BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

de heer Cauwels Geert, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

2.2.2.h)

1000,00 ton Breek- en zeefinstallatie

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Burgstraat 29, 9960 Assenede; Burgstraat 29, 9960 Assenede;  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie D, 0678 H ; Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie D, 0678 K ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 18 september 2018 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be

Kenmerk: OMV_2018104427

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Heer Wesley Degroote heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over regularisatie wijzigen raamopeningen

De aanvraag heeft als adres:  9960 Assenede, Heideveld 12

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 23.10.2018 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 06.11.2018 tot 06.12.2018 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2018114775

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De heer Matthias Mussche heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over bouwen van een loods.

De aanvraag heeft als adres:  9968 Oosteeklo, Stroomstraat 82

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 23.10.2018 de omgevingsvergunning geweigerd.

De beslissing ligt van 06.11.2018 tot 06.12.2018 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2018081609

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De heer Philip Buysse heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

regulariseren openingen gevels

De aanvraag heeft als adres:  9961 Boekhoute, Stationsstraat 84

De Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen heeft op 18.10.2018 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 12.11.2018 tot 12.12.2018 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

Departement Omgeving - GOP, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel

Kenmerk: OMV_2018089196

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Heer Tim Vereecke heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over plaatsen afsluiting voortuin

De aanvraag heeft als adres:  9968 Bassevelde, Windmolenstraat 14

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 30.10.2018 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 12.11.2018 tot 12.12.2018 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2018101338

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Immobiliën E. Van Vooren heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over slopen van een woning en bijgebouwen

De aanvraag heeft als adres:  9968 Oosteeklo, Oosteeklodorp 74

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 06.11.2018 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 12.11.2018 tot 12.12.2018 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2018114773

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Dessomviele Dirk heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over regulariseren van een garage

De aanvraag heeft als adres:  9968 Bassevelde, Sint-Sebastiaanstraat 13

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 30.10.2018 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 15.11.2018 tot 15.12.2018 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2018120951

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Bostyn Willem heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het bouwen van een tuinhuis

De aanvraag heeft als adres:  9968 Oosteeklo, Rijkestraat 2 - bus F

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 30.10.2018 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 15.11.2018 tot 15.12.2018 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2018090590

BEKENDMAKING MELDINGSAKTE

De heer Van Kerckvoorde Ivan heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het aanbouwen van een overkapping

De aanvraag heeft als adres:  9960 Assenede, Zelzatestraat 57

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 30.10.2018 akte genomen van de melding.

De beslissing ligt van 15.11.2018 tot 15.12.2018 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

Kenmerk: OMV_2018127789

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Gemeente Assenede heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over overkapping van een petanque-terrein

De aanvraag heeft als adres:  9968 Oosteeklo, Koning Albertstraat 7

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 30.10.2018 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 15.11.2018 tot 15.12.2018 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2018090590

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Van de Poel-Van Yper heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het bouwen van een woning en garage

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Kloosteraprilstraat 18

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 06.11.2018 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 15.11.2018 tot 15.12.2018 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2018113976

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Oostpharma heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over nieuwbouw woning met uitbreiding apotheek

De aanvraag heeft als adres: 9968 Oosteeklo, Oosteeklo-Dorp 8A

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 13.11.2018 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 29.11.2018 tot 29.12.2018 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2018119822

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Claeys Carlos heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het bouwen van een garage

De aanvraag heeft als adres: 9968 Bassevelde, Assenedestraat 43

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 13.11.2018 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 29.11.2018 tot 29.12.2018 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2018110596

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Van Quekelberghe Nico heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het rooien van 23 populieren

De aanvraag heeft als adres: 9968 Bassevelde, Kaprijkestraat

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 13.11.2018 de omgevingsvergunning geweigerd

De beslissing ligt van 29.11.2018 tot 29.12.2018 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2018121361

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Van Holle Jan heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over de regularisatie van een carport

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Nieuwburgstraat 55

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 20.11.2018 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 29.11.2018 tot 29.12.2018 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2018132450

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Van Holle-Cornelis heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het verbouwen van een woning en het herbouwen van een buitenberging

De aanvraag heeft als adres: 9961 Boekhoute, Meuleken 81

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 27.11.2018 de omgevingsvergunning gedeeltelijk verleend

De beslissing ligt van 30.11.2018 tot 30.12.2018 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2018124356

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Tyst Kevin heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het slopen van een vrijstaande woning

De aanvraag heeft als adres: 9968 Bassevelde, Oude Boekhoutestraat 41

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 27.11.2018 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 30.11.2018 tot 30.12.2018 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2018125119

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Schelfaut Philip heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het rooien van 2 populieren

De aanvraag heeft als adres: 9968 oosteeklo, Rijkestraat zn.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 27.11.2018 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 30.11.2018 tot 30.12.2018 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2018130466

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Mevrouw Martine Scheir heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: uitbreiden van een terras

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Hoogstraat 5 bus 3

De Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen heeft op 28.11.2018 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 11.12.2018 tot 10.01.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Beroepsmogelijkheden laatste aanleg

Raad voor Vergunningsbetwistingen ( Ellipsgebouw, Koning Albert II - laan 35 bus 81, 1030 Brussel, www.rvb.be )

Kenmerk: OMV_2018070578

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Heer Donald Vlaeminck heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: functiewijziging voormalig landbouwbedrijf en verbouwen bestaande woning

De aanvraag heeft als adres: 9968 Bassevelde, Zoetelucht 2

De Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen heeft op 28.11.2018 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 11.12.2018 tot 10.01.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Beroepsmogelijkheden laatste aanleg

Raad voor Vergunningsbetwistingen ( Ellipsgebouw, Koning Albert II - laan 35 bus 81, 1030 Brussel, www.rvb.be )

Kenmerk: OMV_2018008783

Dienst Stedenbouw

Openingsuren

MA
9:00 - 12:00
DI
9:00 - 12:00
14:00 - 16:00
17:00 - 18:45
WO
9:00 - 12:00
14:00 - 16:00
DO
9:00 - 12:00
VR
9:00 - 12:00
ZA
gesloten
ZO
gesloten

Extra info

Onze diensten zijn gesloten op 25, 26 en 31 december, 1 januari en 2 januari vanaf 12.00 uur.

Verklaring over cookies