BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)

De Brabander Stijn Lionel
Abdijstraat 28 

9968 Assenede

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het beperkt vellen van bomen en/of reliëfwijzigingen.

De aanvraag heeft als adres(sen):

Abdijstraat 28, 9968 Assenede; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 6 november 2019 volgende beslissing genomen: de omgevingsvergunning werd verleend.

De beslissing ligt van 21 november 2019 tot en met 21 december 2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst Omgeving , Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs aan:

- per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

Kenmerk: OMV_2019107209

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)

de heer Claeys Kurt
Vroenhoek 18          
9971 Kaprijke
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Kort omschreven gaat het over het het veranderen van een veeteeltinrichting.

De aanvraag heeft als adres(sen):

Vroenhoek 18, 9970 Kaprijke

De Deputatie heeft op 24.10.2019 de omgevingsvergunning verleend..

De beslissing ligt van 05.11.2019 tot en met 05.12.2019  ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst Omgeving , Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs aan:

- per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

Departement Omgeving

Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten (GOP)

Koning Albertstraat II-laan 20 bus 8

1000 BRUSSEL

Kenmerk: OMV_2019076507

 

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

de heer Vandeputte Luc, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Rubriek

omschrijving

klasse

17.1.2.2.1°

2400 L Ondergrondse propaantank 2400 liter

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Oude Boekhoutestraat 10, 9968 Bassevelde (Assenede);  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie B, 1277 C ; Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie B, 1281 B ; Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie B, 1277 B ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 2 oktober 2019 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be

Kenmerk: OMV_2019106679

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

de heer Vandeputte Luc, de heer Van Holle Sven, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

17.1.2.2.1°

1600 L Bovengrondse propaantank

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Kapellestraat 50, 9960 Assenede;  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie F, 0566 H ; Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie F, 0585 A ; Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie F, 0609 C ; Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie F, 0566 E ; Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie F, 0609 A ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 2 oktober 2019 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be

Kenmerk: OMV_2019113115

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

mevrouw Van Verdegem Sabrina, NV MULTIGAS, mevrouw Beekaert Liesbet Medard,  Berth Cindy, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

17.1.2.2.1°

500 L Melding bovengrondse propaangastank 500 liter

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Vrijestraat 7, 9960 Assenede;  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie B, 0248 E  2 ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 2 oktober 2019 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be

Kenmerk: OMV_2019085792

 

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

NV VEREECKE - DE CLEENE BOOMKWEKERIJEN, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

53.8.1°a)

4050 M3/JAAR nieuwe grondwaterwinning met een jaardebiet van 4050 m³/jaar met een dagdebiet van 270 m³/jaar (HCOV-162)

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Kerrestraat zn, 9968 Assenede;  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie A, 0727  ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 2 oktober 2019 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be

Kenmerk: OMV_2019109054

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

Eveline Vervaeke heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

53.2.2°a)

1344 M3/JAAR 8 m³ x 7 dagen x 24 uren

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Paul Christiaenstraat 6, 9960 Assenede;  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie D, 1250 P ; Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie D, 1250 L ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 8 oktober 2019 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be

Kenmerk: OMV_2019124383

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)

de heer De Zutter Patrick

  Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Kort omschreven gaat het over het hernieuwing vergunning.

De aanvraag heeft als adres(sen):

Dankaartsekestraat 2, 9960 Assenede en Dankaartsekestraat 3, 9960 Assenede; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 24 september 2019 volgende beslissing genomen: de omgevingsvergunning werd verleend.

De beslissing ligt van 12 oktober 2019 tot en met 11 november 2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst Omgeving , Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs aan:

- per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

Kenmerk: OMV_2019040363

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)

de heer Acke Filip Johan
Bekputstraat 2 bus A     

9968 Bassevelde

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het vellen van bomen.

De aanvraag heeft als adres(sen):

Abdijstraat zn, 9968 Assenede

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 24 september 2019 volgende beslissing genomen: de omgevingsvergunning werd verleend.

De beslissing ligt van  tot en met  ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst Omgeving , Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs aan:

- per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

Kenmerk: OMV_2019068615

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

de heer Vandeputte Luc, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

17.1.2.2.1°

1600 L Propaantank

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Veldstraat 8, 9968 Bassevelde (Assenede);  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie C, 0640 D ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 17 september 2019 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be

Kenmerk: OMV_2019105020

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

32.9.1°c)

1 WEDSTRIJD/JAAR autocross te oosteeklo

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie C, 0150 B ; Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie C, 0152  ; Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie C, 0156  ; Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie C, 0151  ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 17 september 2019 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be

Kenmerk: OMV_2019107031

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

de heer Pynaert Davy, mevrouw Roegist Cynthia, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

53.2.2°a)

1550 M3/JAAR er wordt ong. 1 week 9 m³/hr opgepompt en terug naar gracht gebracht (9 m³/hr x 24 x 7 = 1512 m³)

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Oosthoek 86, 9968 Oosteeklo (Assenede);  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie B, 0258 K ; Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie B, 0258 H ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 10 september 2019 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be

Kenmerk: OMV_2019112051

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)


de heer De Schepper Marc Karel
Kasteeldijkstraat 18  

9960 Assenede

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het rooien bomen.

De aanvraag heeft als adres(sen):

Valkendijk , 9960 Assenede; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 10 september 2019 volgende beslissing genomen: de omgevingsvergunning werd verleend.

De beslissing ligt van 23 september 2019 tot en met 23 oktober 2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst Omgeving , Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs aan:

- per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

Kenmerk: OMV_2019093290

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)

Acke Filip Johan
Bekputstraat 2 bus A 

9968 Bassevelde
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het  vellen van bomen.

De aanvraag heeft als adres(sen):

Hazelarenhoek zn, 9968 Assenede

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 23 juli 2019 volgende beslissing genomen: de omgevingsvergunning werd verleend.

De beslissing ligt van  tot en met  ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst Omgeving , Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs aan:

- per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

Kenmerk: OMV_2019068605

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)

mevrouw Henderick Debby
Nieuwe Boekhoutestraat 30A

9968 Assenede

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het rooien 2 bomen .

De aanvraag heeft als adres(sen):

Nieuwe Boekhoutestraat 30A, 9968 Assenede; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 23 juli 2019 volgende beslissing genomen: de omgevingsvergunning werd verleend.

De beslissing ligt van 4 augustus 2019 tot en met 3 september 2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst Omgeving , Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs aan:

- per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

Kenmerk: OMV_2019071041

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

de heer Lalami Moulay, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Trieststraat 38, 9960 Assenede;  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 1160 M ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 23 juli 2019 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be

Kenmerk: OMV_2019084410

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

53.2.2°a)

18600 M3/JAAR bemaling ontgraving

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Dorp 42A, 9968 Assenede; Dorp 42, 9968 Assenede; Dorp 44, 9968 Bassevelde (Assenede);  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie B, 1043 B ; Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie B, 1043 C ; Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie B, 1042 A

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 30 juli 2019 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be

Kenmerk: OMV_2019088885

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)

de heer De Maertelaere Danny
mevrouw Vanhyfte Martine
Zuidstraat 28

9970 Kaprijke

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Kort omschreven gaat het over het bouwen van een stal en regularisatie van woning, garage en stal.

