Openbare Onderzoeken omgevingsaanvraag

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING ( na vernietiging vergunning door Raad voor Vergunningsbetwistingen ).

Storm 17 bvba en Eneco Wind Belgiul nv hebben een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : bouwen van 3 windturbines en infrastructuur

De aanvraag heeft als adres : 9960 Assenede, Gavergrachtstraat/Stoepestraat
De aanvraag ligt : 1ste afdeling Sie D nrs. 1046, 1047, 1048A, 1201B, 1201 E, 981B, 982B, 983B, 985.

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar

De digitale aanvraag ligt van 08.12.2020 tot en met 06.01.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

 • analoog per brief op volgend adres: Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede of digitaal via stedenbouw@assenede.be

assenede-ln-volledig.pdf

assenede-ontwerp-1-0-2-1.pdf

assenede-ontwerp-2-1-1-1.pdf

assenede-ontwerp-2-2-1-1.pdf

assenede-ontwerp-2-3-1-1.pdf

assenede-ontwerp-3-0-1-1.pdf

assenede-va-1-01.pdf

assenede-mer-ontheffing-def.pdf

ontheffingsbeslissing.pdf

betek-ohpr.pdf

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Gemeente Assenede heeft een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : bouwen van een luifel

De aanvraag heeft als adres : 9960 Assenede, Hendekenstraat 1B
De aanvraag ligt : Sie E nr. 1663 E

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 04.11.2020 tot en met 03.12.2020 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

De heer Tony Pieters heeft een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : plaatsen bijgebouw

De aanvraag heeft als adres : 9961 Boekhoute, Kapellepolderstraat 2A
De aanvraag ligt : 4 e afd. Sie A nr. 278 D

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 17.11.2020 tot en met 16.12.2020 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

De heer en mevrouw Lavaert - Huyghebaert hebben een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : bouwen tuinberging met zomerliving

De aanvraag heeft als adres : 9960 Assenede, Trieststraat 167 B
De aanvraag ligt : 1 e afd. Sie E nr. 1046 B

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 24.11.2020 tot en met 23.12.2020 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

De heer Dirk De Baets heeft een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : bouwen carport

De aanvraag heeft als adres : 9968 Oosteeklo, Ertveldesteenweg 155A
De aanvraag ligt : 2 e afd. Sie B nr. 1024 H

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 27.11.2020 tot en met 26.12.2020 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

De heer en mevrouw Muylle - De Smet hebben een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : regularisatie bouwen meergezinswoning

De aanvraag heeft als adres : 9960 Assenede, Kasteelstraat 26 - 26/4
De aanvraag ligt : 1 e afd. Sie E nr. 0508 B 3

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 02.12.2020 tot en met 31.12.2020 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

De heer Paul Stockman heeft een aanvraag ingediend voor :

 • verkavelen van gronden

Kort omschreven gaat het over : bijstellen verkaveling lot 2

De aanvraag heeft als adres : 9960 Assenede, Leegstraat 47 B
De aanvraag ligt : 1 e afd. Sie E nrs. 0200 B en 0197 K

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 04.12.2020 tot en met 02.01.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

De heer Roland Van Den Neste heeft een aanvraag ingediend voor :

 • verkavelen van gronden

Kort omschreven gaat het over : verkaveling met 1 lot

De aanvraag heeft als adres : 9961 Boekhoute, Noordstraat 132
De aanvraag ligt : 4 e afd. Sie A nrs. 0546 K6

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 04.12.2020 tot en met 02.01.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

De heer en mevrouw Scheir - Vanhecke hebben een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : bouwen van een woning

De aanvraag heeft als adres : 9960 Assenede, Bijenkorf 2A
De aanvraag ligt : 1 e afd. Sie E nr. 0399 P en 0399 N

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 08.12.2020 tot en met 06.01.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

De Huysman Bouw heeft een aanvraag ingediend voor :

 • verkavelen van gronden

Kort omschreven gaat het over : verkaveling met 3 loten

De aanvraag heeft als adres : 9968 Bassevelde, Rozemarijnstraat
De aanvraag ligt : 3 e afd. Sie B nrs. 1056 E, 1056 D

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 09.12.2020 tot en met 07.01.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

 

 

 

Openbare Onderzoeken ruimtelijke planning

 

Bekendmaking openbaar onderzoek

Ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “ Sport en recreatie Bassevelde “

Overeenkomstig de bepalingen van de Vlaamse Codex ruimtelijke ordening brengt het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Assenede ter kennis van de bevolking dat het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “ Sport en recreatie Bassevelde “ opgemaakt conform de wettelijke bepalingen en door de gemeenteraad voorlopig vastgesteld in ziting van 23.04.2020 wordt onderworpen aan een openbaar onderzoek.

