van de bvba Givarco (overnemer).

De Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen heeft kennis genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be

Kenmerk: OMV_2018152314.

 

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

de heer Van de Velde Jacques, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

17.1.2.2.1°

1600,00 L Propaangastank

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Westakkerstraat 11, 9968 Assenede;  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie A, 0887 Y  2 ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 8 januari 2019 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be

Kenmerk: OMV_2018148464

 

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

de heer Leroy Erik, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

17.1.2.2.1°

Propaangastank 1.200 liter

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 4 AFD (BOEKHOUTE), sectie A, 1064 F ; Afdeling ASSENEDE 4 AFD (BOEKHOUTE), sectie A, 1064 G ; Afdeling ASSENEDE 4 AFD (BOEKHOUTE), sectie A, 1058 D ; Afdeling ASSENEDE 4 AFD (BOEKHOUTE), sectie A, 1063 D ; Afdeling ASSENEDE 4 AFD (BOEKHOUTE), sectie A, 1060 B ; Afdeling ASSENEDE 4 AFD (BOEKHOUTE), sectie A, 1058 C ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 28 december 2018 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be

Kenmerk: OMV_2018151809

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Provincie Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over de aanleg van fietssnelweg f423 deeltraject Wauterstraat - Dorp (Bassevevelde).

De aanvraag heeft als adres: Dorp zn, 9968 Assenede

De Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen heeft op 13.12.2018 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 20.12.2018 tot 19.01.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Beroepsmogelijkheden eerste aanleg

Vlaamse regering, vertegenwoordigd door de Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Koning Albert II - laan 20 bus 8, 1000 Brussel of via www.omgevingsloket.be.

Kenmerk: OMV_2018061885

 

BEKENDMAKING MELDING VAN DE GEHELE OVERDRACHT van een ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

De pluimveehouderij, gelegen aan de Burgstraat 21, 9960 Assenede vroeger vergund op naam van de nv Willem Spoormans (overlater), is thans vergund op naam van de bvba Jedec (overnemer).

De Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen  heeft kennis  genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be

Kenmerk: OMV_2018132287

 

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

de heer Vandeputte Luc, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

17.1.2.2.1°

2400,00 L Ondergrondse propaanhouder

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Vrijestraat 20, 9960 Assenede;  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie B, 0226 V  2 ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op  akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be

Kenmerk: OMV_2018145432

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Heer Wesley Degroote heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over regularisatie wijzigen raamopeningen

De aanvraag heeft als adres:  9960 Assenede, Heideveld 12

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 23.10.2018 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 06.11.2018 tot 06.12.2018 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2018114775

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De heer Matthias Mussche heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over bouwen van een loods.

De aanvraag heeft als adres:  9968 Oosteeklo, Stroomstraat 82

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 23.10.2018 de omgevingsvergunning geweigerd.

De beslissing ligt van 06.11.2018 tot 06.12.2018 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2018081609

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De heer Philip Buysse heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

regulariseren openingen gevels

De aanvraag heeft als adres:  9961 Boekhoute, Stationsstraat 84

De Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen heeft op 18.10.2018 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 12.11.2018 tot 12.12.2018 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

Departement Omgeving - GOP, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel

Kenmerk: OMV_2018089196

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Heer Tim Vereecke heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over plaatsen afsluiting voortuin

De aanvraag heeft als adres:  9968 Bassevelde, Windmolenstraat 14

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 30.10.2018 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 12.11.2018 tot 12.12.2018 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2018101338

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Immobiliën E. Van Vooren heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over slopen van een woning en bijgebouwen

De aanvraag heeft als adres:  9968 Oosteeklo, Oosteeklodorp 74

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 06.11.2018 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 12.11.2018 tot 12.12.2018 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2018114773

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Dessomviele Dirk heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over regulariseren van een garage

De aanvraag heeft als adres:  9968 Bassevelde, Sint-Sebastiaanstraat 13

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 30.10.2018 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 15.11.2018 tot 15.12.2018 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2018120951

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Bostyn Willem heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het bouwen van een tuinhuis

De aanvraag heeft als adres:  9968 Oosteeklo, Rijkestraat 2 - bus F

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 30.10.2018 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 15.11.2018 tot 15.12.2018 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2018090590

BEKENDMAKING MELDINGSAKTE

De heer Van Kerckvoorde Ivan heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het aanbouwen van een overkapping

De aanvraag heeft als adres:  9960 Assenede, Zelzatestraat 57

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 30.10.2018 akte genomen van de melding.