De aanvraag heeft als adres(sen):

Hogevorst 35A, 9968 Assenede; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 6 augustus 2019 volgende beslissing genomen: de omgevingsvergunning werd verleend.

De beslissing ligt van  tot en met  ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst Omgeving , Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs aan:

- per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

Kenmerk: OMV_2019049775

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)

de heer De Scheemaeker Tim
Vent 5       

9968 Assenede

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Kort omschreven gaat het over het bouwen van een koeienstal, verplaatsen loods.

De aanvraag heeft als adres(sen):

Vent 5, 9968 Assenede; Vent 8, 9968 Assenede; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 6 augustus 2019 volgende beslissing genomen: de omgevingsvergunning werd verleend.

De beslissing ligt van  tot en met  ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst Omgeving , Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs aan:

- per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

Kenmerk: OMV_2019058347

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)

de heer Pieters Wim
Hooghofstraat 6a          

9968 Assenede

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Kort omschreven gaat het over het nieuwbouw loods/stal en uitbreiding en hernieuwen rubrieken vlarem.

De aanvraag heeft als adres(sen):

Hooghofstraat 6a, 9968 Assenede; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 6 augustus 2019 volgende beslissing genomen: de omgevingsvergunning werd verleend.

De beslissing ligt van 14 augustus 2019 tot en met 13 september 2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst Omgeving , Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs aan:

- per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

Kenmerk: OMV_2019046257

 

BEKENDMAKING MELDING VAN DE GEHELE OVERDRACHT van een ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

Het tankstation, gelegen aan de Trieststraat 185, 9960 Assenede vroeger vergund op naam van GUVVI bvba (overlater), is thans vergund op naam van Maes Oil(overnemer).

Het college van burgemeester en schepenen heeft kennis genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be

Kenmerk: OMV_2019060217.

 

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

 Tavernier Katrien, BVBA OPENBARE WERKEN TAVERNIER, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

53.2.2°a)

7500 M3/JAAR max 10m³/u

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie B, 0631 C ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 16 juli 2019 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be

Kenmerk: OMV_2019081821

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)

de heer Boelens Chris
Posthoorn 17                  

9961 Assenede

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Kort omschreven gaat het over het het veranderen door wijziging van een gemengd landbouwbedrijf (pluimvee en runderen) + het bouwen van een loods, het regulariseren van een bestaande loods, het aanleggen van verharding, gelegen in posthoorn 17 te 9961 assenede. .

De aanvraag heeft als adres(sen):

Posthoorn 17, 9961 Assenede; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft binnen de voorziene beslissingstermijn geen beslissing genomen, waardoor de aanvraag stilzwijgend werd geweigerd.

De beslissing ligt van 25 juli 2019 tot en met 24 augustus 2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst Omgeving , Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs aan:

- per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

Kenmerk: OMV_2019013122

 

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

 Refil  (Refil), heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

53.2.2°a)

30000 M3/JAAR Bronbemaling voor het uitvoeren van stedenbouwkundige werken

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 0455 M ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 4 juni 2019 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be

Kenmerk: OMV_2019059764

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)

   BVBA De Bruyne Agro
  

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

  •  de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Kort omschreven gaat het over het verder exploiteren van een loonwerkersbedrijf.

De aanvraag heeft als adres(sen):

  • Stoepestraat 5D, 9960 Assenede; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 2 juli 2019 volgende beslissing genomen: de omgevingsvergunning werd verleend.

De beslissing ligt van 15 juli 2019 tot en met 14 augustus 2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

  • Dienst Omgeving , Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs aan:

  • per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

Kenmerk: OMV_2019011979

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)

de heer Hyde Bart
Oosteeklo-Dorp 14       

9968 Assenede

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

  •  de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Kort omschreven gaat het over een nieuwe inrichting klasse 2: rundveehouderij.

De aanvraag heeft als adres(sen):

  • Burgstraat 29, 9960 Assenede; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 2 juli 2019 volgende beslissing genomen: de omgevingsvergunning werd verleend.

De beslissing ligt van 15 juli 2019 tot en met 14 augustus 2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

  • Dienst Omgeving , Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs aan:

  • per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

Kenmerk: OMV_2018149013

 

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

de heer Vandeputte Luc, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

17.1.2.2.1°

1600 L Propaantank 1600 liter

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Kerrestraat 36, 9968 Assenede;  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie C, 1031 E  3 ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 2 juli 2019 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be

Kenmerk: OMV_2019080580

 

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

de heer Van Zele Danny, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

53.2.2°a)

2592 M3/JAAR tijdelijke bemaling voor kelder 8 op 11

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Lunterstraat 3, 9968 Assenede;  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie C, 0458  ; Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie C, 0460 B ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 11 juni 2019 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be

Kenmerk: OMV_2019063659

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

Everaert Hilde

Stoepestraat 24

9960 Assenede

heeft/hebben een melding verricht voor:

- de stopzetting van de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Stoepestraat 24, 9960 Assenede;  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie D, 1028 K ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 11 juni 2019 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be

Kenmerk: OMV_2019069498

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

de heer Vandeputte Luc, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

17.1.2.2.1°

1600 L Bovengrondse propaantank

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Heide 1, 9968 Oosteeklo (Assenede); Heide 1a, 9968 Assenede;  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie C, 0405 P ; Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie C, 0405 R ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 28 mei 2019 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be

Kenmerk: OMV_2019064886

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)

Claeys Marc
Ertveldesteenweg 118 

9968 Assenede
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het rooien van bomen.

De aanvraag heeft als adres(sen):

  • Ertveldesteenweg en Bijsterveld

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 21 mei 2019 volgende beslissing genomen: de omgevingsvergunning werd verleend.

De beslissing ligt van  tot en met  ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst Omgeving , Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs aan:

- per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

Kenmerk: OMV_2019041210

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)     

de heer Wauters Bart

mevrouw De Bruycker Elke

Westakkerstraat 17  

9968 Assenede

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Kort omschreven gaat het over het het verder exploiteren en veranderen door wijziging en uitbreiding van een rundveehouderij + het bouwen van een melkveestal en garage/bergplaats, afbraak van garage/bergplaats, inplanting van sleufsilo's, regularisatie van machine-/aardappelloods, het plaatsen van hs-cabine, gelegen in de westakkerstraat 17 te 9968 assenede (oosteeklo).

De aanvraag heeft als adres(sen):

Westakkerstraat 17, 9968 Oosteeklo (Assenede).

De Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen heeft op 09.05.2019 de omgevingsvergunning verleend. De vergunning voor de sloop en herbouw van een bijgebouw werd geweigerd.

De beslissing ligt van 21 mei 2019 tot en met 20 juni 2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst Omgeving , Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Beroepsmogelijkheden eerste aanleg

Vlaamse regering, vertegenwoordigd door de Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Koning Albert II - laan 20 bus 8, 1000 Brussel of via www.omgevingsloket.be.

