Openbare Onderzoeken omgevingsaanvraag

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)

de heer De Zutter Patrick,

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Kort omschreven gaat het over het hernieuwing vergunning.

De aanvraag heeft als adres(sen):

Dankaartsekestraat 2, 9960 Assenede; Dankaartsekestraat 3, 9960 Assenede;

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is ASSENEDE. Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 29-04-2019 tot en met 28-05-2019 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)

BVBA De Bruyne Agro,

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Kort omschreven gaat het over het verder exploiteren van een loonwerkersbedrijf.

De aanvraag heeft als adres(sen):

Stoepestraat 5D, 9960 Assenede;

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is ASSENEDE. Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 04-04-2019 tot en met 03-05-2019 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING
 

Volgende aanvrager(s)

Bart Hyde

Oosteeklo-Dorp 14

9968 Assenede

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Kort omschreven gaat het over nieuwe inrichting klasse 2: rundveehouderij.

De aanvraag heeft als adres(sen):

Burgstraat 29, 9960 Assenede;

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is ASSENEDE. Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 14-04-2019 tot en met 13-05-2019 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)

BVBA GIVARCO

Heinestraat 31

9970 Kaprijke

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Kort omschreven gaat het over het verder exploiteren en het veranderen door wijziging en uitbreiding van een varkenshouderij, meersstraat 2 te 9968 assenede .

De aanvraag heeft als adres(sen):

Meersstraat 2, 9968 Assenede;

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Provincie Oost-Vlaanderen. Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 21.02.2019 tot en met 22.03.2019 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Tuincentrum Roegiers heeft een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : bouwen van een loods

De aanvraag heeft als adres : 9960 Assenede, Stoepestraat 28
De aanvraag ligt : Afd. 1 Sie D nrs. 1066 d, 1068 e, 1064 c, 1065

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 30.04.2019 tot en met 29.05.2019 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

De Heer Wim Van de Walle heeft een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : bouwen van een carport

De aanvraag heeft als adres : 9960 Assenede, Weverstraat 23
De aanvraag ligt : Afd. 1 Sie E nr. 1329 d

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 02.05.2019 tot en met 31.05.2019 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Mevrouw Claudia De Rycke heeft een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : bouwen van een tuinberging

De aanvraag heeft als adres : 9968 Bassevelde, Tramstatie 2
De aanvraag ligt : Afd. 1 Sie B nr. 1944 A

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 02.05.2019 tot en met 31.05.2019 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Mevrouw Van Yper Lotte heeft een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : bouwen van een carport

De aanvraag heeft als adres : 9960 Assenede, Kloosteraprilstraat 18
De aanvraag ligt : Afd. 1 Sie E nr. 1868 N2

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 07.05.2019 tot en met 05.06.2019 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Stal Heifort heeft een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen
 • de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Kort omschreven gaat het over : functiewijziging van varkens- naar paardenstal, regulariseren verharding, oprichten mestvaalt

De aanvraag heeft als adres : 9968 Bassevelde, Haantjen 30
De aanvraag ligt : Afd. 3 Sie B nrs. 0229 F2, 0229, 0229 E2

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 14.05.2019 tot en met 12.06.2019 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

De Heer Benny De Smet heeft een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : bouwen van een tuinhuis

De aanvraag heeft als adres : 9968 Bassevelde, Graanmolenstraat 2
De aanvraag ligt : Afd. 3 Sie B nr. 0913 R

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 14.05.2019 tot en met 12.06.2019 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

De heer en mevrouw Roegiers - Rottey hebben een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : herinrichten bedrijfsgebouw

De aanvraag heeft als adres : 9960 Assenede, Vrijestraat 28
De aanvraag ligt : Afd. 1 Sie A nr. 0157 N

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 15.05.2019 tot en met 13.06.2019 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

De heer Wim Pieters heeft een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen
 • de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Kort omschreven gaat het over : nieuwbouw loods + uitbreiding en hernieuwen Vlarem rubrieken

De aanvraag heeft als adres : 9968 Bassevelde, Hooghofstraat 6A
De aanvraag ligt : Afd. 3 Sie A nr. 0049 B

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 15.05.2019 tot en met 13.06.2019 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

De heer en mevrouw De Maetelaere - Vanhyfte hebben een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen
 • de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Kort omschreven gaat het over : bouwen van een stal en regularisatie woning, garage en stal

De aanvraag heeft als adres : 9968 Bassevelde, Hogevorst 35A
De aanvraag ligt : Afd. 3 Sie A nrs. 1008 A, 1009 G, 1011 B, 1007 E en 1010 F.

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 17.05.2019 tot en met 15.06.2019 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

De heer Tim De Scheemaeker heeft een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen
 • de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Kort omschreven gaat het over : bouwen van een koeienstal en verplaatsen loods.