De beslissing ligt van 15.11.2018 tot 15.12.2018 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

Kenmerk: OMV_2018127789

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Gemeente Assenede heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over overkapping van een petanque-terrein

De aanvraag heeft als adres:  9968 Oosteeklo, Koning Albertstraat 7

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 30.10.2018 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 15.11.2018 tot 15.12.2018 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2018090590

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Van de Poel-Van Yper heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het bouwen van een woning en garage

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Kloosteraprilstraat 18

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 06.11.2018 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 15.11.2018 tot 15.12.2018 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2018113976

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Oostpharma heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over nieuwbouw woning met uitbreiding apotheek

De aanvraag heeft als adres: 9968 Oosteeklo, Oosteeklo-Dorp 8A

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 13.11.2018 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 29.11.2018 tot 29.12.2018 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2018119822

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Claeys Carlos heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het bouwen van een garage

De aanvraag heeft als adres: 9968 Bassevelde, Assenedestraat 43

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 13.11.2018 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 29.11.2018 tot 29.12.2018 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2018110596

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Van Quekelberghe Nico heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het rooien van 23 populieren

De aanvraag heeft als adres: 9968 Bassevelde, Kaprijkestraat

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 13.11.2018 de omgevingsvergunning geweigerd

De beslissing ligt van 29.11.2018 tot 29.12.2018 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2018121361

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Van Holle Jan heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over de regularisatie van een carport

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Nieuwburgstraat 55

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 20.11.2018 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 29.11.2018 tot 29.12.2018 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2018132450

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Van Holle-Cornelis heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het verbouwen van een woning en het herbouwen van een buitenberging

De aanvraag heeft als adres: 9961 Boekhoute, Meuleken 81

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 27.11.2018 de omgevingsvergunning gedeeltelijk verleend

De beslissing ligt van 30.11.2018 tot 30.12.2018 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2018124356

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Tyst Kevin heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het slopen van een vrijstaande woning

De aanvraag heeft als adres: 9968 Bassevelde, Oude Boekhoutestraat 41

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 27.11.2018 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 30.11.2018 tot 30.12.2018 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2018125119

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Schelfaut Philip heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het rooien van 2 populieren

De aanvraag heeft als adres: 9968 oosteeklo, Rijkestraat zn.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 27.11.2018 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 30.11.2018 tot 30.12.2018 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2018130466

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Heer Donald Vlaeminck heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: functiewijziging voormalig landbouwbedrijf en verbouwen bestaande woning

De aanvraag heeft als adres: 9968 Bassevelde, Zoetelucht 2

De Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen heeft op 28.11.2018 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 11.12.2018 tot 10.01.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Beroepsmogelijkheden laatste aanleg

Raad voor Vergunningsbetwistingen ( Ellipsgebouw, Koning Albert II - laan 35 bus 81, 1030 Brussel, www.rvb.be )

Kenmerk: OMV_2018008783

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Mevrouw Lieve Bekaert heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over bouwen ééngezinswoning

De aanvraag heeft als adres: 9961 Boekhoute, Oudstrijdersstraat 7

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 11.12.2018 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 25.12.2018 tot 24.01.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2018129198

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Natuurpunt beheer heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over afbraak gebouwen Posthoorndijk

De aanvraag heeft als adres: 9961 Boekhoute, Posthoorn 22

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 04.12.2018 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 03.01.2019 tot 02.02.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2018125486

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Thuisverpleging Dhert Kathleen Bvba heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het bouwen van twee halfopen nieuwbouwwoningen

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Keurestraat 29 en 31

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 04.12.2018 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 03.01.2019 tot 02.02.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2018135883

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Van Zele-De Pape heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het bouwen van een woning en stal na sloop bestaande

De aanvraag heeft als adres: 9968 Bassevelde, Lunterstraat 3

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 04.12.2018 de omgevingsvergunning geweigerd