Kenmerk: OMV_2018127582

 

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

VZW MOTOR CROSS LIEFHEBBERS BOND, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

32.9.1°c)

1 WEDSTRIJD/JAAR 32.9.1°c)

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Knikkerstraat , 9960 Assenede;  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 1486  ; Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 1480  ; Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 1485  ; Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 1487  ; Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 1488  ; Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 1482  ; Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 1468  ; Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 1483  ; Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 1489  ; Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 1481  ; Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 1484  ; Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 1490  ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 23 april 2019 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be

Kenmerk: OMV_2019042171

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

de heer Vandeputte Luc, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

17.1.2.2.1°

1000 L Propaantank 1000 liter

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres: Doornendijkstraat 9, 9960 Assenede.

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie F, 0317 H ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 2 april 2019 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be

Kenmerk: OMV_2019037522

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

de heer Vandeputte Luc, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

17.1.2.2.1°

2950 L Ondergrondse propaantank

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Heide 12, 9968 Oosteeklo (Assenede);  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie C, 0735 S ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 2 april 2019 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be

Kenmerk: OMV_2019037328

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

de heer Verschueren Tijl, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

16.9.a)1°

1600 l propaangastank

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Planterijstraat 3, 9960 Assenede;  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie D, 0532 E ; Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie D, 0533 E ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 12 maart 2019 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be

Kenmerk: OMV_2019011210

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

 Smet Pablo, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

32.1.1°

95 DB(A)_LAEQ_15 Club 28

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Markt 1, 9960 Assenede;  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 0693 A ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 12 maart 2019 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be

Kenmerk: OMV_2019021457

 

BEKENDMAKING MELDING VAN DE GEHELE OVERDRACHT van een ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

De rundveehouderij, gelegen aan de Hooghofstraat 9, 9968 Assenede vroeger vergund op naam van Claeys Daniel & Geert (overlater), is thans vergund op naam van de Claeys Geert en Baeke Mieke (overnemer).

De Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen heeft kennis genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be

Kenmerk: OMV_2019007063.

 

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

de heer D'Haemers Kristian, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

32.9.1°c)

1,00 WEDSTRIJD/JAAR Motorcross met bijhorende oefenritten

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie B, 1140 A ; Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie B, 1144 A ; Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie B, 1142 A ; Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie B, 1143 A ; Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie B, 1141 A ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 22 januari 2019 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be

Kenmerk: OMV_2018155661

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Neyt Katrien, Schare 14A, 9961 Assenede heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

de exploitatie van één of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Kort omschreven gaat het over het bouwen van een loods en aanleg betonverharding.

De aanvraag heeft als adres: Schare 14A, 9961 Assenede

De Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen heeft op 17.01.2019 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 28.01.2019 tot 26.02.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Dienst Omgeving, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Beroepsmogelijkheden eerste aanleg

Vlaamse regering, vertegenwoordigd door de Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Koning Albert II - laan 20 bus 8, 1000 Brussel of via www.omgevingsloket.be.

Kenmerk: OMV_2018102747

 

BEKENDMAKING MELDING VAN DE GEHELE OVERDRACHT van een ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

Het rundveebedrijf, gelegen aan de Hasselstraat 5, 9968 Assenede vroeger vergund op naam van de De Baets Cyriel - Van De Walle Filip (overlater), is thans vergund op naam van De Baets Cyriel en De Baets Kathy (overnemer).

De Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen heeft kennis genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be

Kenmerk: OMV_2018100771.

 

BEKENDMAKING MELDING VAN DE GEHELE OVERDRACHT van een ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

De varkenshouderij, gelegen aan de Meersstraat 2, 9968 Assenede vroeger vergund op naam van de Nico Baeke(overlater), is thans vergund op naam van de bvba Givarco (overnemer).

De Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen heeft kennis genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be

Kenmerk: OMV_2018152314.

 

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

de heer Van de Velde Jacques, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

17.1.2.2.1°

1600,00 L Propaangastank

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Westakkerstraat 11, 9968 Assenede;  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie A, 0887 Y  2 ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 8 januari 2019 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be

Kenmerk: OMV_2018148464

 

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

de heer Leroy Erik, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

17.1.2.2.1°

Propaangastank 1.200 liter

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 4 AFD (BOEKHOUTE), sectie A, 1064 F ; Afdeling ASSENEDE 4 AFD (BOEKHOUTE), sectie A, 1064 G ; Afdeling ASSENEDE 4 AFD (BOEKHOUTE), sectie A, 1058 D ; Afdeling ASSENEDE 4 AFD (BOEKHOUTE), sectie A, 1063 D ; Afdeling ASSENEDE 4 AFD (BOEKHOUTE), sectie A, 1060 B ; Afdeling ASSENEDE 4 AFD (BOEKHOUTE), sectie A, 1058 C ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 28 december 2018 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be

Kenmerk: OMV_2018151809

 

 

 

BEKENDMAKING MELDING VAN DE GEHELE OVERDRACHT van een ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

De pluimveehouderij, gelegen aan de Burgstraat 21, 9960 Assenede vroeger vergund op naam van de nv Willem Spoormans (overlater), is thans vergund op naam van de bvba Jedec (overnemer).

De Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen  heeft kennis  genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be

Kenmerk: OMV_2018132287

 

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

de heer Vandeputte Luc, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

17.1.2.2.1°

2400,00 L Ondergrondse propaanhouder

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Vrijestraat 20, 9960 Assenede;  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie B, 0226 V  2 ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op  akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be

Kenmerk: OMV_2018145432

 

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Kock-De Pauw heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het bouwen van een woning

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Karnemelkstraat 13

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 19.03.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 29.03.2019 tot 28.04.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2018152737

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Bruyne C., Trieststraat 159, 9960 Assenede heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

de exploitatie van één of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Kort omschreven gaat het over het bouwen bedrijfswoning met loods en mestsilo.

De aanvraag heeft als adres: Poelstraat 6, 9960 Assenede

De Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen heeft op 14.03.2019 in laatste aanleg de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 29.03.2019 tot 28.04.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Dienst Omgeving, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Beroepsmogelijkheden laatste aanleg

Beroep kan worden ingediend bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen ( Ellips-gebouw, Koning Albert II-laan 35 bus 81, 1030 Brussel, www.rvvb.be

Kenmerk: OMV_2018083827

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Dhr. en mevr. Vermersch-Buysse hebben een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over slopen en bouwen van een woning en pooolhouse

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Valkstraat 12

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 26.03.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 05.04.2019 tot 05.05.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2018155519

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Ascot Construct heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over bouwen van 4 woningen en 5 appartementen

De aanvraag heeft als adres: 9961 Boekhoute, Noordstraat 16-16/4 en Mouterij 2, 4, 6 en 8

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 26.03.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 10.04.2019 tot 10.05.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019005049

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het wijzigen van de vergunning fase II - peutertuin

De aanvraag heeft als adres: 9968 Bassevelde, Nieuwe Boekhoutestraat 5B t.e.m. 5B23

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 26.03.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 10.04.2019 tot 10.05.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2018023125

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Verbrugge Patrick heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over regularisatie van het verbouwen van de woning

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Zelzatestraat 1

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 26.03.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 10.04.2019 tot 10.05.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019003555

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Bruyne Lucas heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het bouwen van een terrasoverkapping

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Molenstraat 39

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 26.03.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 11.04.2019 tot 11.05.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019013909

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Van De Rostijne Vicky heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het bouwen van een veranda/pergola

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Groenendijkstraat 65A

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 02.04.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 11.04.2019 tot 11.05.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019015917