Het dossier ligt ter inzage bij de dienst stedenbouw van de gemeente Assenede, Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede, elke werkdag tijdens de openingsuren van het gemeentehuis en kan geraadpleegd worden op www.assenede.be

Het openbaar onderzoek ( 60 dagen ) loopt van 15 juni 2020 tot en met 13 augustus 2020.
Opmerkingen en bezwaren worden uiterlijk de laatste dag van de termijn van het openbaar onderzoek schriftelijk of digitaal bezorgd aan de gemeentelijke comissie voor ruimtelijke ordening p/a dienst stedenbouw, Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede of ( stedenbouw@assenede.be )

grafisch plan

stedenbouwkundige voorschriften

toelichtingsnota

plan bestaande toestand

plan juridische toestand

register planbaten-planschade

procesnota

besluit gemeenteraad voorlopige vaststelling

 

Bekendmaking van een aanvraag van een planologisch attest

Op 14.07.2020 werd een ontvangstbewijs afgegeven voor een aanvraag planologisch attest op naam van Lippens Bouw bvba, gelegen te 9968 Bassevelde, Nieuwe Boekhoutestraat 76A en kadastraal gekend 3 e afd. Sie B nrs. 0704B, 0706F, 0706G, 0707B, 0708A, 0709A, 0710D.

Er wordt over de aanvraag een openbaar onderzoek gehouden van 14.09.2020 tot en met 13.10.2020. De aanvraag ligt ter inzage bij de dienst stedenbouw van de gemeente Assenede, Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede. Als u opmerkingen of bezwaren hebt over de aanvraag dan moet u die voor het einde van het openbaar onderzoek schriftelijk of digitaal bezorgen aan:

Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening ( Gecoro ) p/a Dienst stedenbouw, Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede ( stedenbouw@assenede.be ).

bestaande toestand

vergunningentoestand

korte-termijnbehoeften

lange-termijnbehoeften

 

Bekendmaking raadpleging bevolking

Ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “ Site ECA Leegstraat “

Overeenkomstig de bepalingen van de Vlaamse Codex ruimtelijke ordening brengt het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Assenede ter kennis van de bevolking dat de startnota en de procesnota van het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “ Site ECA Leegstraat “ ter inzage ligt voor de bevolking.

Het dossier ligt ter inzage van 20 november 2018 tot en met 18 januari 2019 bij de dienst stedenbouw van de gemeente Assenede, Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede, elke werkdag tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.

Op 11 december 2018 wordt in de raadszaal van het gemeentehuis van 17 u 00 tot en met 19 u 00, een participatiemoment voor de bevolking georganiseerd.

De reacties of opmerkingen over de proces- en startnota dienen ten laatste op 18 januari 2019 schriftelijk of per e-mail ( stedenbouw@assenede.be ) bezorgd aan het college van burgemeester en schepenen.

procesnota

startnota

Participatiemoment bevolking 11 december 2018

verslag

Scopingsnota

scopingsnota

 

Bekendmaking raadpleging bevolking

Ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “ Sport en recreatie Bassevelde “

Overeenkomstig de bepalingen van de Vlaamse Codex ruimtelijke ordening brengt het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Assenede ter kennis van de bevolking dat de startnota en de procesnota van het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “ Sport en recreatie Bassevelde “ ter inzage ligt voor de bevolking.

Het dossier ligt ter inzage van 24 juni 2019 tot en met 22 augustus 2019 bij de dienst stedenbouw van de gemeente Assenede, Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede, elke werkdag tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.

Op 27 juni 2019 wordt in dorpshuis Bass'Cul tussen 18 u 00 en 20 u 00, een participatiemoment voor de bevolking georganiseerd.

De reacties of opmerkingen over de proces- en startnota dienen ten laatste op 22 augustus 2019 schriftelijk of per e-mail ( stedenbouw@assenede.be ) bezorgd aan het college van burgemeester en schepenen.

procesnota

startnota

Participatiemoment bevolking 27 juni 2019

verslag participatiemoment

scopingnota

Bekendmaking raadpleging bevolking

Ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “ WUG Bommels Oosteeklo “

Overeenkomstig de bepalingen van de Vlaamse Codex ruimtelijke ordening brengt het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Assenede ter kennis van de bevolking dat de startnota en de procesnota van het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “ WUG Bommels Oosteeklo “ ter inzage ligt voor de bevolking.

Het dossier ligt ter inzage van 16 september 2020 tot en met 14 november 2020 bij de dienst stedenbouw van de gemeente Assenede, Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede, elke werkdag tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.