De beslissing ligt van 03.01.2019 tot 02.02.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2018077564

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Maes-Rammeloo heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het bouwen van een woning en tuinberging na afbraak bestaande

De aanvraag heeft als adres: 9961 Boekhoute, Meuleken 58

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 11.12.2018 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 03.01.2019 tot 02.02.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2018134189

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Braet NV heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het verbouwen van een loods

De aanvraag heeft als adres: 9968 Bassevelde, Hendekenstraat 55

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 11.12.2018 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 03.01.2019 tot 02.02.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2018126961

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Vols Lionel heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het rooien van 37 populieren

De aanvraag heeft als adres: 9968 Bassevelde, Wannestraat zn

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 18.12.2018 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 04.01.2019 tot 03.02.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2018135438

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Ingels Eric heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over de regularisatie van een vergunde stalling

De aanvraag heeft als adres: 9968 Oosteeklo, Oosthoek 49

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 18.12.2018 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 09.01.2019 tot 08.02.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2018141240

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Sutter Esther heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over de functiewijziging van woning naar winkelruimte

De aanvraag heeft als adres: 9968 Oosteeklo, Oosteeklo-dorp 83

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 18.12.2018 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 09.01.2019 tot 08.02.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2018138075

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Scheemaeker David heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het verbouwen van een garage naar werkplaats (wijzigen deuropening)

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Staakstraat 44A

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 18.12.2018 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 09.01.2019 tot 08.02.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2018114884

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Coninck Philippe heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het verbouwen van een woning, plaatsen poolhouse en aanleg zwembad

De aanvraag heeft als adres: 9961 Boekhoute, Schare 63

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 18.12.2018 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 09.01.2019 tot 08.02.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2018121339

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Wilde Filip heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over een gedeeltelijke functiewijziging

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Molenstraat 81

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 18.12.2018 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 09.01.2019 tot 08.02.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2018128018

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Verstrynge Gretaheeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het ontbossen van een terrein

De aanvraag heeft als adres: 9968 Bassevelde, Bekputstraat zn.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 28.12.2018 de omgevingsvergunning geweigerd.

De beslissing ligt van 09.01.2019 tot 08.02.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2018110160

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Van de Vijver Steven heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het herbouwen van een berging en isoleren buitenmuur

De aanvraag heeft als adres: 9961 Boekhoute, Otegemstraat 3

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 28.12.2018 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 10.01.2019 tot 09.02.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2018144982

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Van Hamme Arno heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het verbouwen van een woning

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Kapellestraat 59

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 28.12.2018 de omgevingsvergunning geweigerd.

De beslissing ligt van 10.01.2019 tot 09.02.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2018124965

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Kintziger-Verdegem heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het bouwen van een woning

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Oude Gentweg 5

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 28.12.2018 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 10.01.2019 tot 09.02.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2018132960

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Lippens Erwin heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het bouwen van een vrijstaande garage

De aanvraag heeft als adres: 9968 Bassevelde, Nieuwe Boekhoutestraat 76

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 28.12.2018 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 10.01.2019 tot 09.02.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2018146268

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

van de Voorde Marc heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het bouwen van een werkplaats voor landbouwvoertuigen

De aanvraag heeft als adres: 9968 Oosteeklo, Rijkestraat 50A

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 28.12.2018 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 10.01.2019 tot 09.02.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2018034797

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Belie-Claus heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het uitbreiden van een ééngezinzwoning

De aanvraag heeft als adres: 9968 Oosteeklo, Oosthoek 6

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 28.12.2018 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 12.01.2019 tot 11.02.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2018138994

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

de heer Vankersschaever Stijn, heeft/hebben een melding verricht voor het plaatsen van een veranda.