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Pieters-Pieters heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over regulariseren bouwen woning

De aanvraag heeft als adres: 9961 Boekhoute, Kapellepolderstraat 2A

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 02.04.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 11.04.2019 tot 11.05.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019015506

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

de Greve Gino heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het verbouwen van een ééngezinswoning en bouwen van een carport en tuinberging

De aanvraag heeft als adres: 9968 Oosteeklo, Ertveldesteenweg 36

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 02.04.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 11.04.2019 tot 11.05.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019017625

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Cortvriendt Etienne heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het rooien van 1 boom

De aanvraag heeft als adres: 9968 Bassevelde, Krekelmijt zn.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 02.04.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 11.04.2019 tot 11.05.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019017979

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Claeys Geert heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het bouwen van een garage

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Leegstraat 14-16

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 09.04.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 11.04.2019 tot 11.05.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019012820

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Goeminne-Kouka heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het realiseren van een zorgwoning + uitbreiding

De aanvraag heeft als adres: 9968 Oosteeklo, Oosthoek 45

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 09.04.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 11.04.2019 tot 11.05.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019020778

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Maertelaere-Vanhyfte heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het bouwen van een stal en regularisatie woning, garage en stal

De aanvraag heeft als adres: 9968 Bassevelde, Hogevorst 35A

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 09.04.2019 de omgevingsvergunning geweigerd

De beslissing ligt van 11.04.2019 tot 11.05.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2018159841

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Braet Stefan heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het bouwen van een meergezinswoning (12 appartementen) met parkeerkelder (18 plaatsen)

De aanvraag heeft als adres: 9968 Bassevelde, Rozemarijnstraat 2A-2A7 en 2B-2B3

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 02.04.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 11.04.2019 tot 11.05.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2018133130

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Ascot Projects heeft een aanvraag ingediend voor:

het verkavelen van gronden

Kort omschreven gaat het over het bijstellen van een deel van een verkaveling (lot 3 van woningen naar appartementen)

De aanvraag heeft als adres: 9961 Boekhoute, Mouterij

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 03.04.2019 de omgevingsvergunning geweigerd

De beslissing ligt van 12.04.2019 tot 12.05.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2018148366

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Matthys-Neyt heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het bouwen van een woning na slopen bestaande

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Kasteelstraat 15

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 16.04.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 24.04.2019 tot 24.05.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019018190

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Huysman Bouw heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het bouwen van een ééngezinswoning

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Stadhuisstraat 8

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 16.04.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 29.04.2019 tot 29.05.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019022843

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Willems Omer heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het slopen van een buiten gebruik gestelde elektriciteitscabine en omgevingsmuur

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Barakkenstraat zn

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 16.04.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 29.04.2019 tot 29.05.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019023644

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Van Zele-De Pape heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het slopen van een stalling, bouwen van een woning en functiewijziging van de bestaande woning tot berging

De aanvraag heeft als adres: 9968 Bassevelde, Lunterstraat 3

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 16.04.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 30.04.2019 tot 30.05.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019000084

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Heer Frederik Goudezeune heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: plaatsen terrasoverkapping

De aanvraag heeft als adres: 9968 Oosteeklo, Ledestraat 58

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 23.04.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 02.05.2019 tot 02.06.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019029125

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Oostlin nv heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bouwen van twee gekoppelde woningen

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Staakstraat 40 en 40A

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 23.04.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 02.05.2019 tot 02.06.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019023622

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Mevrouw Veerle Berth heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: gevelrenovatie

De aanvraag heeft als adres: 9961 Boekhoute, Noordstraat 88

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 23.04.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 02.05.2019 tot 02.06.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019023992

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Heer en Mevrouw Van Holle - Cornelis hebben een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: herbouwen buitenberging poolhouse

De aanvraag heeft als adres: 9961 Boekhoute, Meuleken 81

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 23.04.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 02.05.2019 tot 02.06.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2018153611

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Mevrouw Ellen Van Cleemputte heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bouwen van een woning

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Albertpolderstraat 31 C

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 23.04.2019 de omgevingsvergunning geweigerd.

De beslissing ligt van 03.05.2019 tot 03.06.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019022195

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Heer Gremmens Dimitri heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bouwen van een woning en garage

De aanvraag heeft als adres: 9961 Boekhoute, Ooststraat 24

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 23.04.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 07.05.2019 tot 07.06.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019023612

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Heer De Coninck Philippe heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: asfalteren van een deeltje van de Ter Looverendreef

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Ter Looverendreef

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 23.04.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 07.05.2019 tot 07.06.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019030572

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Mevrouw De Mangeleer Linda heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bouwen van een tuinhuis na sloop bestaande

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Kraaienbos 3

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 23.04.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 07.05.2019 tot 07.06.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2018146107

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De heer van Lambalgen Ties heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bouwen van een buitenberging

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Sasdijkstraat 43

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 23.04.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 07.05.2019 tot 07.06.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019032190

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De heer Baecke Steven-Baecke Charlotte heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: verbouwen van een ééngezinswoning

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Stoepestraat 18

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 23.04.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 07.05.2019 tot 07.06.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019029011

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De heer en mevrouw Van De Rostyne-Verzee hebben een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bouwen van een koppelwoning

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Riemestraat 18 en 18A

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 23.04.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 08.05.2019 tot 08.06.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019009822

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De heer en mevrouw Van Kerckvoorde-Roegies hebben een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: uitbreiden van een woning

De aanvraag heeft als adres: 9968 Bassevelde, Assenedestraat 51

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 30.04.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 12.05.2019 tot 12.06.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019021771

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

de heer De Grooh Marino, heeft/hebben een melding verricht voor:

- stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : slopen van een bestaande veranda en plaatsen van een nieuwe veranda

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

9960 Assenede, Riemestraat 7;  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie C, 0818/c/2

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 30.04.2019 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be

Kenmerk: OMV_2019047753

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De heer Mussche Mathias heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: herbouwen van een berging

De aanvraag heeft als adres: 9968 Oosteeklo, Stroomstraat 82

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 30.04.2019 de omgevingsvergunning geweigerd.

De beslissing ligt van 13.05.2019 tot 13.06.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019012535

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Eandis heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: plaatsen van een geprefabriceerde betonnen hoogspanningscabine

De aanvraag heeft als adres: 9968 Oosteeklo, Kerrestraat zn.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 30.04.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 13.05.2019 tot 13.06.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019015648

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De heer Himschoot Joeri heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: regularisatie uitbreiden woning

De aanvraag heeft als adres: 9961 Boekhoute, Posthoorn 42

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 30.04.2019 de omgevingsvergunning geweigerd.

