Openbare Onderzoeken omgevingsaanvraag

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)

BVBA De Bruyne Agro,

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Kort omschreven gaat het over het verder exploiteren van een loonwerkersbedrijf.

De aanvraag heeft als adres(sen):

Stoepestraat 5D, 9960 Assenede;

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is ASSENEDE. Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 04-04-2019 tot en met 03-05-2019 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING
 

Volgende aanvrager(s)

Bart Hyde

Oosteeklo-Dorp 14

9968 Assenede

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Kort omschreven gaat het over nieuwe inrichting klasse 2: rundveehouderij.

De aanvraag heeft als adres(sen):

Burgstraat 29, 9960 Assenede;

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is ASSENEDE. Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 14-04-2019 tot en met 13-05-2019 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

BVBA GIVARCO

Heinestraat 31

9970 Kaprijke

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Kort omschreven gaat het over het verder exploiteren en het veranderen door wijziging en uitbreiding van een varkenshouderij, meersstraat 2 te 9968 assenede .

De aanvraag heeft als adres(sen):

Meersstraat 2, 9968 Assenede;

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Provincie Oost-Vlaanderen. Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 21.02.2019 tot en met 22.03.2019 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Aannemingen De Brabander heeft een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : bouwen meergezinswoning met 9 entiteiten

De aanvraag heeft als adres : 9968 Oosteeklo, Oosteeklodorp 88 - 88/8
De aanvraag ligt : Afd. 2 Sie C nrs. 0065 T4 en 0065 G4

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 14.03.2019 tot en met 12.04.2019 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

De heer Tony Westerlinck heeft een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : bouwen van een tuinhuis

De aanvraag heeft als adres : 9960 Assenede, Baljuwstraat 5
De aanvraag ligt : Afd. 1 Sie E nr. 1860 F2

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 19.03.2019 tot en met 17.04.2019 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

De heer Vincent Welvaert heeft een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen
 • de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Kort omschreven gaat het over : slopen en bouwen van een loods, aanleg verharding

De aanvraag heeft als adres : 9968 Bassevelde, Hooghofstraat 14
De aanvraag ligt : Afd. 3 Sie A nrs. 0026 D, 0027 E, 0027 C, 0026 C

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 20.03.2019 tot en met 18.04.2019 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

De heer Kurt De Craene heeft een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : uitbreiden woning + bouwen carport

De aanvraag heeft als adres : 9960 Assenede, Elsburgstraat 14
De aanvraag ligt : Afd. 1 Sie E nr. 0254 B

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 26.03.2019 tot en met 24.04.2019 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

De heer Thimothy Thaets heeft een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : bouwen van een tuinhuis

De aanvraag heeft als adres : 9961 Boekhoute, Oostmolenstraat 13
De aanvraag ligt : Afd. 4 Sie B nr. 0778 D2

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 26.03.2019 tot en met 24.04.2019 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

De heer Chris Boelens heeft een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen
 • de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Kort omschreven gaat het over : nieuwbouw loods en regulariseren loods

De aanvraag heeft als adres : 9961 Boekhoute, Posthoorn 17
De aanvraag ligt : Afd. 4 Sie A nrs. 0111 F, 0108 B, 0115 B

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 01.04.2019 tot en met 30.04.2019 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Mevrouw Kathleen Dhert heeft een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : bouwen van een tuinberging

De aanvraag heeft als adres : 9960 Assenede, Oude Gentweg 36
De aanvraag ligt : Afd. 1 Sie E nr. 1322 E

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 03.04.2019 tot en met 02.05.2019 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

De Heer Patrick Baecke heeft een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : sloop en bouw van een loods

De aanvraag heeft als adres : 9960 Assenede, Hollekenstraat 12
De aanvraag ligt : Afd. 1 Sie B nr. 0683 K, 0684 H, 0684 G

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 11.04.2019 tot en met 10.05.2019 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Mevrouw Marleen De Wispelaere heeft een aanvraag ingediend voor :

 • verkavelen van gronden

Kort omschreven gaat het over : bijstellen verkaveling, splitsen lot 1 in twee loten voor halfopen bebouwing

De aanvraag heeft als adres : 9960 Assenede, Trieststraat 154 - 156
De aanvraag ligt : Afd. 1 Sie D nr. 1328 H

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 17.04.2019 tot en met 16.05.2019 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Mevrouw Veerle Ranschaert heeft een aanvraag ingediend voor :

 • verkavelen van gronden

Kort omschreven gaat het over : bijstellen verkaveling, splitsen lot 24 in lot 24A en lot 24B

De aanvraag heeft als adres : 9960 Assenede, Bijenkorf 2
De aanvraag ligt : Afd. 1 Sie E nr. 0413 Y

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 18.04.2019 tot en met 17.05.2019 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

De heer en mevrouw Ingels - de Roose hebben een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : oprichting/herbouw van 3 vergunde constructies

De aanvraag heeft als adres : 9968 Bassevelde, Knokstraat 4
De aanvraag ligt : Afd. 3 Sie A nrs. 1099A, 1100E, 1102C, 1101F

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 19.04.2019 tot en met 18.05.2019 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

 

 

Openbare Onderzoeken ruimtelijke planning

 

Bekendmaking raadpleging bevolking

Ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “ Site ECA Leegstraat “

Overeenkomstig de bepalingen van de Vlaamse Codex ruimtelijke ordening brengt het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Assenede ter kennis van de bevolking dat de startnota en de procesnota van het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “ Site ECA Leegstraat “ ter inzage ligt voor de bevolking.