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres Koning Albertstraat 36 - 9968 Oosteeklo

met als kadastrale omschrijving Afdeling ASSENEDE 2 AFD (Oosteeklo), sectie C, 1/v/2 ;

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 08.01.2019 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be

Kenmerk: OMV_2018154151

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Vancraeyenest Tim heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het bouwen van een woning

De aanvraag heeft als adres: 9968 Bassevelde, Nieuwe Boekhoutestraat 72A

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 08.01.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 15.01.2019 tot 14.02.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2018146052

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Vereecke Eric heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het wijzigen van het aantal woongelegenheden (bijkomend appartement)

De aanvraag heeft als adres: 9961 Boekhoute, Weststraat 1

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 08.01.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 15.01.2019 tot 14.02.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2018147352

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Van de Moere-Morival heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het verbouwen van een woning

De aanvraag heeft als adres: 9968 Oosteeklo, Muikemstraat 7

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 15.01.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 24.01.2019 tot 23.02.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2018127606

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Wulf Tim heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het regulariseren van een woning

De aanvraag heeft als adres: 9968 Oosteeklo, Ertveldesteenweg 112

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 15.01.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 24.01.2019 tot 23.02.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2018143947

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Boxstaele Filip heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het bouwen van een hobbystalling

De aanvraag heeft als adres: 9968 Bassevelde, Kraaigemstraat 67

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 15.01.2019 de omgevingsvergunning geweigerd.

De beslissing ligt van 25.01.2019 tot 24.02.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2018148195

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Bouwprojecten Minnaert-Berth heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het bouwen van een woongelegenheid met 5 appartementen, 1 commerciëleruimte, 2 garages en 7 parkings

De aanvraag heeft als adres: 9968 Oosteeklo, Oosteeklo-dorp 26-28

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 22.01.2019 de omgevingsvergunning geweigerd.

De beslissing ligt van 02.02.2019 tot 04.03.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2018116258

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Mussche Frederik heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het bouwen van een ééngezinswoning

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Karnemelkstraat 7

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 22.01.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 01.02.2019 tot 04.03.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2018128714

BEKENDMAKING MELDINGSAKTE

Mevrouw Kockx Rosita heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het aanpassen van een woning

De aanvraag heeft als adres:  9960 Assenede, Staakstraat 13

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 22.01.2019 akte genomen van de melding.

De beslissing ligt van 05.02.2019 tot 03.03.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

Kenmerk: OMV_2019001265

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Waelput Luc heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het slopen van een woning

De aanvraag heeft als adres: 9961 Boekhoute, Meuleken 2

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 22.01.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 05.02.2019 tot 03.03.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2018114718

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Neve Gaston heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het rooien van 1 populier

De aanvraag heeft als adres: 9968 Bassevelde, Hogevorst 34-36

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 22.01.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 05.02.2019 tot 03.03.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2018148736

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Neve Gaston heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het slopen van het oud KLJ-lokaal

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Leegstraat 1A

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 22.01.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 05.02.2019 tot 03.03.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2018152867

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Bobelijn Peggy heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het inrichten van een garageruimte tot barbershop en plaatsen van een raam in de garagepoort

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Dijkstraat 10

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 29.01.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 09.02.2019 tot 07.03.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2018154235

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Vertsraete Thorben heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het verbouwen van een ééngezinswoning

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Brouwershofstraat 20

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 29.01.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 09.02.2019 tot 07.03.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2018150209

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Goeminne-Kouka heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het uitbreiden van een bestaande woning

De aanvraag heeft als adres: 9968 Oosteeklo, Oosthoek 45

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 29.01.2019 de omgevingsvergunning geweigerd.

De beslissing ligt van 12.02.2019 tot 10.03.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2018152698

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Backer Gilberta heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het slopen en herbouwen van een woning

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Groenendijkstraat 79

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 29.01.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 09.02.2019 tot 07.03.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2018155428

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Roegiers-Van Den Saffele heeft een aanvraag ingediend voor:

het verkavelen van gronden

Kort omschreven gaat het over het splitsen van lot 1 in lot 1A en lot 1B

De aanvraag heeft als adres: 9961 Boekhoute, Ooststraat 33B

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 29.01.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 12.02.2019 tot 10.03.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2018124227

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Maes Wendy heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het verbouwen van een ééngezinswoning en bouwen van een loods

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Zelzatestraat 59

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 29.01.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 12.02.2019 tot 10.03.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2018148439

BEKENDMAKING MELDINGSAKTE

Gemeente Assenede heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het verwijderen van een dragende muur

De aanvraag heeft als adres:  9960 Assenede, Hoogstraat 57

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 29.01.2019 akte genomen van de melding.