De beslissing ligt van 14.05.2019 tot 14.06.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019027507

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De heer en mevrouw Heynssens-Criel hebben een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: rooien van 6 knotwilgen

De aanvraag heeft als adres: 9968 Bassevelde, Oosthoek 102

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 30.04.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 14.05.2019 tot 14.06.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019029362

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De heer Verhovert Marc heeft een aanvraag ingediend voor:

het verkavelen van gronden

Kort omschreven gaat het over: verkavelen van een terrein in 2 loten

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Sasdijkstraat 45A en 45B

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 30.04.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 14.05.2019 tot 14.06.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019006386

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Van Guyt Chris-Grimmonprez Sabine en Van Guyt Claire hebben een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: het bouwen van een loods en paardenstal

De aanvraag heeft als adres: 9968 Bassevelde, Assenedestraat 45

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 07.05.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 21.05.2019 tot 22.06.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019011731

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De heer en mevrouw Minnaert-Devriese hebben een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: regularisatie aanpassingen aan vergunde woning

De aanvraag heeft als adres: 9968 Bassevelde, Oude Boekhoutestraat 10

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 07.05.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 21.05.2019 tot 22.06.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019037113

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Mevrouw Criel Veronique heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: het verbouwen van een ééngezinswoning

De aanvraag heeft als adres: 9968 Oosteeklo, Bosstraat 27

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 14.05.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 23.05.2019 tot 24.06.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019036730

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De heer Thaets Timothy heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: het bouwen van een tuinhuis met overkapping

De aanvraag heeft als adres: 9961 Boekhoute, Oostmolenstraat 13

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 14.05.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 23.05.2019 tot 24.06.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019030847

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De heer Speckman Johan heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: het bouwen van een tuinhuis

De aanvraag heeft als adres: 9968 Bassevelde, Korenmolenstraat 30

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 14.05.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 23.05.2019 tot 24.06.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019017773

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De heer Speckman Johan heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: het bouwen van een garage

De aanvraag heeft als adres: 9968 Bassevelde, Korenmolenstraat 30

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 14.05.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 23.05.2019 tot 24.06.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019017776

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De heer Van Holle Sven heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: regularisatie gevel loods

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Kapellestraat 50

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 14.05.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 23.05.2019 tot 24.06.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019016427

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Mevrouw De Smet Jolien heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: aanleg verharding in de voortuin

De aanvraag heeft als adres: 9961 Boekhoute, Oostmolenstraat 20

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 14.05.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 23.05.2019 tot 24.06.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019043696

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De heer Haerinck Nico heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: plaatsen van een carport

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Speltreep 17

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 21.05.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 04.06.2019 tot 05.07.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019022286

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De heer Stockman Davy heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: herbouwen van een ééngezinswoning met bijgebouw

De aanvraag heeft als adres: 9960 Bassevelde, Hendekenstraat 65

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 21.05.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 04.06.2019 tot 05.07.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019013310

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De heer van Hoeve François heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: plaatsen van een veranda

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Speltreep 34

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 21.05.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 05.06.2019 tot 06.07.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019044009

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De heer Van Poucke Steven heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: regularisatie van een poolhouse

De aanvraag heeft als adres: 9968 Bassevelde, Hogevorst 21A

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 21.05.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 05.06.2019 tot 06.07.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019042555

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De heer Sabri Mustafa heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: verbouwen van een ééngezinswoning

De aanvraag heeft als adres: 9968 Oosteeklo, Stroomstraat 35

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 21.05.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 05.06.2019 tot 06.07.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019042451

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De heer Cattoir Marin heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: rooien van 12 populieren

De aanvraag heeft als adres: 9961 Boekhoute, Stationsstraat zn.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 21.05.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 05.06.2019 tot 06.07.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019041676

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De heer Himschoot Joeri heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: regularisatie uitbreiden woning binnen bestaand volume

De aanvraag heeft als adres: 9961 Boekhoute, Posthoorn 42

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 24.05.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 05.06.2019 tot 06.07.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019027507

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Elektro Techniek De Pauw Bvba heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: oprichten van een bedrijfsgebouw

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Paul Christiaenstraat 7

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 28.05.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 08.06.2019 tot 09.07.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019043588

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Beert-Welvaert heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: regularisatie wijzigingen vergunde woning

De aanvraag heeft als adres: 9968 oosteeklo, Kerrestraat 1C

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 04.06.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 13.06.2019 tot 12.07.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019046413

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Van De Walle Nancy - Van De Walle Achiel - De Greve Christiana hebben een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bouwen van een tweewoonst

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Kloosterstraat 27 en 27A

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 04.06.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 13.06.2019 tot 12.07.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019044344

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Guesquière Quinten heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bouwen van een garage

De aanvraag heeft als adres: 9968 Bassevelde, Menneken 18

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 04.06.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 13.06.2019 tot 12.07.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019026864

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Rummens Lieven heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bouwen van een woning

De aanvraag heeft als adres: 9968 Oosteeklo, Stroomstraat 6A

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 04.06.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 13.06.2019 tot 12.07.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019047317

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Coninck Philippe heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: regularisatie asfaltering deeltje Rijkestraat en uitbreken betonverharding

De aanvraag heeft als adres: 9968 Oosteeklo, Rijkestraat zn.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 28.05.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 14.06.2019 tot 13.07.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019018397

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

ELCA heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bouwen van een carport

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Lochtingstraat 3 en 3A

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 11.06.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 22.06.2019 tot 22.07.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019048915

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Van Durme Linda heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: regularisatie plaatsing parasol op terras op openbaar domein

De aanvraag heeft als adres: 9961 Boekhoute, Boekhoute-dorp 12

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 11.06.2019 de omgevingsvergunning geweigerd

De beslissing ligt van 22.06.2019 tot 22.07.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019052877

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Baets-Kreemers heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: uitbreiden van een alleenstaande woning

De aanvraag heeft als adres: 9968 Oosteeklo, Ledestraat 40

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 11.06.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 25.06.2019 tot 25.07.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019027477

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Clercq Björn heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: renovatie buitengevels

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Staakstraat 29

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 11.06.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 25.06.2019 tot 25.07.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019053225

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Westerlinck Tony heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bouwen van een tuinhuis

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Baljuwstraat 5

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 11.06.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 25.06.2019 tot 25.07.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019032233

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Belie Griet heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: slopen van een garage

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Trieststraat 10

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 11.06.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 25.06.2019 tot 25.07.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019051429

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Delmotte Bart heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: plaatsen van een overdekt terras en aanpassing winterhok

De aanvraag heeft als adres: 9968 Bassevelde, Kloosterlandstraat 11

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 11.06.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 25.06.2019 tot 25.07.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019048416

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Welvaert Vincent heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: slopen en bouwen van een loods + aanleg verharding

De aanvraag heeft als adres: 9968 Bassevelde, Hooghofstraat 14

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 18.06.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 26.06.2019 tot 26.07.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019023528

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Craene Kurt heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: uitbreiding woning en carport

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Elsburgstraat 14

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 18.06.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 02.07.2019 tot 01.08.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019030685

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

ECA (Christiaen Luc) heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: aanleg parkeerplaatsen

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Paul Christiaenstraat 1

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 18.06.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 02.07.2019 tot01.08.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019041588

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Buysse-Scheldeman heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bouwen van een ééngezinswoning met carport

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Kliniekstraat 2

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 18.06.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 02.07.2019 tot01.08.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019050019

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Berckmoes-Mortier heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bouwen van een garage

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Keurestraat zn.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 18.06.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 02.07.2019 tot 01.08.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019053207

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Pauwels Eddy (Katvissers) heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: plaatsen van een hekken

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Posthoorn zn.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 18.06.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 02.07.2019 tot 01.08.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019054897

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Van Yper Lotte heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bouwen van een carport