Op 30 september 2020 wordt in jeugd- en sportdomein ' Ter Walle ' van 18 u 00 tot 20 u 00, een participatiemoment voor de bevolking georganiseerd. Voor deelname aan dit participatiemoment dient men zich voor 25 september 2020 in te schrijven via stedenbouw@assenede.be

De reacties of opmerkingen over de proces- en startnota dienen ten laatste op 14 november 2020 schriftelijk of per e-mail ( stedenbouw@assenede.be ) bezorgd aan het college van burgemeester en schepenen.

startnota

procesnota

studie watertoets

Openbare Onderzoeken Erfgoed en Monumenten

 

Bekendmaking openbaar onderzoek

Algemeen

Het Agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse Overheid gaat over tot de volledige bescherming als monument van de Duitse bunkers eerste lijn ‘Hauptstellung’ (Hollandstellung).

Een bescherming bestaat uit 2 stappen: een voorlopige bescherming en een definitieve bescherming. Deze dubbele procedure geeft ruimte voor inspraak via een openbaar onderzoek. Het Onroerenderfgoeddecreet (artikel 6.1.7.) delegeert het openbaar onderzoek aan de betrokken gemeente.

Concreet gaat het om drie verschillende openbare onderzoeken. Een overzicht.

Openbaar onderzoek 1

1.       Onderwerp

nr. 4.001/43002/104.1 Assenede: Voorlopige bescherming als monument van de Duitse bunkers “Vorstellung” (Hollandstellung) bij ministerieel besluit van 17 juli 2017. 

2.       Periode

Er wordt een openbaar onderzoek opgestart van 16.08.2017 tot en met 15.09.2017. 

3.       Inzage

Het dossier ligt tijdens deze periode ter inzage in het gemeentehuis Assenede – Kasteelstraat 1-3 te 9960 Assenede – Technische dienst gebouwen.

Het dossier ligt tijdens deze periode ter inzage bij het agentschap Onroerend Erfgoed, Koning Albert II Laan 19, bus 5, 1210 Brussel.

Openbaar onderzoek 2

1.       Onderwerp

nr. 4.001/43002.105.1 Assenede (Oosteeklo): Voorlopige bescherming als monument van de Duitse bunkers eerste lijn ‘Haupstellung’ (Hollandstellung) bij ministerieel besluit van 17 juli 2017.

2.       Periode

Voormeld onderzoek wordt opgestart  van 16.08.2017 tot en met 15.09.2017. 

3.       Inzage

Het dossier ligt tijdens deze periode ter inzage in het gemeentehuis Assenede – Kasteelstraat 1-3 te 9960 Assenede – Technische dienst gebouwen.

Het dossier ligt tijdens deze periode ter inzage bij het agentschap Onroerend Erfgoed, Koning Albert II Laan 19, bus 5, 1210 Brussel.

Openbaar onderzoek 3

1.       Onderwerp

nr. 4.001/40000/2365.1 Kaprijke (Lembeke) en Assenede (Oosteeklo): Voorlopige bescherming als monument van de Duitse bunkers Heide (Hollandstellung) bij ministerieel besluit van 17 juli 2017.

2.       Periode

Voormeld onderzoek wordt opgestart  van 16.08.2017 tot en met 15.09.2017 (in bijlage vindt u het proces-verbaal van bekendmaking alsook het getuigschrift van bekendmaking). 

3.       Inzage

Het dossier ligt tijdens deze periode ter inzage in het gemeentehuis Assenede – Kasteelstraat 1-3 te 9960 Assenede – Technische dienst gebouwen.

Het dossier ligt tijdens deze periode ter inzage bij het agentschap Onroerend Erfgoed, Koning Albert II Laan 19, bus 5, 1210 Brussel.

Milieudienst

Openingsuren

MA
9:00 - 12:00
DI
9:00 - 12:00
14:00 - 16:00
17:00 - 18:45
WO
9:00 - 12:00
14:00 - 16:00
DO
9:00 - 12:00
VR
9:00 - 12:00
ZA
gesloten
ZO
gesloten

Onze diensten zijn tot nader order gesloten en enkel te bezoeken op afspraak.

Extra info

Het dragen van een mondmasker verplicht!
Onze diensten zijn gesloten op 25 en 31 december en op 1 januari.

Dienst Stedenbouw

Openingsuren

MA
9:00 - 12:00
DI
9:00 - 12:00
14:00 - 16:00
17:00 - 18:45
WO
9:00 - 12:00
14:00 - 16:00
DO
9:00 - 12:00
VR
9:00 - 12:00
ZA
gesloten
ZO
gesloten

Onze diensten zijn tot nader order gesloten en enkel te bezoeken op afspraak.

Extra info

Het dragen van een mondmasker is verplicht!
Onze diensten zijn gesloten op 25 en 31 december en op 1 januari.

Verklaring over cookies