De beslissing ligt van 12.02.2019 tot 10.03.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

Kenmerk: OMV_2019001856

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Van Cleemputte Pieter en Bob hebben een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het bouwen van een meergezinswoning met 18 woonentiteiten

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Diederikstraat 7 en 9

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 29.01.2019 de omgevingsvergunning geweigerd.

De beslissing ligt van 11.02.2019.2019 tot en met 09.03.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2018111010

BEKENDMAKING MELDINGSAKTE

Haerinck Nico heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het plaatsen van een veranda

De aanvraag heeft als adres:  9960 Assenede, Speltreep 17

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 05.02.2019 akte genomen van de melding.

De beslissing ligt van 15.02.2019 tot 13.03.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

Kenmerk: OMV_2019008726

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Allonsius Danny heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het uitbreiden van een magazijn

De aanvraag heeft als adres: 9968 Oosteeklo, Oosteeklo-dorp 87

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 05.02.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 15.02.2019 tot 13.03.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2018133665

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Allonsius Danny heeft een aanvraag ingediend voor:

bijstelling van een verkavelingsvergunning

Kort omschreven gaat het over het wijzigen van een kavelgrens

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Staakstraat 38B

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 05.02.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 15.02.2019 tot 13.03.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2018132106

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Tack Wim heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het slopen en herbouwen bijgebouw

De aanvraag heeft als adres: 9968 Bassevelde, Hazelarenhoek 16

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 1202.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 22.02.2019 tot 20.03.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2018116356

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Vos-Van De Putte heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het bouwen van een halfopen ééngezinswoning

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Trieststraat 75

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 12.02.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 23.02.2019 tot 21.03.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2018155949

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Elektro Techniek De Pauw heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het bouwen van een nieuwe toonzaal en magazijn

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Paul Christiaenstraat

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 12.02.2019 de omgevingsvergunning geweigerd.

De beslissing ligt van 23.02.2019 tot en met 21.03.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2018153576

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Rijckaert Philiep heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het verbouwen van een woning en herbouwen van een tuinberging na brand

De aanvraag heeft als adres: 9961 Boekhoute, Haven 83

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 12.02.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 23.02.2019 tot 21.03.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2018011075

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Van Hamme Arno heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het verbouwen van een woning

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Kapellestraat 59

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 12.02.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 23.02.2019 tot 21.03.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019003155

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Vankersschaever Stijn heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het bouwen van een garage

De aanvraag heeft als adres: 9968 Oosteeklo, Koning Albertstraat 36

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 12.02.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 23.02.2019 tot 21.03.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2018158104

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Snoeck-De Keghel heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het plaatsen van een aanbouw aan een woning

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Kloosterstraat 92

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 12.02.2019 de omgevingsvergunning geweigerd.

De beslissing ligt van 27.02.2019 tot en met 25.03.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2018143385

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Hinssen Autocars heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

Kort omschreven gaat het over het bouwen van een reisbureau/busbedrijf met truckwash

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Paul Christiaenstraat

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 12.02.2019 de omgevingsvergunning geweigerd.

De beslissing ligt van 27.02.2019 tot en met 25.03.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2018111239

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Persan-Vanhooren heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het verbouwen van een woning

De aanvraag heeft als adres: 9968 Bassevelde, Dorp 27

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 19.02.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 27.02.2019 tot 25.03.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2018129625

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Claeys Niki heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het plaatsen van isolatie en façadesteen aan voorgevel woning en wijzigen raam- en deuropeningen voorgevel

De aanvraag heeft als adres: 9961 Boekhoute, Wildestraat 6

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 19.02.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 27.02.2019 tot 25.03.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019001462

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Smet Jan heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het bouwen van een loods en slopen bestaande serre

De aanvraag heeft als adres: 9968 Oosteeklo, Vlasgaardstraat 23A

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 19.02.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 06.03.2019 tot 05.04.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2018142296

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Wulf Dirk heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het rooien van 12 populieren

De aanvraag heeft als adres: 9961 Boekhoute, Wildestraat

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 26.02.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 06.03.2019 tot 05.04.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2018151420