Het dossier ligt ter inzage van 20 november 2018 tot en met 18 januari 2019 bij de dienst stedenbouw van de gemeente Assenede, Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede, elke werkdag tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.

Op 11 december 2018 wordt in de raadszaal van het gemeentehuis van 17 u 00 tot en met 19 u 00, een participatiemoment voor de bevolking georganiseerd.

De reacties of opmerkingen over de proces- en startnota dienen ten laatste op 18 januari 2019 schriftelijk of per e-mail ( stedenbouw@assenede.be ) bezorgd aan het college van burgemeester en schepenen.

procesnota

startnota

Participatiemoment bevolking 11 december 2018

verslag

 

 

Openbare Onderzoeken Erfgoed en Monumenten

 

Bekendmaking openbaar onderzoek

Algemeen

Het Agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse Overheid gaat over tot de volledige bescherming als monument van de Duitse bunkers eerste lijn ‘Hauptstellung’ (Hollandstellung).

Een bescherming bestaat uit 2 stappen: een voorlopige bescherming en een definitieve bescherming. Deze dubbele procedure geeft ruimte voor inspraak via een openbaar onderzoek. Het Onroerenderfgoeddecreet (artikel 6.1.7.) delegeert het openbaar onderzoek aan de betrokken gemeente.

Concreet gaat het om drie verschillende openbare onderzoeken. Een overzicht.

Openbaar onderzoek 1

1.       Onderwerp

nr. 4.001/43002/104.1 Assenede: Voorlopige bescherming als monument van de Duitse bunkers “Vorstellung” (Hollandstellung) bij ministerieel besluit van 17 juli 2017. 

2.       Periode

Er wordt een openbaar onderzoek opgestart van 16.08.2017 tot en met 15.09.2017. 

3.       Inzage

Het dossier ligt tijdens deze periode ter inzage in het gemeentehuis Assenede – Kasteelstraat 1-3 te 9960 Assenede – Technische dienst gebouwen.

Het dossier ligt tijdens deze periode ter inzage bij het agentschap Onroerend Erfgoed, Koning Albert II Laan 19, bus 5, 1210 Brussel.

Openbaar onderzoek 2

1.       Onderwerp

nr. 4.001/43002.105.1 Assenede (Oosteeklo): Voorlopige bescherming als monument van de Duitse bunkers eerste lijn ‘Haupstellung’ (Hollandstellung) bij ministerieel besluit van 17 juli 2017.

2.       Periode

Voormeld onderzoek wordt opgestart  van 16.08.2017 tot en met 15.09.2017. 

3.       Inzage

Het dossier ligt tijdens deze periode ter inzage in het gemeentehuis Assenede – Kasteelstraat 1-3 te 9960 Assenede – Technische dienst gebouwen.

Het dossier ligt tijdens deze periode ter inzage bij het agentschap Onroerend Erfgoed, Koning Albert II Laan 19, bus 5, 1210 Brussel.

Openbaar onderzoek 3

1.       Onderwerp

nr. 4.001/40000/2365.1 Kaprijke (Lembeke) en Assenede (Oosteeklo): Voorlopige bescherming als monument van de Duitse bunkers Heide (Hollandstellung) bij ministerieel besluit van 17 juli 2017.

2.       Periode

Voormeld onderzoek wordt opgestart  van 16.08.2017 tot en met 15.09.2017 (in bijlage vindt u het proces-verbaal van bekendmaking alsook het getuigschrift van bekendmaking). 

3.       Inzage

Het dossier ligt tijdens deze periode ter inzage in het gemeentehuis Assenede – Kasteelstraat 1-3 te 9960 Assenede – Technische dienst gebouwen.

Het dossier ligt tijdens deze periode ter inzage bij het agentschap Onroerend Erfgoed, Koning Albert II Laan 19, bus 5, 1210 Brussel.

Milieudienst

Openingsuren

MA
9:00 - 12:00
DI
9:00 - 12:00
14:00 - 16:00
17:00 - 18:45
WO
9:00 - 12:00
14:00 - 16:00
DO
9:00 - 12:00
VR
9:00 - 12:00
ZA
gesloten
ZO
gesloten

Extra info

Onze diensten zijn gesloten om maandag 22 april (Paasmaandag)

Dienst Stedenbouw

Openingsuren

MA
9:00 - 12:00
DI
9:00 - 12:00
14:00 - 16:00
17:00 - 18:45
WO
9:00 - 12:00
14:00 - 16:00
DO
9:00 - 12:00
VR
9:00 - 12:00
ZA
gesloten
ZO
gesloten

Extra info

Onze diensten zijn gesloten om maandag 22 april (Paasmaandag)

Verklaring over cookies