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Kloosteraprilstraat 18

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 18.06.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 02.07.2019 tot 01.08.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019056325

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Pynaert-Roegist heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bouwen van een vrijstaande ééngezinswoning

De aanvraag heeft als adres: 9968 Oosteeklo, Oosthoek 86

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 18.06.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 02.07.2019 tot 01.08.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019053197

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Neve Bart heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bouwen van een handelsruimpte met woongelegenheid

De aanvraag heeft als adres: 9968 Bassevelde, Dorp 20 en 20A

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 18.06.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 02.07.2019 tot 01.08.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019043413

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Craene-Rombaut heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het bouwen van een meergezinswoning

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Molenstraat 26 en 26/1

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 25.06.2019 de omgevingsvergunning geweigerd

De beslissing ligt van 05.07.2019 tot 06.08.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019040257

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Tuincentrum Roegiers - Roegiers Veronique heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bouwen van een loods

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Stoepestraat 28

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 25.06.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 05.07.2019 tot 06.08.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019051499

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Snoeck Ilse heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: plaatsen van een veranda

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Nieuwburgstraat 49

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 25.06.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 05.07.2019 tot 06.08.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019059358

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Neve Bart heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bouwen van een handelsruimte met woongelegenheid

De aanvraag heeft als adres: 9968 Bassevelde, Dorp 20 en 20A

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 18.06.2019, met gecorrigeerde beslissing de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 16.07.2019 tot 15.08.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019043413

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Claeys Xavier heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: afbreken van een rundveestal en bouwen van een machineloods

De aanvraag heeft als adres: 9968 Bassevelde, Landsdijk 114

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 02.07.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 16.07.2019 tot 15.08.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019034302

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Van Cleemputte Ellen heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: slopen van een bergplaats, Bouwen van een rijwoning en rooien van 2 bomen

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Albertpolderstraat 31C

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 02.07.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 16.07.2019 tot 15.08.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019060046

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Van Hecke Sven heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bouwen van een woning na slopen bestaande woning

De aanvraag heeft als adres: 9968 Bassevelde, Vent 22

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 02.07.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 17.07.2019 tot 16.08.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019047481

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Claeys Marc heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: slopen van een stal

De aanvraag heeft als adres: 9968 Oosteeklo, Westakkerstraat 13

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 02.07.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 17.07.2019 tot 16.08.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019019903

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Bruyne Lucas heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bouwen afdak aan tuinhuis

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Molenstraat 39

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 02.07.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 17.07.2019 tot 16.08.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019061115

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Dhert Kathleen heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bouwen van een tuinberging

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Oude Gentweg 36

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 02.07.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 17.07.2019 tot 16.08.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019034084

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Baert Gregory heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bouwen van een woning na sloop bestaande

De aanvraag heeft als adres: 9968 Bassevelde, Landsdijk 88

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 02.07.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 20.07.2019 tot 19.08.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019058142

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Glorieux Ann-Sophie heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: plaatsen van een stal/schuilplaats en hooiberging

De aanvraag heeft als adres: 9968 Bassevelde, Nieuwe Boekhoutestraat

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 09.07.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 20.07.2019 tot 19.08.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019062011

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Lippens Immo heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: sloop van een handelszaak en nieuwbouw van een meergezinswoning met 3 woonentiteiten

De aanvraag heeft als adres: 9968 Bassevelde, Dorp 82, 82A en 82A/1

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 09.07.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 20.07.2019 tot 19.08.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_201904755

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Baecke Patrick heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: sloop en bouw van een loods

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Hollekenstraat 12

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 09.07.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 20.07.2019 tot 19.08.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019022412

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Moens-Jacobs heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: verbouwen van een ééngezinswoning

De aanvraag heeft als adres: 9968 Oosteeklo, Ledestraat 41

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 09.07.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 20.07.2019 tot 19.08.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019063175

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Wispelaere Marleen heeft een aanvraag ingediend voor:

het verkavelen van gronden

Kort omschreven gaat het over het bijstellen van een verkaveling voor splitsing van lot 1 in 2 loten voor halfopen bebouwing

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Trieststraat 154 en 156

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 09.07.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 20.07.2019 tot 19.08.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019044104

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Bouwprojecten Minnaert-Berth heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het bouwen van een woongelegenheid met 5 appartementen en 1 commerciële ruimte, 2 garages en 7 parkings

De aanvraag heeft als adres: 9968 Oosteeklo, Oosteeklo-dorp 26-28

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 22.01.2019 de omgevingsvergunning geweigerd

Tegen deze beslissing van het college werd beroep ingediend bij de deputatie

De deputatie heeft op 20.06.2019 de omgevingsvergunning geweigerd

De beslissing ligt van 27.07.2019 tot 26.08.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetrekende brief of door neerlegging ter griffie aan :

Raad voor Vergunningsbetwistingen - p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges - Koning Albert II-laan 35 bus 81 - 1030 Brussel

Kenmerk: OMV_2018116258

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Provincie Oost-Vlaanderen heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: aanleg van een fietssnelweg F423 - deeltraject

De aanvraag heeft als adres: 9968 Bassevelde, Dorp tot 9970 Kaprijke, Wauterstraat

De deputatie heeft op 13.12.2018 de omgevingsvergunning verleend

Tegen deze beslissing van de deputatie werd beroep ingediend bij de Vlaamse Regering

De Vlaamse Regering heeft op 14.06.2019 de omgevingsvergunning deels verleend en deels geweigerd.

De beslissing ligt van 27.07.2019 tot 26.08.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan

Raad voor Vergunningsbetwistingen - p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges - Koning Albert II-laan 35 bus 81 - 1030 Brussel

Kenmerk: OMV_2018061885

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Ingels-de Roose heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: oprichting/herbouw van 3 vergunde constructies

De aanvraag heeft als adres: 9968 Bassevelde, Knokstraat 4

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 23.07.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 30.07.2019 tot 29.08.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019045684

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Neyt-Bassleer heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bouwen van een woning

De aanvraag heeft als adres: 9968 Bassevelde, Haantjen 15

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 23.07.2019 de omgevingsvergunning deels verleend en deels geweigerd

De beslissing ligt van 30.07.2019 tot 29.08.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019043229

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Van de Walle Wim heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: plaatsen van een carport

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Weverstraat 23

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 23.07.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 31.07.2019 tot 30.08.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019054028

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Rycke Claudia heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bouwen van een tuinberging

De aanvraag heeft als adres: 9968 Bassevelde, Tramstatie 2

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 23.07.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 31.07.2019 tot 30.08.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019054760

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Klerck Pieter & Co heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bouwen van een woning

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Kloosteraprilstraat 24

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 23.07.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 31.07.2019 tot 30.08.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019072813

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Mussche Matthias heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bouwen van een berging en slopen van 2 bestaande bergingen

De aanvraag heeft als adres: 9968 Oosteeklo, Stroomstraat 82

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 23.07.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 31.07.2019 tot 30.08.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019061885

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Ranschaert Veerle heeft een aanvraag ingediend voor:

verkavelen van gronden

Kort omschreven gaat het over: splitsen van lot 24 in lot 24A en lot 24B

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Bijenkorf 2

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 23.07.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 31.07.2019 tot 30.08.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019047604