De aanvraag heeft als adres : 9968 Bassevelde, Vent 5
De aanvraag ligt : Afd. 3 Sie C nrs. 1223 A, 1212 A, 1217 G, 1219 B, 1217 E.

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 17.05.2019 tot en met 15.06.2019 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

De heer Matthias Mussche heeft een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : bouwen berging en slopen 2 bestaande bergingen

De aanvraag heeft als adres : 9968 Oosteeklo, Stroomstraat 82
De aanvraag ligt : Afd. 2 Sie A nrs. 0379 T, 0379 Y, 0379 Z.

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 20.05.2019 tot en met 18.06.2019 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

De heer en mevrouw Delemarre - Lallement hebben een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : verbouwen woning met restaurant tot meergezinswoning en restaurant

De aanvraag heeft als adres : 9960 Assenede, Kloosterstraat 3, 3A, 3A1 en 3B.
De aanvraag ligt : Afd. 1 Sie E nrs. 0733 M, 0731 B, 0733 K.

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 20.05.2019 tot en met 18.06.2019 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Mevrouw Caroline De Pauw heeft een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : bouwen van een carport

De aanvraag heeft als adres : 9968 Oosteeklo, Ledestraat 36
De aanvraag ligt : Afd. 2 Sie C nrs. 0956 E

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 27.05.2019 tot en met 25.06.2019 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

De Heer Frerik Grambras heeft een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : aanbrengen buitenisolatie gevels

De aanvraag heeft als adres : 9960 Assenede, Kapellestraat 56
De aanvraag ligt : Afd. 1 Sie F nrs. 500 T8 en 500 L7

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 31.05.2019 tot en met 29.06.2019 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

De her en mevrouw De Cock - Haverbeke hebben een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : herbouwen van een woning en slopen bestaande woning en bijgebouwen

De aanvraag heeft als adres : 9961 Boekhoute, Landsdijk 31
De aanvraag ligt : Afd. 4 Sie A nrs. 1028 D

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 04.06.2019 tot en met 03.07.2019 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

De heer en mevrouw Standaert-Baeyens hebben een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : bouwen woning en bijgebouw

De aanvraag heeft als adres : 9960 Assenede, Trieststraat 126A
De aanvraag ligt : Afd. 1 Sie D nr. 1352 B

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 06.06.2019 tot en met 05.07.2019 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

De heer Kristof De Buck heeft een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : aanleggen van een talud/oprit

De aanvraag heeft als adres : 9961 Boekhoute, Haven 77
De aanvraag ligt : Afd. 4 Sie A nr. 0506 H

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 07.06.2019 tot en met 06.07.2019 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

De heer en mevrouw Neyt - Bassleer hebben een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : bouwen van een woning

De aanvraag heeft als adres : 9968 Bassevelde, Haantjen 15
De aanvraag ligt : Afd. 3 Sie B nr. 0332 R

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 11.06.2019 tot en met 10.07.2019 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Aannemingen De Brabander heeft een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : bouwen meergezinswoning met 9 entiteiten en garages

De aanvraag heeft als adres : 9968 Oosteeklo, Oosteeklodorp 88 - 88/8
De aanvraag ligt : Afd. 4 Sie C nrs. 65 G 4 en 65 T 4

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 18.06.2019 tot en met 17.07.2019 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Mevrouw Rita De Vos heeft een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : bouwen berging en bedrijfloods

De aanvraag heeft als adres : 9961 Boekhoute, Stationsstraat 92
De aanvraag ligt : Afd. 4 Sie B nr. 1499 c

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 19.06.2019 tot en met 18.07.2019 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

De heer Roger Taelman heeft een aanvraag ingediend voor :

 • verkavelen van gronden

Kort omschreven gaat het over : bijstellen verkaveling: vergroten bebouwbare zone voor lot 1A

De aanvraag heeft als adres : 9960 Assenede, Hospicestraat
De aanvraag ligt : Afd. 1 Sie E nr. 0455 M

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 20.06.2019 tot en met 19.07.2019 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

Openbare Onderzoeken ruimtelijke planning

 

Bekendmaking raadpleging bevolking

Ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “ Site ECA Leegstraat “

Overeenkomstig de bepalingen van de Vlaamse Codex ruimtelijke ordening brengt het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Assenede ter kennis van de bevolking dat de startnota en de procesnota van het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “ Site ECA Leegstraat “ ter inzage ligt voor de bevolking.

Het dossier ligt ter inzage van 20 november 2018 tot en met 18 januari 2019 bij de dienst stedenbouw van de gemeente Assenede, Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede, elke werkdag tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.

Op 11 december 2018 wordt in de raadszaal van het gemeentehuis van 17 u 00 tot en met 19 u 00, een participatiemoment voor de bevolking georganiseerd.