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Vanthournout-Teirlinck heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het slopen en herbouwen van een ééngezinswoning en bijgebouwen

De aanvraag heeft als adres: 9961 Boekhoute, Notelaarstraat 1

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 26.02.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 06.03.2019 tot 05.04.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2018140455

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Buysse Timo heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het slopen van een deel van de bedrijfsgebouwen

De aanvraag heeft als adres: 9968 Bassevelde, Beekstraat 84

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 26.02.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 06.03.2019 tot 05.04.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019002451

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Vlaeminck Bouw heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het bouwen van een meergezinswoning en fietsstalling na sloop van bestaande woningen

De aanvraag heeft als adres: 9961 Boekhoute, Noordstraat 38, 38/1, 38/2 en 38/3

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 26.02.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 06.03.2019 tot 05.04.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019004758

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Welvaert LBV heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over een reliëfwijziging voor professionele landbouwactiviteiten

De aanvraag heeft als adres: 9968 Oosteeklo, Oosthoek

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 26.02.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 06.03.2019 tot 05.04.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2018137768

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Claeys Xavier heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het bouwen van een machineloods

De aanvraag heeft als adres: 9968 Bassevelde, Landsdijk 114

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 26.02.2019 de omgevingsvergunning geweigerd.

De beslissing ligt van 06.03.2019 tot05.04.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2018131807

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Vercauteren Evelien heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over de omvorming tot trimsalon en winkel

De aanvraag heeft als adres: 9968 Bassevelde, Heulken 11

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 26.02.2019 de omgevingsvergunning geweigerd.

De beslissing ligt van 04.12.2018 tot 02.01.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2018143899

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Huysman Bouw heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het bouwen van 2 aaneengesloten ééngezinswoningen

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Molenbosstraat 44-46

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 05.03.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 14.03.2019 tot 13.04.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019006153

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Huysman Bouw heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het bouwen van een ééngezinswoning

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Zelzatestraat 25

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 05.03.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 15.03.2019 tot 14.04.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019006219

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Keghel Anaïs heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het bouwen van een berging

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Kloosterstraat 92

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 05.03.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 15.03.2019 tot 14.04.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019007994

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Latomme Gerrit heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het verbouwen van een woning

De aanvraag heeft als adres: 9961 Boekhoute,Wildestraat 14A

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 05.03.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 15.03.2019 tot 14.04.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019008041

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Agnaou Hinda heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het plaatsen van een afsluiting

De aanvraag heeft als adres: 9968 Bassevelde, Kloosterlandstraat 4

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 12.03.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 21.03.2019 tot 20.04.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2018148250

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Van Yper Lotte heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het bouwen van een open carport aan het huis

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Kloosteraprilstraat 18

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 12.03.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 27.03.2019 tot 26.04.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2018150266

BEKENDMAKING MELDINGSAKTE

Van Hijfte Liesbet heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het slopen en bouwen van een veranda

De aanvraag heeft als adres:  9960 Assenede, Molenstraat 16

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 12.03.2019 akte genomen van de melding.

De beslissing ligt van 27.03.2019 tot 26.04.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

Kenmerk: OMV_2019024501

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Smet Jan heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het rooien van bomen

De aanvraag heeft als adres: 9968 Oosteeklo, Antwerpse Heirweg

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 19.03.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 29.03.2019 tot 28.04.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019009951

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Zutter Erik heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het slopen van een schuur/berging en plaatsen van een nieuwe loods/berging

De aanvraag heeft als adres: 9961 Boekhoute, Noorddijk 6

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 19.03.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 29.03.2019 tot 28.04.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2018149298

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Kock-De Pauw heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het bouwen van een woning

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Karnemelkstraat 13

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 19.03.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 29.03.2019 tot 28.04.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2018152737

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Bruyne C., Trieststraat 159, 9960 Assenede heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

de exploitatie van één of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Kort omschreven gaat het over het bouwen bedrijfswoning met loods en mestsilo.