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Waelput Martina heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: slopen van een schuur

De aanvraag heeft als adres: 9968 Bassevelde,Hogevorst 39

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 23.07.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 31.07.2019 tot 30.08.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019073470

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

ECA heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: slopen van een loods en overdekte ruimte

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Leegstraat 20

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 30.07.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 08.08.2019 tot 07.09.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019082105

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Stal Heifort heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: functiewijziging van varkens- naar paardenstal, regulariseren verharding en oprichten mestvaalt

De aanvraag heeft als adres: 9968 Bassevelde, Haantjen 30

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 30.07.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 08.08.2019 tot 07.09.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019044780

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Mul Eric heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: vervangen van sectionaalpoort garage door raam

De aanvraag heeft als adres: 9968 Bassevelde, Grote-Tiendewijk 15

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 30.07.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 08.08.2019 tot 07.09.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019078490

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Roegiers-Rottey heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: herinrichten bedrijfsgebouw

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Vrijestraat 28

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 30.07.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 09.08.2019 tot 08.09.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019057055

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Smet Benny heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bouwen van een tuinhuis

De aanvraag heeft als adres: 9968 Bassevelde, Graanmolenstraat 2

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 30.07.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 09.08.2019 tot 08.09.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019059485

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

BVBA Dewilde Tom heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: plaatsen van een broodautomaat

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Trieststraat 185

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 30.07.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 09.08.2019 tot 08.09.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019074095

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Lammens Ellen heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bouwen van een woning

De aanvraag heeft als adres: 9961 Boekhoute, Ooststraat 23B

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 30.07.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 09.08.2019 tot 08.09.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019065773

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

de heer Hinssen Marc heeft een melding verricht voor:

- stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : aanbrengen van gevelbekleding

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

9960 Assenede, Trieststraat 185A

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie C, 652/r/2, 652/k/2 en 652/x/2

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 30.07.2019 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be

Kenmerk: OMV_2019091367

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Grambras Frerik heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: aanbrengen van buitenisolatie

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Kapellestraat 56

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 06.08.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 14.08.2019 tot 13.09.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019068287

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Pauw Caroline heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bouwen van een carport

De aanvraag heeft als adres: 9968 Oosteeklo, Ledestraat 36

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 06.08.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van14.08.2019 tot 13.09.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019061058

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Vos Rita heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bouwen van een woning na slopen bestaande

De aanvraag heeft als adres: 9961 Boekhoute, Stationsstraat 92

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 06.08.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van14.08.2019 tot 13.09.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019075276

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Eeckhout- Dhont heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bouwen van een carport en tuinberging + kleine wijzigingen aan bestaande woning

De aanvraag heeft als adres: 9961 Boekhoute, Tingelhoek 1

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 06.08.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van14.08.2019 tot 13.09.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2018136649

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Wilde André heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: nieuwbouw van een woning en verbouw van een woning

De aanvraag heeft als adres: 9968 Bassevelde, Dorp 6 en Beekstraat 1B

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 20.08.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 29.08.2019 tot 28.09.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019079962

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Standaert-Baeyens heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bouwen van een woning en bijgebouw

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Trieststraat 126A

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 20.08.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 29.08.2019 tot 28.09.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019057596

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Scheemaeker-Moens heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: slopen van een bestaande woning en herbouwen van een woning

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Groenendijkstraat 57

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 20.08.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 29.08.2019 tot 28.09.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019091030

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Dhert Kathleen heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bouwen van 2 garages

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Keurestraat 29 en 31

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 20.08.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 30.08.2019 tot 29.09.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019089029

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Cock-Haverbeke heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: herbouwen van een woning en slopen van een bestaande woning en bijgebouw

De aanvraag heeft als adres: 9960 Boekhoute, Landsdijk 31

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 20.08.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 30.08.2019 tot 29.09.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019069390

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

de heer De Kesel André heeft een melding verricht voor:

- stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : vervangen bestaande veranda

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

9968 oosteeklo, Oosteeklo-dorp 66

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie C, 63/n/2

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 20.08.2019 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be

Kenmerk: OMV_2019100387

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

de heer Victor Eduard heeft een melding verricht voor:

- stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : woning gedeeltelijk omvormen naar zorgwoning

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

9961 Boekhoute, Koudekerkestraat 18

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 4 AFD (BOEKHOUTE), sectie B, 969/g

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 27.08.2019 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be

Kenmerk: OMV_2019100507

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Schaght-Baetslé heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: verbouwen van een woning

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Nieuwestraat 15

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 03.09.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 17.09.2019 tot 17.10.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019087604

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Braet-Van de Veire heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bouwen van een woning en garage

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Zuivelstraat 9

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 03.09.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 17.09.2019 tot 17.10.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk : OMV_2019088862

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Colim Cvba heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: plaatsen van een totem

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Trieststraat 191

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 10.09.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 24.09.2019 tot 24.10.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019090191

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Gurdebeke-Van Lauwe heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: regularisatie van een woning

De aanvraag heeft als adres: 9968 Bassevelde, Hazelarenhoek 12

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 10.09.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 25.09.2019 tot 25.10.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019092007

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Buyens Bert heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: verbouwen van een ééngezinswoning

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Vrijestraat 20

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 10.09.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 25.09.2019 tot 25.10.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019092149

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Buck Kristof heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: aanleggen van een talud/oprit

De aanvraag heeft als adres: 9961 Boekhoute, Haven 77

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 10.09.2019 de omgevingsvergunning geweigerd

De beslissing ligt van 25.09.2019 tot 25.10.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019067374

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Van Overfelt-Vandewalle heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bouwen van een meergezinswoning met 5 wooneenheden en 8 parkeerplaatsen

De aanvraag heeft als adres: 9968 Bassevelde, Nieuwe Boekhoutestraat 28-28/4

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 10.09.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 25.09.2019 tot 25.10.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019092477

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Haes-Buysse heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: aanleg terras of andere verharding

De aanvraag heeft als adres: 9968 Bassevelde, Haantjen 18, 18/1

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 10.09.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 25.09.2019 tot 25.10.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019090493

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Straumann-Dhoop heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: realisatie van een nieuwbouwloods met ééngezinswoning

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Heideveld 3

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 17.09.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 30.09.2019 tot 30.10.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019095519

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

de heer Pauwels Pieter-Jan heeft een melding verricht voor:

- stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : bouwen van een tuinhuis

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

9968 Oosteeklo, Ledestraat 54

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie C, 854/r

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 17.09.2019 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be

Kenmerk: OMV_2019103233

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Vos Rita heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bouwen van een berging en bedrijfsloods

De aanvraag heeft als adres: 9961 Boekhoute, Stationsstraat 92

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 24.09.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 03.10..2019 tot 02.11.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019075236

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Van Mossevelde Marijke heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: afbraak en bouw van een garage

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Oude Gentweg 13

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 24.09.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 04.10..2019 tot 03.11.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019090310

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

MBV - Verwilst Isabelle heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: slopen gebouwen "Blij Leven"

De aanvraag heeft als adres: 9968 Bassevelde, Nieuwe Boekhoutestraat 7/Sint Bernardusstraat 1A

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 24.09.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 04.10..2019 tot 03.11.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019029152