De reacties of opmerkingen over de proces- en startnota dienen ten laatste op 18 januari 2019 schriftelijk of per e-mail ( stedenbouw@assenede.be ) bezorgd aan het college van burgemeester en schepenen.

procesnota

startnota

Participatiemoment bevolking 11 december 2018

verslag

 

Bekendmaking raadpleging bevolking

Ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “ Sport en recreatie Bassevelde “

Overeenkomstig de bepalingen van de Vlaamse Codex ruimtelijke ordening brengt het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Assenede ter kennis van de bevolking dat de startnota en de procesnota van het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “ Sport en recreatie Bassevelde “ ter inzage ligt voor de bevolking.

Het dossier ligt ter inzage van 24 juni 2019 tot en met 22 augustus 2019 bij de dienst stedenbouw van de gemeente Assenede, Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede, elke werkdag tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.

Op 27 juni 2019 wordt in dorpshuis Bass'Cul tussen 18 u 00 en 20 u 00, een participatiemoment voor de bevolking georganiseerd.

De reacties of opmerkingen over de proces- en startnota dienen ten laatste op 22 augustus 2019 schriftelijk of per e-mail ( stedenbouw@assenede.be ) bezorgd aan het college van burgemeester en schepenen.

procesnota

startnota

 

 

Openbare Onderzoeken Erfgoed en Monumenten

 

Bekendmaking openbaar onderzoek

Algemeen

Het Agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse Overheid gaat over tot de volledige bescherming als monument van de Duitse bunkers eerste lijn ‘Hauptstellung’ (Hollandstellung).

Een bescherming bestaat uit 2 stappen: een voorlopige bescherming en een definitieve bescherming. Deze dubbele procedure geeft ruimte voor inspraak via een openbaar onderzoek. Het Onroerenderfgoeddecreet (artikel 6.1.7.) delegeert het openbaar onderzoek aan de betrokken gemeente.

Concreet gaat het om drie verschillende openbare onderzoeken. Een overzicht.

Openbaar onderzoek 1

1.       Onderwerp

nr. 4.001/43002/104.1 Assenede: Voorlopige bescherming als monument van de Duitse bunkers “Vorstellung” (Hollandstellung) bij ministerieel besluit van 17 juli 2017. 

2.       Periode

Er wordt een openbaar onderzoek opgestart van 16.08.2017 tot en met 15.09.2017. 

3.       Inzage

Het dossier ligt tijdens deze periode ter inzage in het gemeentehuis Assenede – Kasteelstraat 1-3 te 9960 Assenede – Technische dienst gebouwen.

Het dossier ligt tijdens deze periode ter inzage bij het agentschap Onroerend Erfgoed, Koning Albert II Laan 19, bus 5, 1210 Brussel.

Openbaar onderzoek 2

1.       Onderwerp

nr. 4.001/43002.105.1 Assenede (Oosteeklo): Voorlopige bescherming als monument van de Duitse bunkers eerste lijn ‘Haupstellung’ (Hollandstellung) bij ministerieel besluit van 17 juli 2017.

2.       Periode

Voormeld onderzoek wordt opgestart  van 16.08.2017 tot en met 15.09.2017. 

3.       Inzage

Het dossier ligt tijdens deze periode ter inzage in het gemeentehuis Assenede – Kasteelstraat 1-3 te 9960 Assenede – Technische dienst gebouwen.

Het dossier ligt tijdens deze periode ter inzage bij het agentschap Onroerend Erfgoed, Koning Albert II Laan 19, bus 5, 1210 Brussel.

Openbaar onderzoek 3

1.       Onderwerp

nr. 4.001/40000/2365.1 Kaprijke (Lembeke) en Assenede (Oosteeklo): Voorlopige bescherming als monument van de Duitse bunkers Heide (Hollandstellung) bij ministerieel besluit van 17 juli 2017.

2.       Periode

Voormeld onderzoek wordt opgestart  van 16.08.2017 tot en met 15.09.2017 (in bijlage vindt u het proces-verbaal van bekendmaking alsook het getuigschrift van bekendmaking). 

3.       Inzage

Het dossier ligt tijdens deze periode ter inzage in het gemeentehuis Assenede – Kasteelstraat 1-3 te 9960 Assenede – Technische dienst gebouwen.

Het dossier ligt tijdens deze periode ter inzage bij het agentschap Onroerend Erfgoed, Koning Albert II Laan 19, bus 5, 1210 Brussel.

Milieudienst

Openingsuren

MA
9:00 - 12:00
DI
9:00 - 12:00
14:00 - 16:00
17:00 - 18:45
WO
9:00 - 12:00
14:00 - 16:00
DO
9:00 - 12:00
VR
9:00 - 12:00
ZA
gesloten
ZO
gesloten

Dienst Stedenbouw

Openingsuren

MA
9:00 - 12:00
DI
9:00 - 12:00
14:00 - 16:00
17:00 - 18:45
WO
9:00 - 12:00
14:00 - 16:00
DO
9:00 - 12:00
VR
9:00 - 12:00
ZA
gesloten
ZO
gesloten
Verklaring over cookies