De aanvraag heeft als adres: Poelstraat 6, 9960 Assenede

De Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen heeft op 14.03.2019 in laatste aanleg de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 29.03.2019 tot 28.04.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Dienst Omgeving, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Beroepsmogelijkheden laatste aanleg

Beroep kan worden ingediend bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen ( Ellips-gebouw, Koning Albert II-laan 35 bus 81, 1030 Brussel, www.rvvb.be

Kenmerk: OMV_2018083827

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Dhr. en mevr. Vermersch-Buysse hebben een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over slopen en bouwen van een woning en pooolhouse

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Valkstraat 12

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 26.03.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 05.04.2019 tot 05.05.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2018155519

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Ascot Construct heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over bouwen van 4 woningen en 5 appartementen

De aanvraag heeft als adres: 9961 Boekhoute, Noordstraat 16-16/4 en Mouterij 2, 4, 6 en 8

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 26.03.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 10.04.2019 tot 10.05.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019005049

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het wijzigen van de vergunning fase II - peutertuin

De aanvraag heeft als adres: 9968 Bassevelde, Nieuwe Boekhoutestraat 5B t.e.m. 5B23

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 26.03.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 10.04.2019 tot 10.05.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2018023125

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Verbrugge Patrick heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over regularisatie van het verbouwen van de woning

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Zelzatestraat 1

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 26.03.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 10.04.2019 tot 10.05.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019003555

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Bruyne Lucas heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het bouwen van een terrasoverkapping

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Molenstraat 39

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 26.03.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 11.04.2019 tot 11.05.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019013909

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Van De Rostijne Vicky heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het bouwen van een veranda/pergola

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Groenendijkstraat 65A

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 02.04.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 11.04.2019 tot 11.05.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019015917

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Pieters-Pieters heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over regulariseren bouwen woning

De aanvraag heeft als adres: 9961 Boekhoute, Kapellepolderstraat 2A

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 02.04.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 11.04.2019 tot 11.05.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019015506

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

de Greve Gino heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het verbouwen van een ééngezinswoning en bouwen van een carport en tuinberging

De aanvraag heeft als adres: 9968 Oosteeklo, Ertveldesteenweg 36

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 02.04.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 11.04.2019 tot 11.05.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019017625

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Cortvriendt Etienne heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het rooien van 1 boom

De aanvraag heeft als adres: 9968 Bassevelde, Krekelmijt zn.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 02.04.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 11.04.2019 tot 11.05.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019017979

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Claeys Geert heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het bouwen van een garage

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Leegstraat 14-16

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 09.04.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 11.04.2019 tot 11.05.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019012820

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Goeminne-Kouka heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het realiseren van een zorgwoning + uitbreiding

De aanvraag heeft als adres: 9968 Oosteeklo, Oosthoek 45

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 09.04.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 11.04.2019 tot 11.05.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019020778

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Maertelaere-Vanhyfte heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het bouwen van een stal en regularisatie woning, garage en stal

De aanvraag heeft als adres: 9968 Bassevelde, Hogevorst 35A

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 09.04.2019 de omgevingsvergunning geweigerd

De beslissing ligt van 11.04.2019 tot 11.05.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2018159841

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Braet Stefan heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het bouwen van een meergezinswoning (12 appartementen) met parkeerkelder (18 plaatsen)

De aanvraag heeft als adres: 9968 Bassevelde, Rozemarijnstraat 2A-2A7 en 2B-2B3

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 02.04.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 11.04.2019 tot 11.05.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2018133130

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Ascot Projects heeft een aanvraag ingediend voor:

het verkavelen van gronden

Kort omschreven gaat het over het bijstellen van een deel van een verkaveling (lot 3 van woningen naar appartementen)

De aanvraag heeft als adres: 9961 Boekhoute, Mouterij

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 03.04.2019 de omgevingsvergunning geweigerd

De beslissing ligt van 12.04.2019 tot 12.05.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2018148366

 

Dienst Stedenbouw

Openingsuren

MA
9:00 - 12:00
DI
9:00 - 12:00
14:00 - 16:00
17:00 - 18:45
WO
9:00 - 12:00
14:00 - 16:00
DO
9:00 - 12:00
VR
9:00 - 12:00
ZA
gesloten
ZO
gesloten

Extra info

Onze diensten zijn gesloten om maandag 22 april (Paasmaandag)

Verklaring over cookies