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Bouchier Mattias heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: verbouwen woning (uitbreiding)

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Groenendijkstraat 17

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 24.09.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 04.10.2019 tot 03.11.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019099024

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Aannemingen De Brabander heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bouwen van een meergezinswoning met 9 woonentiteiten

De aanvraag heeft als adres: 9968 Oosteeklo, Oosteeklo-dorp 88-88/8

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 24.09.2019 de omgevingsvergunning geweigerd

De beslissing ligt van 04.10.2019 tot 03.11.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019071431

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Taelman Roger heeft een aanvraag ingediend voor:

verkavelen van gronden

Kort omschreven gaat het over: bijstellen van een verkaveling : uitbreiden bebouwde strook lot 1A

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Hospicestraat lot 1A

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 24.09.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 04.09.2019 tot 03.10.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019072713

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Coryn David-Willems Omer hebben een aanvraag ingediend voor:

verkavelen van gronden

Kort omschreven gaat het over: verkavelen van gronden in 2 loten

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Leegstraat 1A en 1B

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 24.09.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 08.10.2019 tot 09.11.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019098600

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Henckens Henricus heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: verbouwen van een bestaand bijgebouw tot logiehuis

De aanvraag heeft als adres: 9968 Oosteeklo, Kloosterakkerstraat 2

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 02.10.2019 de omgevingsvergunning geweigerd

De beslissing ligt van 11.10.2019 tot 12.11.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019076659

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Van de Keere-Trinquet hebben een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bouwen van een woning

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Leegstraat 45

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 02.10.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 11.10.2019 tot 12.11.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019081640

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Heye Lucas heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: aanleg van een oprit

De aanvraag heeft als adres: 9968 Bassevelde, Haantjen 15

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 02.10.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 11.10.2019 tot 12.11.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019100222

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Craene Johan heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: regularisatie van een bijgebouw

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Knikkerstraat 22

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 02.10.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 15.10.2019 tot 16.11.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019080133

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Wauters Martin en Wauters Nico hebben een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: ophogen van een weiland

De aanvraag heeft als adres: 9968 Oosteeklo, Kerrestraat zn.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 02.10.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 15.10.2019 tot 16.11.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019058844

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Roegis Luc heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: regulariseren van een aardappel- en maïsloods, regulariseren betonverharding en bouwen van een garage/sanitair lokaal

De aanvraag heeft als adres: 9968 Bassevelde, Doodhoek 3

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 08.10.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 15.10.2019 tot 16.11.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019087738

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Van Vynckt-Borde hebben een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: verbouwen van een ééngezinswoning

De aanvraag heeft als adres: 9968 Bassevelde, Oude Boekhoutestraat 6B

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 08.10.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 15.10.2019 tot 16.11.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019085550

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Vandecasteele-Heeze hebben een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bouwen van een vrijstaande garage met tuinhok

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Kloosteraprilstraat 22

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 08.10.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 15.10.2019 tot 16.11.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019088858

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Stal Heifort heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: aanleg van een buitenpiste en stapmolen

De aanvraag heeft als adres: 9968 Bassevelde, Haantjen 30

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 15.10.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 23.10.2019 tot 24.11.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019105674

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Snebbout-Van Laere heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: slopen van een stal

De aanvraag heeft als adres: 9968 oosteeklo, Ertveldesteenweg 141

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 15.10.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 23.10.2019 tot 24.11.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019105097

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Vervaeke Eveline heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: regularisatie aanleg verharding

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Markt 20-21-22

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 15.10.2019 de omgevingsvergunning geweigerd

De beslissing ligt van 23.10.2019 tot 24.11.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019104338

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Witte-De Letter heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bouwen van een woning na slopen bestaande

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Kloosterstraat 98

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 15.10.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 23.10.2019 tot 24.11.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019102907

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Witte-De Letter heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bouwen van een garage

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Kloosterstraat 98

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 22.10.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 01.11.2019 tot 01.12.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019102947

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Daeninck Michel heeft een aanvraag ingediend voor:

bijstellen van een verkaveling

Kort omschreven gaat het over: opsplitsen van kavel 1 in 2 kavels : lot 1 en lot 4

De aanvraag heeft als adres: 9968 Oosteeklo, Ertveldesteenweg

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 22.10.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 01.11.2019 tot 01.12.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019097949

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Tournet-Mathys  heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: verbouwen van een woning en functiewijziging van winkel naar horeca

De aanvraag heeft als adres: 9968 Oosteeklo, Oosteeklo-dorp 84

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 29.10.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 08.11.2019 tot 08.12.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019092263

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Walravens Thomas  heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: verbouwen van een woning

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, De Maatstraat 15

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 29.10.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 08.11.2019 tot 08.12.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019107391

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Smet Benny  heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bouwen van een berging

De aanvraag heeft als adres: 9968 Bassevelde, Graanmolenstraat 2

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 29.10.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 08.11.2019 tot 08.12.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019095862

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Van Zele Elien-Loof Elise  heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bouwen van een ééngezinswoning

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Dijkstraat 22

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 29.10.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 08.11.2019 tot 08.12.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019105784

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Lauret-Van Hoecke  heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bouwen van eenwoning na sloop bestaande woning

De aanvraag heeft als adres: 9968 Oosteeklo, Heide 24

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 29.10.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 08.11.2019 tot 08.12.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019107416

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Van de Walle-Rijk  heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: verbouwen van een bestaande woning en bouwen van een werkplaats

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Molenstraat 69

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 06.11.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 21.11.2019 tot 21.12.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019101523

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Verlando heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bouwen van een dijkwoning na slopen bestaande woning

De aanvraag heeft als adres: 9961 Boekhoute, Noordstraat 51

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 06.11.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 21.11.2019 tot 21.12.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019112045

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Vyncke Tom heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: verbouwen van een woning

De aanvraag heeft als adres: 9968 Oosteeklo, Heide 4

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 12.11.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 21.11.2019 tot 21.12.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019118900

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Van de Velde-Munteanu heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: verbouwen van een woning

De aanvraag heeft als adres: 9961 Boekhoute, Meuleken 63

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 12.11.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 22.11.2019 tot 22.12.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019121465

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Engels-Claeys heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: slopen en herbouwen van een woning

De aanvraag heeft als adres: 9968 Bassevelde, Landsdijk 104

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 19.11.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 27.11.2019 tot 27.12.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019123089

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Timmerman-De Kesel heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: verbouwen van een woning en slopen bijgebouw

De aanvraag heeft als adres: 9968 Bassevelde, Windmolenstraat 7

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 19.11.2019 de omgevingsvergunning verleend

De beslissing ligt van 27.11.2019 tot 27.12.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019100399

 

 

Dienst Stedenbouw

Openingsuren

MA
9:00 - 12:00
DI
9:00 - 12:00
14:00 - 16:00
17:00 - 18:45
WO
9:00 - 12:00
14:00 - 16:00
DO
9:00 - 12:00
VR
9:00 - 12:00
ZA
gesloten
ZO
gesloten

Extra info

Gesloten op 25, 26 en 31 december, 1 januari.
Op 24 december uitzonderlijk gesloten om 16.00 uur.
Op 2 januari uitzonderlijk gesloten om 12.00 uur.

Verklaring over cookies